HELSENORGE

Vi har fått nye nettsider – lettere for pasienten å finne fram

1. november er Oslo universitetssykehus på lufta med nye internettsider. Dette skal være pasientenes nettside som tar utgangpunkt i pasientenes behov før, under og etter behandling hos oss.

De nye nettsidene er en del av en ny felles nettløsning for alle sykehusene i landet. Sykehusene i Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Vest har alle lansert nye nettsider tidligere i år. 1. november er turen endelig kommet til Helse Sør-Øst. Det markerer dermed at alle sykehusene er på samme tekniske plattform og gjennom denne samarbeider om å dele pasientinformasjon.

Kommunikasjonsdirektør Annelene Foss Svingen (t.v.), prosjektleder Ingvild Utne og administrerende direktør Bjørn Erikstein

Kommunikasjonsdirektør Annelene Foss Svingen (t.v.), prosjektleder Ingvild Utne og administrerende direktør Bjørn Erikstein kan stolt presentere de nye nettsidene til Oslo universitetssykehus.

– Bidrar til pasientens helsetjeneste på nett

– Med de nye nettsidene bidrar vi til at pasientene får en stadig bedre helsetjeneste på nett, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein. ­­– Det skal bli lettere for pasienter og pårørende å finne kvalitetssikret informasjon om hva som skjer før, under og etter behandlingen hos oss. Det er viktig både for pasienter og pårørende, og for oss i sykehuset.

Skal være en del av behandlingsforløpet

– Det er informasjon om sykehusets undersøkelser og behandlinger som preger de nye nettsidene. Vårt mål er at nettsidene skal være en integrert del av behandlingsforløpet og dermed bidra til å stille det store behovet for informasjon som mange pasienter har i en sårbar fase, sier kommunikasjonsdirektør Annelene Foss Svingen.

– Ser oversiktlig ut

Brukerutvalgets leder Tove Nakken og Ungdomsrådets Hanne Sofie Hamre fikk en rask visning av de nye nettsidene rett før lansering, og var fornøyde med førsteinntrykket. – Det ser veldig oversiktlig ut. Det er til og med bilder av bygningene, bemerker Nakken. – I og at det er så mange behandlingssteder i Oslo universitetssykehus, er det en kjempefordel at det blir godt med informasjon om dem, og med eksakte adresser.

 – Det blir enklere for pasienter å finne fram nå, legger Hamre til. De to brukerrepresentantene trekker også fram at man kan finne informasjon om rettighetene sine, om ventetider og om fritt behandlingsvalg.

Bygget på brukernes premisser

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er et samarbeid mellom de regionale helseforetakene og Direktoratet for e-helse.

I dette arbeidet gikk man tidlig ut til fokusgrupper bestående av pasienter, pårørende og fagfolk for å høre hvordan de mente nettsidene burde være. Brukerne slet med å finne fram på helseforetakenes nettsider, og ba om at informasjon som er relevant for pasienter og pårørende blir prioritert. Brukerne sa også klart fra at de forventet å finne helhetlig informasjon om pasientløpet, uten at de måtte kjenne til organiseringen og ansvarsdelingen mellom alle aktørene de måtte forholde seg til.

– Brukernes innspill har vært førende for hvordan de nye nettsidene er bygd opp. Eksempelvis skilte ikke brukerne mellom medisinsk og praktisk informasjon. Det betyr at vi i størst mulig grad prøver å sy informasjon om selve behandlingen sammen med mer praktisk informasjon om hvor behandlingen skjer, om hvordan finner fram dit og hvor du kan parkere, sier nettredaktør og prosjektleder Ingvild Utne.

De nye nettsidene har som tidligere også informasjon om andre viktige temaer for sykehuset, som blant annet fag, forskning, innovasjon, kompetansetjenester, samhandling og utdanning.

Arbeidet fortsetter

Nettsidene vil fortsette å utvikle seg etter 1. november. – Det er langt fra alle behandlinger som er beskrevet på nettsidene i dag, så mer innhold vil komme etter hvert, sier Utne. – Ved lansering har vi passert 500 pasientinformasjonstekster, mens det i fellesbasen for alle sykehusene ligger totalt 1170 tekster. Det betyr at vi fortsatt har litt å strekke oss etter.

Selv om det har vært brukerinvolvering i prosjektet underveis, vil det også ganske raskt bli mer omfattende brukertester for å fange opp eventuelle mangler.

Gi oss gjerne tilbakemelding (ros eller ris) på de nye nettsidene: https://oslo-universitetssykehus.no/Om-nettstedet


Innslag på NRK Østlandssendingen Radio om sykehusenes nye nettsider, med nasjonal prosjektleder Marianne Braaten Andresen og Sandra Scott Nicolaisen (nestleder i ungdomsrådet ved Oslo universitetssykehus).