HELSENORGE

Verdensledende selskaper vil ha med Oslo

Gode nettverk til de store produsentene av medisinsk utstyr førte Oslo universitetssykehus inn i Horisonts 2020s program for kommersialisering - Fast Track to Innovation.

Gruppefoto
Prosjektpartnere: Marco Cangi, Philips; Henk Stapert, Philips; Axel Sauter, OUS; Leiv Arne Rosseland, OUS; Steffen Melchior, B. Braun og Wolfgang Pape, B. Braun. (Foto: Claude R. Olsen)

​Og her skal utviklingen skje fort. Prosjektet startet i november 2015 og skal etter planen å ha et produkt på markedet i løpet av 2017.

Philips Medical, B. Braun og Oslo universitetssykehus (OUS) skal utvikle og teste en teknologi som gjør det enklere å gi regional bedøvelse ved operasjon i armer og ben. Med det nye utstyret kan anestesilegen se nøyaktig hvor spissen på nålen med bedøvelse beveger seg inne i kroppen. Bedøvelsesmiddelet blir dermed fordelt raskere og det er mindre risiko for å gjøre feil. Ved å unngå full narkose får pasienten færre plager og sykehusene får lavere kostnader. Metoden vil også egne seg ved smertelindring etter operasjonen.

Testingen av de første versjonene av det nye systemet er i gang i Oslo.

Viktig EU-prosjekt for OUS

– Det betyr mye for oss å bli med i et slikt EU-prosjekt, sier professor Leiv Arne Rosseland som er leder for Forsknings- og utviklingsavdelingen ved akuttavdelingen ved OUS.

– Anestesilege Axel Sauter har forsket på ultralyd-ledet regional bedøvelse i mange år. Deltakelse i dette innovasjonsprosjektet gir Oslo universitetssykehus muligheten til å gjennomføre etterlengtet forskning. Resultatene fra de første forsøkene vi skal gjennomføre vil være av stor betydning, sier han.

Oslo universitetssykehus har hatt flere innovative ideer om hvordan teknikken med å sette bedøvelse kan forbedres og har kontakt med store leverandører, blant dem Philips Medical Systems som er ledende innenfor ultralyd, og B. Braun som er ledende innenfor utstyr for regional bedøvelse. Mens lokalbedøvelse brukes på hud, brukes regional bedøvelse på områder inne i kroppen, for eksempel epidural bedøvelse som fødende får.

Trengte en sykehuspartner

For halvannet år siden møttes forskere fra Philips og B. Braun for å diskutere hvordan de skulle finansiere utviklingen av en ny idé om hvordan anestesileger kan se nålen med bedøvelse når den skal plasseres.

De visste at teknologien virket, men manglet finansiering til å kommersialisere den. Like etter kom utlysningen av første runde av Horisont 2020s program Fast Track to Innovation (FTI). FTI skal bidra til at europeiske bedrifter kommer over «dødens dal» på veien fra forskningsresultater til marked. I denne fasen går investorer sjelden inn på grunn av for høy risiko.

Kravet til prosjekter som søker om støtte fra FTI er at partnerne skal ha et produkt på markedet innen tre år. Videre krever FTI at konsortiet har minst tre partnere fra tre ulike land. Philips og Braun manglet en sykehuspartner. Den fant de i nord.

Allerede på innsiden

Forsker og anestesilege Axel R. Sauter ved Oslo universitetssykehus har i flere år arbeidet med de to selskapene. Han har samarbeidet med B. Braun om innovative teknikker for bedøvelse og er medlem i Philips' «Key opinion leader core team». Han leder nå en av arbeidspakkene i EU-prosjektet.

– Vi er hele tiden i kontakt med sykehus for å få tilbakemeldinger på ny teknologi. Axel ble med i rådgivergruppen allerede i idéfasen av dette prosjektet, sier Wolfgang Pape i B. Braun.

– Som involvert i prosjektet, er jeg forutinntatt om teknologien, men det er godt å se at kolleger som aldri har sett systemet før, ser ut til å like det og synes det er intuitivt å bruke, sier Sauter.

Philips-konsernet er en tungvekter i EUs rammeprogrammer og deltar i mange prosjekter som er finansiert av Horisont 2020. EU-midlene er en viktig del av forskningsfinansieringen i konsernet. Denne gangen fikk medisindivisjonen i Philips gjennomslag.

– Dette prosjektet vil være et viktig bidrag til bedre regional bedøvelse ved å introdusere en helt ny teknologi for ultralyd-ledet bedøvelse, sier Henk Stapert i Philips Medical Systems. Han koordinerer prosjektet INTUI-VIEW.

OUS har tidligere fått støtte fra flere av Forskningsrådets nasjonale forskningsprogrammer til ulike prosjekter.

FAKTA OM PROSJEKTET

INTUI-VIEW (Intelligent needle tracking using ultrasound imaging for improved minimally invasive interventions) skal utvikle, verifisere og kommersialisere et smart system for at anestesilegen kan følge spissen på bedøvelsesnålen inne i kroppen ved hjelp av ultralyd. Prosjektet er et av de 16 første som har fått finansiering fra Fast Track to Innovation (FTI), blant 300 søkere.

Philips Medical Systems Nederland BV (NL) er koordinator med B. Braun Melsungen AG (D) og Oslo universitetssykehus HF (N) som partnere. Budsjettet er på 3 millioner euro over to år der 2,3 millioner euro kommer fra EU.