HELSENORGE

Våre første lærlinger er ferdig utdannet helsefagarbeidere

Tigist Berhanemeskel Alemu (22) har bodd i Norge i seks år. På imponerende vis har hun fullført fireårig utdanning og kan nå kalle seg helsefagarbeider. Lærlingperioden har hun hatt hos Oslo universitetssykehus.

Tigist Berhanemeskel Alemu (22) har fullført Helse yrkes- og studiekompetanse (HYSK). Foto: Privat

​Tigist Berhanemeskel Alemu, (22) kom til Norge fra Etiopia i slutten av august 2011, alene som16 åring. I 2012 flyttet hun til Oslo og startet med norskkurs i to måneder, fulgte opp med forberedende for å kunne begynne på videregående skole.

- Jeg bodde i bofelleskap ved Ryen i Oslo til jeg var 19 år, da flyttet jeg for meg selv.  Etter å ha gått et år i den forberedende klassen, kom jeg inn på Kuben videregående skole som HYSK elev.

Behov for flere helsefagarbeidere

For å bidra til å imøtekomme samfunnets fremtidige behov for helsefagarbeidere er det gitt politiske føringer, eksempelvis gjennom Stortingsmelding nr. 13 "Utdanning for velferd". På landsbasis er det estimert et underskudd på helsefagarbeidere tilsvarende ca 57 000 årsverk i år 2035.

Tigist-Alemu-stående-450px.jpg

- I oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF står det at hvert enkelt helseforetak skal legge til rette for å øke antall læreplasser for elever i den videregående skole, forklarer Spesialrådgiver ved Utdanningsavdelingen ved OUS, Cathrine Ørehagen.

HYSK helse HYSK= Helsefag – Yrkes og studiekompetanse ble startet opp ved Kuben videregående skole høsten 2013. Det ble valgt en modell som i korte trekk kan beskrives slik når det gjelder lønn, elev-/lærlingstatus:
•Elevene har status som elev de to første årene og lærling de to siste

•Lønn utbetales over hele det fireårige opplæringsløpet

•Elevene/lærlingene har praksis i flere ulike virksomheter: sykehjem (kommunalt eller privat), bydel og sykehus

•Elevene /lærlingene har praksis i bedrift to ganger pr uke i år 1-3 og 3 dager pr uke i år fire.

Læretid i sykehus er kun i fjerde skoleår.

Imponerende vis

Den nå 22 år gamle Tigist B. Alemu får de aller beste skussmål etter at hun på imponerende vis har avsluttet studiet.

-Nå er jeg ferdig med 4 års HYSK-utdanning, og avslutter studiet med en pris og diplom som året fagperson. I tillegg har jeg bestått fagprøven meget godt og kan endelig kalle meg selv en helsefagarbeider, forteller hun stolt.

OUS har avtale med Kuben videregående skole om å ta i mot inntil 10 helsefagarbeiderlærlinger i 4. opplærlingsår.

Tigist Alemu
Vinner av fagprisen, Kuben vgs, her sammen med rektor Kjell Ove Hauge. Foto: Kuben yrkesarena

Tigist - vinner av årets fagpris, her er juryens begrunnelse:

Hovedprisen – Fagprisen: Tigist Berhanemeskel Alemu, Vg4 Helse yrkes- og studiekompetanse (HYSK).
Tigist har vist en eksepsjonell målrettethet i sin skolefaglige og yrkesfaglige utdanning. Hun har deltatt i Kubens første kull for dobbeltkompetanseløpet innen helsefag og fullfører med utmerkede resultater. Hun er inkluderende og samarbeider faglig godt med alle.

Seks lærlinger på OUS

Norsk hjelpepleierutdanning og omsorgsarbeiderutdanning er nå erstattet med helsefagarbeiderutdanning.

I skoleåret 2016-2017 har vi for første gang hatt seks egne lærlinger her på OUS, forteller Cathrine Ørehagen.

-Og i august 2017 tar vi i mot 10 lærlinger.

Videre forklarer Ørehagen at elever som velger "HYSK-helse" veksler mellom teori og praksis alle fire årene de går på videregående skole. De vil ved endt utdanning inneha både fagbrev og studiekompetanse med full fordypning i matematikk og fysikk.

- De kan søke høyskole- og universitetsutdannelser, dersom de ønsker det. Etter fire år får de fagbrev og kan søke autorisasjon som helsefagarbeider, forteller Ørehagen. 

Glad for at hun valgte HYSK

Tigist B. Alemu forteller at det å ha valgt HYSK linjen er et av de beste valgene hun har gjort.

- Vi får fagbrev som helsefagarbeider og spesiell studiekompetanse som gir muligheten til å studere videre. HYSK er en linje som jeg bare har fått fordeler av. Jeg har alltid ønsket å bli lege.

Tigist sier at hun kunne ha tatt en vanlig studiespesialisering linje, men at hun valgte HYSK for å kunne teste seg selv.

- Jeg hadde lyst å se om jeg egentlig passer for å jobbe med mennesker.

Praksis og teori

Alemu skryter av studiet og sier at det som er best med denne linjen er at praksis og teori kjøres parallelt.

- I de to første årene gikk vi grundig gjennom helsebøkene samtidig som vi utførte det vi lærte i praksis. Dette hjalp oss til å forstå og huske det vi hadde lært. 

- De to siste årene hadde vi bare fellesfagene på skolen. I praksis-tiden ble vi offisielt lærlinger og fikk litt mer ansvar enn de to første årene som elev.

Vil bli lege

Tigist forteller at hun i framtiden planlegger å bli lege og samtidig jobbe som helsefagarbeider ved siden av studiet.

- Jeg har allerede søkt medisin til høsten. I disse fire årene har jeg blitt sikrere på meg selv og vet godt at å jobbe med mennesker, det er noe jeg vil.

Hold motivasjonen oppe

Som den mønsterstudenten Tigist har vært forteller hun også at det til tider er tøffe tak på skolen.

- Et godt råd til de som velger HYSK-linjen, stå på! Det kan godt hende at dobbeltløpet er litt tøft, men tenk på hva du får ut av dette. Fire års dobbeltløp er «worth it», når man tenker på fagbrevet, samt studiekompetansen og erfaringen.

- Man blir en bedre helsefagarbeider, sykepleier, psykolog, lege eller hva som helst etter at man har gått på denne linjen. Så bare hold motivasjonen på topp, så går det bra.