HELSENORGE

Utviklingsplan 2035 - tid for høring

Oslo universitetssykehus – Utviklingsplan 2035 skrives på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Utviklingsplanen skal vise den ønskede utviklingsretningen i helseforetaket samt hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. Her kan du lese høringsutkastet.

Illustrasjonsbilde av pasientens møte med sykehuset - før under og etter behandling.
Illustrasjonsbilde: Oslo universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

16.2. ble høringsutkastet for Oslo universitetssykehus – Utviklingsplan 2035 presentert for styret.

En utviklingsplan er en plan for hvordan helseforetaket vil utvikle virksomheten for å møte framtidige behov for helsetjenester. Dette er en samlet plan som skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles mål.

Målet med utviklingsplanen er å planlegge for god og framtidsrettet pasientbehandling. Slik kan vi skape en helsetjeneste tilpasset pasientene.

Utviklingsplanen skal beskrive:

  • dagens situasjon 
  • virksomhetens profil sammenlignet med andre helseforetak
  • hvilke strategiske og overordnede føringer som er gjeldende
  • deretter skal planen beskrive hvilke trender som åpner for endringer i årene framover

Her kan du gå inn å lese planen slik den foreligger som høringsutkast.

Her kan du lese presentasjonen som ble holdt for styret for Oslo universitetssykehus HF 16. februar 2018 .

Har du tanker eller innspill til denne planen kan du sende dem til Matthias Baaske innen 8.april - mabaas@ous-hf.no