HELSENORGE

Videreutdannet innen sterilforsyning

Onsdag 21. juni kunne 27 studenter, derav 13 ansatt på OUS, avslutte en ny toårig videreutdanning innen sterilforsyning, ved Fagskolen i Oslo og Akershus. 

Foto av studenter
27 studenter, 13 av dem ansatt på OUS på bildet med sine lærere, avsluttet toårig videreutdanning innen sterilforsyning. Foto: OUS

Det nye toårige studiet ble opprettet gjennom samarbeid mellom Fagskolen i Oslo og Akershus og OUS, og er en deltidsutdanning over to år.  Avdelingsleder Marianne Palm, ved Sterilavdelingen OUS, forklarer studiet i korte trekk:

-Det omfatter dekontaminering, sterilisering og lagerføring av tilhørende utstyr.

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte. Det er organisert med forelesninger, oppgaver individuelt og i grupper, samt diskusjoner, erfaringsdeling og presentasjon.steril1.jpg

Innhold og emneoversikt

 • Felles innholdsdel/Grunnlagselementer i helse, sosial- og oppvekstfagene.
 • Hygiene, mikrobiologi og smittevern.
 • Utstyr og instrument.
 • Sterilisering og steril lagring.
 • Fordypningsemne.

Hvem kan søke?

For opptak til fagskoleutdanning i sterilforsyning i helsetjenesten kreves fullført og bestått videregående opplæring innen helse, sosial- og oppvekstfag med fagbrev eller autorisasjon.

Det kan i særlige tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse, hvor søkeren da må ha minimum 5 års yrkesrelevant arbeidserfaring. Søkerens språkferdigheter vil kunne bli vurdert.

Her kan du lese mer om studiet:
Sterilforsyning i helsetjenesten

Etter fullført utdanning

Da vil studenten blant annet ha kunnskap om:

 • Felles kunnskapsgrunnlag, referanserammer, verdier og lovverk for helse- sosial og oppvekstfagene.
 • Hygiene, mikrobiologi og smittevern, samt hvordan smitteveier brytes og smittespredning hindres.
 • Hvordan instrumenter og utstyr av ulike materialer og med ulike funksjoner skal behandles, desinfiseres, rengjøres og vedlikeholdes.
 • Ulike steriliseringsmetoder og – kontroll, samt steril lagring og transport.
 • Arbeidet med sterilforsyning og forstå dens betydning i
  pasientsikkerhetsarbeid.

Etisk grunnholdning

Det fokuseres også på at studenten skal ha utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket. Kommunikasjon og refleksjon rundt egne arbeidsoppgaver, samt relasjonsbygging til både interne og eksterne samarbeidspartnere har hatt stort fokus i utdanningen.

Synlige gode resultater

Dette har kommet godt frem og gitt synlige gode resultater i det daglige arbeidet i Sterilavdelingens seksjoner, forklarer avdelingsleder Marianne Palm.

- Tilbakemeldinger fra studentene, deres kollegaer og ledere er meget positive, og det oppleves at kunnskaper som en selvfølgelighet tilføres og deles med andre på arbeidsplassene.