HELSENORGE

Oppdateringer om koronasituasjonen ved Oslo universitetssykehus

Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon om situasjonen på Oslo universitetssykehus i forbindelse med koronautbruddet.

Tilbake til beredskapssiden

19.april 2022 - fire dødsfall i perioden 1.-18.april

Vi har dessverre hatt fire covid19-relaterte dødsfall i sykehuset i perioden 1.-18.april:

 • et dødsfall 1.4
 • et dødsfall 13.4
 • to dødsfall 18.4

Totalt antall covid19-relaterte dødsfall ved OUS er nå oppe i 139 for hele pandemiperioden.  Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om de avdøde.​​

1.april 2022 - to dødsfall

28. mars 2022 - to dødsfall

24.mars 2022 - dødsfall

23. mars 2022 - to dødsfall

21.mars 2022 - dødsfall

18.mars 2022 - dødsfall

16.mars 2022 - dødsfall

15. mars 2022 - OUS går ut av grønn beredskap

11. mars 2022 - to dødsfall

9.mars 2022 - dødsfall

1. mars 2022 - to dødsfall

28

Sykehusene i Helse Sør-Øst samarbeider ved stor pågang av pasienter, og nå avlaster Oslo universitetssykehus Sykehuset Østfold i en periode fremover.

- Vi har gjort avtale med OUS om at de kan ta imot pasienter fra vårt opptaksområde i en begrenset periode. Det betyr at inntil ca. 20 pasienter om dagen kan bli innlagt på OUS sine sykehus istedenfor Kalnes, sier administrerende direktør Hege Gjessing i Sykehuset Østfold på sykehusets nettsider.

Les mer på nettsidene til Sykehuset Østfold

Oppdatering 10.januar

Sykehuset i Østfold melder bedring i situasjonen. Det medfører at behovet for bistand fra OUS ikke lenger er tilstede, og avtalen om avlastning avsluttes. OUS mottok tilsammen 9 pasienter fra Sykehuset Østfold.

Fra og med 15.desember er det besøksforbud i Oslo universitetssykehus. Nødvendige ledsagere slipper inn sammen med pasient, og noen pasienter kan likevel motta besøk - under restriksjoner.

Les mer om besøksforbudet og nye regler for besøk

Gynekologisk avdeling, Ullevål
Den 9. desember ble det oppdaget at tre ansatte, en pasient og dennes pårørende var smittet med covid-19, Delta-varianten. De ansatte er i isolasjon og pasienten behandles videre i isolat. Som en konsekvens av dette utbruddet er det også midlertidig stans i aktiviteten på en operasjonsstue.

Lokal sikkerhetspsykiatri, Dikemark
Den 3. desember ble det bekreftet at 11 ansatte og 8 pasienter ved enhet C, Seksjon psykosebehandling på Dikemark var smittet med covid-19, Delta-varianten.
Det er innført midlertidig inntaksstopp på seksjonen, men det har ikke vært behov for ekstra bemanning i form av ekstravakter. For øvrig ingen andre konsekvenser for ansatte eller pasienter.

Hele enheten er nå isolert. Besøkende eller andre slipper inn med smittevernutstyr. Bare de som er helt nødvendig for drift slipper inn inntil videre.

5. desember 2021 - dødsfall

1. desember 2021 - dødsfall

1. desember - Oslo universitetssykehus går i grønn beredskap fra kl 12 i dag

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap fra 1. desember 2021 kl 12, på grunn av den pågående koronapandemien.  Grønn beredskap gir oss mulighet til å koordinere ressursene til sykehuset best mulig. Vi forventer en økning i sykehusinnleggelser pga covid19-sykdom og andre luftveisinfeksjoner.

Rutiner for covid-testing av ansatte innskjerpes også. Les om de nye rutinene for testing.

29. november 2021 - dødsfall

25. november 2021 - oppfordrer besøkende til å bruke munnbind

På grunn av den generelle økningen i covid-smitte i samfunnet, oppfordres alle besøkende til Oslo universitetssykehus om å bruke munnbind.

