HELSENORGE

Utvekslingsprogram fortsetter på et av Asias største barnesykehus

Tre år med utveksling av helsepersonell fra Oslo universitetssykehus (OUS) og JK Lone Hospital i Jaipur har gitt resultater, og nytt samarbeidsprosjekt starter i 2017 på Kalawati Saran Children's Hospital i New Delhi.  

Veiledning i ernæring: Baby i Delhi får melk med kopp
Noe av det prosjektdeltakerne jobber med er veiledning i ernæring. Her får en liten gutt i Delhi mat med en kopp. Den er litt spiss, og babyene urolige.

​Målet med utvekslingsprogrammene er å redusere neonatal sykelighet og dødelighet i India. Fokusområdene som OUS jobber med er infeksjonsforebygging, smertelindring, Kangaroo mother care, involvere og veilede foreldre samt ernæring.

I forbindelse med det nye prosjektsamarbeidet søker vi nå etter erfarne nyfødtsykepleiere for 7 eller 13 måneders engasjement i New Delhi.

Søk via Webcruiter her: https://www.webcruiter.no/WcMain/AssignmentSearch.aspx?company_id=241110

Prosjektstart 2017

-Vi starter med å trekke oss ut av sykehuset i Jaipur nå, sier seksjonsleder for internasjonalt samarbeid i OUS Kristin Hanche-Olsen. Vi er svært godt fornøyde med arbeidet som er gjort der, og mener de fint tar dette videre på egenhånd. Selv om det ikke skal jobbe norske sykepleiere fast ved JK Lone Hospital kommer sykehuset til å være med som samarbeidspartner inn i det nye prosjektsamarbeidet i New Delhi. Oslo universitetssykehus vil fortsatt følge opp arbeidet ved sykehuset, men utføre kortere oppfølgingsbesøk samt at sykepleiere fra Jaipur fortsatt får anledning til å hospitere ved nyfødtintensivavdelinger i Helse Sør-Øst.

Ryktet om god helsehjelp sprer seg

Prosjektleder og medisinsk faglig lege Dr. Sitaraman Sadasivan ved JK Lone Hospital oppsummerte resultatene fra Jaipur under et besøk i Oslo i oktober.

-Før vi startet i 2013 hadde vi årlig omlag 13.000 nyfødte innlagt på sykehuset. Etter hvert som det ble kjent i staten at sykehuset hadde et godt medisinsk tilbud til premature og syke nyfødte økte antallet til hele 86.000 babyer i 2015. Sykehuset har siden prosjektstart undervist leger og sykepleiere ved flere av distriktsykehusene, og i 2016 har distriktene håndtert store deler av tilstrømmingen på egen hånd, forteller Sadasivan.

Utfordringer og løsninger

Sammenlignet med Norge og andre vestlige land er spedbarnsdødeligheten i India høy. Det høye antallet har sammenheng med den store populasjonen i India, men skyldes også mangel på helsehjelp.

  • Veldig mange føder hjemme, og langt unna byer og sykehus
  • Transportetappen fra hjem til sykehus er ofte lang og uheldig for premature- og syke nyfødte barn
  • Bare 60 prosent av syke babyer som fødes på landsbygda kommer sammen med mor til sykehus. Det er ikke uvanlig at mor blir igjen hjemme med andre plikter.

Ammeraten i India er lav, og tilgang på rent vann til morsmelkerstatning er ikke en selvfølge. I mars 2015 ble det etablert en melkebank på et tilknyttet sykehus i Jaipur ved hjelp av bistand fra OUS og den norske ambassaden. I Delhi vil det etableres en nasjonal ressursmelkebank basert på retningslinjer hvor helsepersonell fra OUS har vært sentrale i utformingen.