HELSENORGE

Vi har testet "Kontrolltårn"

Oslo universitetssykehus og KPMG utvikler «Kontrolltårn», et støtteverktøy for planlegging og gjennomføring av operasjonsvirksomheten. Nå har vi testet løsningen.

Cariann og KPMG foran pc-skjerm
Etter måneder med utvikling er nå Kontrolltårn klar for brukertesting. I uke 19 har pasientkoordinatorer, driftere, anestesileger, kirurger og ledere testet Kontrolltårn.

Onsdag 10. mai ble Kontrolltårn testet av Lilja Bø, overlege anestesi Rikshospitalet, Carianne Bang, ledende spesialsykepleier drift Nevro/kjeve på Ullevål og Kjersti Baksaas-Aasen, overlege anestesi Ullevål. 

Dagens brukertestere og de øvrige som har deltatt på testingen denne uken, har gitt gode tilbakemeldinger til KPMG, slik at systemet blir enda bedre tilpasset brukernes behov.

Dette har vi utviklet

Kjartan Kastet Klyve og Mariann Sandbæk ved KPMG demonstrerte 10. mai hvordan kontinuerlig oppdatering vil redusere risikoen for kansellering av operasjoner. En planlegger vil for eksempel få varsel dersom det er risiko for kansellering. Her er mer av det vi har utviklet sammen med KPMG:

  • Algoritmer med automatisk planleggingsforslag
  • Oversikt som både reduserer risiko for kansellering og kvalitetssikrer operasjonsplanen slik at det blir færrest mulig endringer etter at operasjonstidspunktet er fastsatt
  • Mer effektiv kommunikasjon mellom pasient og pasientkoordinator
  • Sanntidsoversikt over operasjonsstuene for øvrige aktører som PO, sengepost, renhold osv.
  • Planleggingsstøtte for øyeblikkelig hjelp
  • Dashbord, rapporter og nøkkeltall for ledelse og administrasjon
  • Støtte til beslutninger som påvirker drift, eksempelvis hvordan justering av arbeidstid eller stuefordeling mellom avdelinger kan påvirke fristbrudd​

Fremtidens helse


I midten; Carianne Bang, ledende spesialsykepleier drift Nevro/kjeve på Ullevål sammen med utviklere ved KPMG.

Kontrolltårn er Oslo universitetssykehus sitt første prosjekt i Health2B og et godt eksempel på hvordan sykehuset i tett samarbeid med næringsliv kan utvikle smarte løsninger.

Kontrolltårn vil forenkle arbeidssituasjonen for de som arbeider med planlegging og gjennomføring av operativ drift i OUS og vil bidra til bedre ressursutnyttelsen.

Med Kontrolltårn får vi langt færre avlyste operasjoner og vi forbedrer sykehushverdagen for ansatte og pasienter.