24. november 2021 - dødsfall

22. november 2021 - dødsfall

19. november 2021 - to dødsfall

3. november 2021 - dødsfall

2. november 2021 - dødsfall

14. oktober 2021 - dødsfall

12. oktober 2021 - dødsfall

5. oktober 2021 - dødsfall

4. oktober 2021 - dødsfall


 


 

På Medisinsk intensiv har vi nå 9 ansatte (leger og sykepleiere) som har testet positivt på covid-19 og er satt i isolasjon.

Vi har ingen indikasjoner på at pasienter er smittet.

Alle ansatte var fullvaksinerte. Mest sannsynlig startet smitten via barna til en av våre ansatte med antatt start 10-12.9. Avdelingen samarbeider med Avdeling for smittevern og har oversikt over smittespredningen.

Ansatte uten smitte jobber med munnbind og følger strenge smitteverntiltak. Ansatte med symptomer må holde seg hjemme og teste seg. Også pasientene våre blir testet.

Sykehuset står nå i en foreløpig moderat «fjerde bølge» av covid-pasienter, men smitteutbruddet får foreløpig ingen alvorlige konsekvenser for intensivdriften da de øvrige intensivenhetene ved sykehuset avlaster Medisinsk intensiv.

- Dette smitteutbruddet viser at pandemien ikke er over og at selv fullvaksinerte kan bli smittet. Selv om sykdomsforløpet ofte er mildt vil helsepersonell i isolasjon kunne bli en utfordring for driften. Utbruddet er også en påminnelse om at smitte via våre barn – eller andre uvaksinerte - kan bringes inn på intensivavdelingene via våre ansatte. På vegne av våre intensivpasienter – og andre sårbare pasientgrupper - vil vi derfor oppfordre alle våre uvaksinerte som har fått tilbud om vaksine, om å la seg vaksinere, sier avdelingsleder Dag Jacobsen.

Oslo universitetssykehus går ut av grønn beredskap og over i normal drift fra 17. august

Dette betyr at:

 • Følgende aktiviteter avvikles fra 1. september:
  • Screening for SarsCOV-19 av pasienter i akuttmottaket avvikles fra 1. september
 • Fortsetter inntil videre:
  • Pretriage (koronascreening av pasienter, pårørende og andre besøkende) og besøkskontroll fortsetter ved hovedinngangene.
  • Gjennomføring av Sars-COV-2-analyser fortsetter i Klinikk for laboratoriemedisin.
  • OUS Testpoliklinikken har fortsatt tilbud om covid-test til ansatte.

Gjeldende smittevernrutiner i sykehuset

 • Hold en meters avstand hvis du kan.
 • Det er ikke generelt krav om munnbind, heller ikke om avstanden er under en meter. 

I løpet av høsten skal det vurderes om pretriage og besøkskontroll skal fortsette eller avvikles.

Sykehuset åpner for begrenset besøk til inneliggende pasienter fra kl 08.00 tirsdag 25. mai 2021. Hver pasient kan f.eks. ha en person på besøk per dag, i inntil en time. Her finner du mer informasjon om besøksrestriksjonene som gjelder.

Nødvendige ledsagere - som f.eks.tolker,  partner/ledsager til fødende og barselkvinner, foresatte til barn - omfattes ikke av besøksreguleringen.

Hvordan definerer vi hvem som er "nødvendig ledsager" ?

1. mai 2021 - dødsfall

I natt, lørdag 1. mai, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 67. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

27. april 2021 - OUS går ned fra gul til grønn beredskap fra kl 16.00.

I tråd med utviklingen i antall innlagte pasienter med COVID-19, har sykehusledelsen i dag besluttet å gå fra gul til grønn beredskap. Det betyr at Oslo universitetssykehus fortsatt er i beredskap. OUS vil fortsatt ha mange pasienter med COVID-19 innlagt.
Sykehuset opprettholder tiltakene med redusert kirurgisk aktivitet og omdisponering av personell.

