Helsenorge
Kontakt OUS om timeavtaler og endringer

Om MinJournal.no

Vi har lagt ned MinJournal og lager nye tjenester for å tilby innsyn i journaldokumenter, og trygg og sikker dialog mellom pasienter og helsepersonell.

Oslo universitetssykehus erstatter noen av de viktigste tjenestene som før var i MinJournal: Timeendring kan gjøres via digital dialog, og det er innført mulighet for behandlingsrettet dialog. På sikt kommer også et digitalt bestillingsskjema som skal erstatte "Nettbutikk for behandlingshjelpemidler".

Digital dialog om timeendring og avbestilling

Det er nå mulig å ha dialog med sykehuset om endring av time. Det gjelder pasienter som er over 16 år og og de som har foreldreansvar for barn under 12 år (fra november 2021).

Kravet er at du må ha opprettet en bruker på Helsenorge.no. Dialogen blir mulig via svarknapp i innkallingsbrevet du mottar på Helsenorge.no.

Les mer om digital dialog med sykehuset her

Hvis du ikke har en bruker på Helsenorge.no, og mottar innkallingsbrev på Digipost, e-Boks, eller som papirpost må du ringe sykehusavdelingen direkte for å endre time. Du finner kontaktinformasjon i innkallingsbrevet, eller se Avdelinger A-Å hvor du også kan finne riktig telefonnummer til oss.

Behandlingsrettet dialog

Dialogen startes ved at du mottar et digitalt brev sendt fra sykehuset, som ved timeavtale.

Behandlingshjelpemidler fra OUS

Digitalt bestillingsskjema som skal erstatte "Nettbutikk for behandlingshjelpemidler" kommer senere i 2021.

Kontaktinformasjon for andre henvendelser

Fant du det du lette etter?