Vellykket kurs om søvn og søvnforstyrrelser hos barn

Fagpersoner fra hele Norge deltok på et tredagers kurs om søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge høsten 2017. Kurset ble arrangert av Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) i samarbeid NevSom og SOVno.  Dette var første gang det ble arrangert et pediatrisk søvnkurs i Norge, og det var svært gledelig å oppleve at interessen var stor og kurset var fulltegnet. Kurskomiteen hadde et godt program som dekket mange ulike problemstillinger.

foto av jente som sover med telefon
Helsepersonell opplever ofte at foreldre tar kontakt fordi barna sover dårlig, snorker eller fordi de opplever at barna har rare bevegelser om natten. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Det var tydelig at mange leger og psykologer hadde ønske om å lære mer om søvn og søvnproblemer hos barn. Helsepersonell kan ofte oppleve at foreldre tar kontakt med helsetjenesten fordi barna sover dårlig, snorker eller fordi de opplever at barna har rare bevegelser om natten. Kunnskap om søvn og sammenhengen mellom søvn og funksjon på dagtid er et fagfelt i utvikling, der det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål, men det er viktig å lære litt om søvnfysiologi.

Døgnrytme – verdt en Nobelpris

Søvnen reguleres gjennom et samspill mellom søvnbehov (hvor lenge er det siden du sov sist), døgnrytme (kroppens indre klokke) og vaner/adferdsfaktorer. Betydningen av den biologiske døgnrytmen ble trukket frem av flere forelesere på kurset. Slike circadiane/døgnrytmer er svært viktig hos både planter og dyr. Årets Nobelpris i medisin og fysiologi gikk til tre forskere for deres oppdagelse av hvordan cellenes indre klokke fungerer. Man kan måle fosterets biologiske rytmer allerede i slutten av svangerskapet. Lys og melatonin kan påvirke den biologiske døgnrytmen.

Søvn og uhelse

Det er opplagt at søvn er helt essensielt for helsen, eller som en foreleser sa: «Sleep must serve a vital function  - if not this is the biggest mistake evolution made». Det er viktig å erkjenne at det er en komplisert sammenheng mellom søvn og psykiske lidelser. Noen ganger forklares det med at primære søvnlidelser kan gi opphav til psykiske symptomer, andre ganger kan det være felles psykopatologi (årsaker).  Noen ganger er det slik at primære psykiske lidelser fører til sekundære søvnproblemer. Behandlingen vil derfor variere avhengig av hva som er den primære årsaken. Det er også viktig å være klar over at de fleste psykofarmaka (medisiner som brukes ved psykiske tilstander) vil kunne påvirke søvn.

Spesielt hos barn

Søvnproblemer hos barn kan ha ulike årsaker og på kurset ble det snakket om både snorking, parasomnier (uvanlig adferd under søvn) og periodiske benbevegelser under søvn. Snorking kan være assosiert med pustestanser (søvnapné). Noen ganger kan disse barna hjelpes med å fjerne mandlene, men dette er ikke alltid nok. På kurset ble det gjennomgått hvordan man utreder og behandler med CPAP. Nattskrekk er eksempel på en parasomni der barnet gråter og virker veldig redd. Nattskrekk kommer vanligvis kun en gang per natt og forsvinner vanligvis når barnet blir eldre. Man skal ikke forsøke å vekke barnet som sover.

Kognitiv adferdsterapi

Siden medikamenter har begrenset plass i behandling av søvnlidelser ble det på kurset brukt mye tid på å gjennomgå kognitiv adferdsterapi. En vanlig problemstilling hos ungdommer er at de kan få for lite søvn fordi de forskyver døgnrytmen. De legger seg svært sent og må stå opp før de er ferdig utsovet. Et vanlig søvnhygieneråd er man skal stå opp til noenlunde samme tidspunkt hver dag, da dette stiller døgnrytmen.  Det er også viktig ikke å sove på dagtid slik at man sparer opp søvnbehov til natten.   

Narkolepsi

NevSom stilte med to forelesninger om hypersomnier. Etter vaksinasjonen mot svineinfluensa i 2009 er det flere som har fått narkolepsi og blant disse er det mange barn og unge. Ved NevSom holder man på med et stort forskningsprosjekt der målet er å få en bred beskrivelse av personer som har fått narkolepsi etter 2009.  Spesialpedagog ved NevSom fortalte at man har erfart at skolene ofte kan misforstå barna med narkolepsi. Det går ikke an å motivere barn til å yte ekstra når barnet samtidig har en uimotståelig trang til å måtte sove. Skolene må derfor tilrettelegge for disse barna slik at de får sove på dagtid.    

 

 

Foto av Stine Knudsen, som holdt innledning om narkolepsi.
Stine Knudsen fra NevSom holdt innledning om narkolepsi på kurset om søvnsykdommer hos barn og unge (foto: Cathrine Monrad Hagen).
 

 

Vårt inntrykk er at det var et vellykket kurs med mange fornøyde deltagere der mer enn 80 personer fra hele landet  deltok.  Kurset ble holdt i Nydalen i Oslo.

Program:

Last ned program med oversikt over tema og forelesere (pdf).

Arrangør:

Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) www.nosm.no i samarbeid med:
Nasjonalt kompetanse senter for søvnsykdommer (SOVno) www.sovno.no og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

 

Til NevSoms forside