18. april 2021- to dødsfall

I går ettermiddag, lørdag 17. april, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. I morgentimene i dag, søndag 18. april, mistet vi nok en pasient til covid-19. Dette er de 65. og 66. dødsfallene ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om de avdøde.

15. april 2021 - Covid-19 på Radiumhospitalet, Avd. for gynekologisk kreft, i påsken


8 pasienter testet positivt på sengepost A3. Omfanget av smittede pasienter skyldes trolig at flere av de smittede pasientene delte et firesengsrom.

3 ansatte testet positivt og antas å ha blitt smittet på jobb.
10 ansatte i karantene pga nærkontakt med smittet sykepleier eller smittet pasient. Alle ansatte som har vært i karantene har testet negativt og er ute av karantene.

Ingen konsekvenser for drift

13. april 2021 - dødsfall

I går, mandag 12. april, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 64. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

12. april  2021 - dødsfall

I går, søndag 11. april, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 63. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

11. april 2021 - dødsfall

I går kveld, lørdag 10. april, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 62. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

10. april 2021 - to dødsfall

I går kveld, fredag 9. april, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. I morgentimene i dag, lørdag 10. april, mistet vi nok en pasient til covid-19. Dette er de 60. og 61. dødsfallene ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om de avdøde.

9. april 2021 - to dødsfall

I går, torsdag 8. april, døde to inneliggende pasienter med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er de 58. og 59. dødsfallene ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om de avdøde.

7. april 2021 - dødsfall

I går, tirsdag 6. april, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 57. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

6. april 2021 - dødsfall

I går kveld, mandag 5. april, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 56. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

4. april 2021 - dødsfall

I går ettermiddag, lørdag 3. april, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 55. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

1. april 2021 - dødsfall

I går kveld døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 54. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om de avdøde.

31. mars 2021 - to dødsfall

I går døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS, og i morgentimene i dag døde ytterligere en pasient. Dette er de 52. og 53. dødsfallene ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om de avdøde.

21.mars 2021 - dødsfall

I går døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 51. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

18.mars 2021 - to dødsfall

I går, onsdag 17.mars, døde to inneliggende pasienter med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 49. og 50. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om de avdøde.

16.mars 2021 - OUS går i gul beredskap fra kl 16:00

Oslo universitetssykehus har gått i gul beredskap for å kunne ta i mot flere pasienter med covid-19 i ukene som kommer. Gul beredskap betyr at vi omdisponerer personell fra andre steder i sykehuset for å behandle flere covid-19 pasienter. For å få frigjort personellressurser, må sykehuset redusere planlagt aktivitet. Vi reduserer kun planlagt kirurgisk aktivitet - øyeblikkelig hjelp, kreft, barn og psykisk helse og rus blir ikke berørt. Det samme gjelder radiologiske undersøkelser – disse går som normalt. 

Mer informasjon finner du på Beredskapssiden

16.mars 2021 - et av dødsfallene sist uke knyttet til utbrudd på ortopedisk sengepost

Dødsfall etter tidligere smitteutbrudd på ortopedisk klinikk

15.mars 2021 - dødsfall

I går døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 48. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

13.mars 2021 - dødsfall

I dag, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 47. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

12.mars 2021 - smitte på Radiumhospitalet - A5

2 ansatte og 3 pasienter ved sengepost A5 (gastrokirurgi og urologi) på Radiumhospitalet har testet positivt for covid19. 18 ansatte er i karantene. Ingen av pasientene er inneliggende nå.
Alle pasienter som har vært på sengeposten i den aktuelle perioden er kontaktet og har blitt bedt om å teste seg. Samtlige ansatte er også testet.

Sengeposten har ikke tatt inn noen nye pasienter torsdag og fredag, og noen elektive operasjoner er utsatt. Sengeposten vil ha redusert aktivitet i noe tid fremover som følge av situasjonen.

Årsaken til smitten er ennå ikke kjent. Smittesporing og testing pågår.

