Vi forbereder oss på å behandle mange syke pasienter på en gang

Ved å raskt få på plass et minikurs for leger, sykepleiere og andre spesialiteter om Covid-19, har Oslo universitetssykehus rustet seg til å ta imot mange pasienter på en gang. 

Foto av Anders Nordby
På bildet: Anestesilege, Anders Nordby, seksjonsleder

​På et døgn fikk Oslo universitetssykehus på plass et undervisningsopplegg som tar leger og sykepleiere igjennom elementær kunnskap om intermediærpasienter. Sammen med anestesilege på Simuleringssenteret, SIM-senteret, på Ullevål, Carl Wilhelm Haakenstad, laget anestesilege Anders Nordby et undervisningsopplegg som raskt ble satt ut i praksis.

Nå trener leger og sykepleiere på basiskunnskap som intensivsykepleiere og intensiv- og anestesileger har «under huden».

Foto av anestestilegene

På bildet ser du anestesilegene Carl Wilhelm Haakenstad og Anders Nordby

- Men det hadde vært veldig fint å få med noen flere medisinere på dette intermediærprosjektet. Foreløpig er det jo kun en medisiner, noen anestesileger, og resten fra andre spesialiteter som skal dekke opp dette, sier seksjonsleder anestesi Anders Nordby.

Intermediærprosjektet: Minikurs for leger, sykepleiere og andre spesialiteter om Covid-19

Dette er et minikurs for leger og sykepleiere fra ulike spesialiteter for å ruste oss opp til bemanne en intermediæravdeling hvis det blir mange Covid-19 pasienter innlagt på en gang.

Kurset utdanner ikke helsepersonell til å bli intensivlege eller intensivsykepleier, men gir nok kunnskap til å kunne bistå med helt elementære oppgaver når det kommer mange syke pasienter som trenger å overvåkes på en gang - enten på sengeposter, i kohorter, eller på intensivavdelingene.

- Det er viktig å få breddet elementær og enkel kunnskap i sykehuset om denne type pasienter. Derfor har vi etablert undervisningmodell fra SIM senteret, sier Nordby.

Kurset går nå hver ettermiddag fra 11.30-15.00, så lenge det er behov og anestesi har kapasitet.

foto fra klasserommet

I disse koronatider er det viktig å holde avstand, så deltakerne sitter spredt i salen, og er delt opp i små grupper når de skal gjennomgå praktiske ferdigheter.

Innhold i kurspakke er omtrent slik

  1. Generell forståelse av ABCDE (se faktaboks under) som verktøy til systematisk vurdering av klinisk tilstand og evt iverksetting av relevante tiltak
  2. Gjennomgang av NEWS for å ha et felles verktøy til rapportering og fange opp utvikling hos pasient (NEWS: National early warning score)
  3. Særlig vekt på forståelse av oksygenbehov vs de ulike tiltak man kan iverksette for administrering av O2 og tolkningen av dette hos Covid-19 pasienter
  4. Gjennomgang av smittevern (praktisk prosedyre)
  5. Gjennomgang av arteriekran, praktiske tips og knottologi, blodgass etc (praktisk prosedyre)

Målet var et helt grunnleggende kurs der alle får et felles verktøy å bruke både for vurdering og rapportering av disse pasientene. Det var kapasitet til å kurse 25 ansatte hver dag.

Kurset kan sees på  i videoopptak. Det er ikke lenger mulighet til å melde seg på via Læringsportalen.

Så langt har rundt 80 leger har deltatt, og det er mer kapasitet denne uka i og med at aktivitet er tatt ned såpass mye på sykehuset. 

Se videoopptak fra kurset

Kobling til e-Håndboksdokumentene om Covid-19

foto av Marianne

På bildet: Marianne Thorbjørnsen, spesialrådgiver i Stab medisin, helsefag og beredskap.

- Det er viktig at vi gir ansatte den faglige tryggheten de trenger for å kunne arbeide med nye pasientgrupper. Covid-19 er en ny pasientgruppe, men mye av kunnskapen vi trenger finnes allerede. Kunnskapen må bare bli formidlet til de som har behov for denne, sier Marianne Thorbjørnsen, spesialrådgiver i Stab medisin, helsefag og beredskap.