Verdenskongress om søvn

I oktober 2017 ble World Sleep Congress ble arrangert i Praha.  Dette er en kongress som arrangeres annethvert år av World Sleep Society, dette var den fjortendene i rekken. NevSom deltok med to postere, hvorav den ene vant pris i klassen «ung forsker».

Foto av Hilde og Stine foran posterene
Hilde Juvodden og Stine Knudsen presenterte begge resultater fra forskning på narkolepsi. Juvodden vant pris for sin poster på forskning fra funksjonell MR, en  der man ser på om noen områder i hjernen er mer aktive enn andre (foto: NevSom).

​Flere fagpersoner fra NevSom deltok på World Sleep Congress, den store søvnkongressen som i år ble avholdt i Praha. Konferansen gikk over fem dager, og hadde et rikholdig program om forskjellige søvnsykdommer, søvn hos barn, søvn hos voksne, drømmer og døgnrytmeforstyrrelser, for å nevne noe.

Posterpresentasjoner

Hilde Juvodden og Stine Knudsen fra NevSom presenterte begge resultater fra forskning på narkolepsi i Norge på postere.

Stine Knudsen presenterte en oppdatering på antall kjente narkolepsitilfeller som er oppstått  i Norge mellom 2009-2017, de fleste etter svineinfluensa-vaksinasjon. Oppdateringenviser at der er en økning av antall svineinfluensa-vaksinerte narkolepsitilfeller i Norge i perioden 2009-2013, men peker også på blant annet diagnostisk forsinkelse samt innrapporteringsgrad som viktige faktorer. Dette gjør at man må undersøke videre før man konkluderer endelig på antallet narkolepsipasienter (+/- svineinfluensavaksinasjon) i Norge.

Hilde Juvodden presenterte forskning fra funksjonell MR, en bildeundersøkelse der man ser på om noen områder i hjernen er mer aktive enn andre under ulike oppgaver. Dette er undersøkelser hun har gjort i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid der hun ser på MR bildeundersøkelser hos narkolepsi pasienter sammenlignet med friske.
Oppgaven til de som ble undersøkt i Hildes doktorgradsprosjekt var i dette tilfellet å gradere filmer som morsomme eller ikke. Grunnen til at man forsker på humor ved narkolepsi er at det er nært knyttet til symptomet katapleksi (se forklaring under). Forskningen viser tendenser til annerledes humorprosessering hos narkolepsipasienter, men dataene må analyseres videre før man kan konkludere. Posteren vant posterpris i kategorien «ung forsker» under konferansen.

Om katapleksi

Katapleksi er et symptom som bare finnes ved narkolepsi. Det består av forbigående tap av muskelkraft i den viljestyrte muskulaturen uten at bevisstheten er svekket. Anfallene utløses av følelser, selv om barn ikke alltid har følelsesmessige ”triggere” i begynnelsen, men først utvikler dette senere. De hyppigste katapleksi-”triggerne” er når man har det gøy, ler og forteller vitser, men det kan også være sinne, overraskelse eller andre følelser. Les mer om narkolepsidiagnosen her.


World Sleep Congress’ nettside

Se nettsiden for World Sleep Congress her.

På kongressens nettside kan man laste ned programmet med abstracts, informasjon om key note speakers og mye mer.


Her kan man laste ned «abstract booklet» i pdf. (ps, ca 1000 sider.)

 

Til NevSoms forside