- helseopplysninger på nett

Om minjournal.no

Minjournal.no er stengt

Tjenestene som tilbys gjennom løsningen minjournal.no er utilgjengelig inntil disse er overført til helsenorge.no eller gjøres tilgjengelig igjen på annet vis.


​Endre eller avlyse time

Kontakt avdelingen du er innkalt til. Du finner kontaktinformasjon i innkallingsbrevet, eller se Avdelinger A-Å hvor du også kan finne telefonnummer til oss.

Kontaktinformasjon for andre henvendelser:

Hvorfor er nettjenesten minjournal.no stengt?

Som et nødvendig «føre-var-tiltak» innen sikkerhet er flere nett-tjenester i Helse Sør-Øst gjort utilgjengelige fra internett, deriblant løsningen MinJournal. Tjenestene vil dessverre være utilgjengelig mens det pågår vurdering av ytterligere sikkerhetstiltak.

Arbeidet påvirker ansatte i helsetjenesten, forskere, pasienter og samarbeidspartnere ved at tjenestene er utilgjengelige og at alternative metoder for kommunikasjon må benyttes (telefon, brev og tjenester på helsenorge.no).  

MinJournal benyttes av flere helseforetak og private ideelle sykehus i regionen for håndtering av pasienters ønske om endring av time / avlysning av time. Noen helseforetak benytter også andre tjenester i MinJournal.

Vi beklager ulempen dette medfører og kommer tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt.

Fant du det du lette etter?