Utvalg skal utrede autismefeltet

Regjeringen oppnevne  et offentlig utvalg som skal utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom i juni 2018.

Foto av Cathrine Monrad Hagen
Seksjonsleder ved NevSom, Cathrine Monrad Hagen er blant deltagerne i utvalget. Her på sitt kontor på Ullevål. Foto: Marit Skram.

​Formål

Formålet med utvalgets arbeid er å få en bred og grundig drøfting av tjenestetilbudet innenfor autismefeltet, i lys av langsiktige hovedlinjer og utviklingstrekk. Målet er å kartlegge og beskrive behovene personer med autisme har og utfordringene på feltet. Basert på dette skal utvalget drøfte og foreslå tiltak for å bedre det samlede tjenestetilbudet til personer med autismeforstyrrelse.

Det er en målsetting at alle skal ha tilgang til likeverdige tjenester uavhengig av bosted, alder og diagnose, og unngå uønsket variasjon i tjenestene. Utvalget skal bidra til mer kunnskap om autismespekterforstyrrelser og også situasjonen for de pårørende.

Oppdrag

Oppdraget omfatter tilbudet til alle personer med diagnoser som faller inn under autismespekterforstyrrelser (ASF), barneautisme (infantil autisme), Aspergers syndrom, atypisk autisme og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Utredningen skal også omfatte beslektede diagnoser som Tourettes syndrom m.m.

Barnelege og seksjonsleder ved NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Cathrine Monrad Hagen er blant deltagerne i utvalget.

- Jeg håper å kunne bidra med min kunnskap inn i NOU-arbeidet, sier Monrad Hagen. Jeg er glad for at departementet forutsetter at utvalget legger opp til en åpen arbeidsform og kan ta imot innspill og drøfte sentrale tema med ulike fagmiljøer, statlige enheter og interesseorganisasjoner. Sammen med de andre deltagerne i utvalget  håper jeg å kunne være et bindeledd mellom alle de flinke fagfolkene og brukerne på feltet – inn i forvaltningen. Det er 30 år siden autismefeltet ble utredet sist, og det er meningsfullt å få være med og bidra til at dagens situasjon for brukere med autisme eller Tourettes syndrom blir løftet opp!

Utvalget skal levere sin endelige utredning og innstilling innen 31.desember 2019.

Utvalget består av følgende personer:

Utvalgsleder: Advokat Kari Paulsrud, Oslo

Medlemmer:

 • Klinisk fagkonsulent Zhinoo Amiri, Oslo
 • Avdelingsleder Finn Obert Bentsen, Saltdal
 • Styreleder Anette Drangsholt, Oslo
 • Selvstendig næringsdrivende Adrian Lund, Trondheim
 • Seksjonsleder Cathrine Monrad-Hagen, Oslo
 • Seksjonsleder Ellen Munkhaugen, Hønefoss
 • Organisasjonsleder Liv Irene Nøstvik, Larvik
 • Lege Pål Surèn, Oslo
 • Avdelingsleder Helene Ugelstad, Bærum
 • Enhetsleder Svein Ove Vea, Bodø
 • Overlege Bernhard Weidle, Trondheim


Utvalgets mandat

Se utvalgets mandat på Regjeringens hjemmeside.

Til NevSoms hjemmeside