11.mars 2021 - stans i ansatt-vaksinering med AstraZeneca-vaksinen

19.februar 2021 - vaksinering av ansatte

Per 18.februar 2021 er omtrent 2.900 OUS-ansatte ferdigvaksinert (første og andre dose) med vaksinen fra Pfizer.

I dag, fredag 19.februar, starter vi neste runde med vaksinering av ansatte. I løpet av de neste ukene vil i underkant av 5.000 ansatte få første dose av vaksinen fra AstraZeneca.

Vaksinering av ansatte vil skje gradvis de neste månedene, etter som sykehuset får vaksineleveranser fra helsemyndighetene. Vaksinering er frivillig og gratis. Tildeling av vaksiner skjer etter strenge prioriteringskriterier, hvor personell som er kritisk for drift og personell som har størst antatt risiko for smitte prioriteres høyest.

17.februar 2021 - dødsfall

I går, tirsdag 16.februar, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 46. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

13.februar 2021 - dødsfall

I går, fredag 12.februar, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 45. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

11.februar 2021 - dødsfall

I går, onsdag 10.februar, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 44. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

5.februar 2021 - dødsfall

I går, torsdag 4.februar, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 43. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

28.januar 2021 - opphever restriksjoner for pasienter fra Nordre Follo

OUS opphever de fleste restriksjoner for pasienter fra Nordre Follo i forbindelse med utbruddet av britisk variant av koronavirus.

Mer informasjon om restriksjoner for pasienter fra Nordre Follo

28.januar 2021 - dødsfall

I går, onsdag 27.januar, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 42. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

23.januar 2021 - dødsfall, generelt besøksforbud og restriksjoner for pasienter/besøkende fra Nordre Follo

I dag døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 41. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

Oslo universitetssykehus innfører generelt besøksforbud i sykehuset, med noen unntak. Det innføres ytterligere restriksjoner for pasienter og pårørende/besøkende fra 23.1. kl 21:00.

Tiltak og restriksjoner i OUS som følge av utbrudd av britisk mutert koronavirus i Nordre Follo

22.januar 2021 - smitteutbrudd i Nordre Follo 

Utbruddet av den britiske muterte varianten av covid-19 får konsekvenser for OUS-ansatte og pasienter hjemmehørende i Nordre Follo kommune.

Oppdatert informasjon om situasjonen

18.januar 2021 - dødsfall

I dag døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 40. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

12.januar 2021 - vaksinering av ansatte

Den 12.januar 2021 fikk de første OUS-ansatte covid-vaksine hos arbeidsgiver. Vaksinering av ansatte vil skje gradvis de neste månedene, etter som sykehuset får tildelt vaksiner av helsemyndighetene. Vaksinering er frivillig og gratis.

Les mer om vaksinering av OUS-ansatte

9.januar 2021 - dødsfall

I dag døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 39. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

27.desember 2020 - dødsfall

I går, lørdag 26. desember, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 38. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

25.desember 2020 - to dødsfall

I går, torsdag 24. desember, døde to inneliggende pasienter med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 36. og 37. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om de avdøde.

22. desember 2020 - dødsfall

I går, mandag 21. desember, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 35. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

16. desember 2020 - dødsfall

I går, tirsdag 15. desember, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 34. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

13. desember 2020 - dødsfall

I går, lørdag 12.desember, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 33. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

10. desember 2020 - dødsfall og reduksjon i operasjonsaktivitet på Ullevål

Torsdag 10.desember døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 32. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

Reduserer operasjonsaktiviteten noe på Ullevål fram mot jul

OUS reduserer fra og med 10. desember den planlagte operasjonsaktiviteten på Ullevål noe for å unngå et for stort trykk på intensivenhetene. Det har de siste ukene vært et høyt antall covid-19-pasienter innlagt ved OUS og omkringliggende sykehus.

¬- Det har vært høy arbeidsbelastning på enkelte enheter, som følge av både covid-19 og mye øyeblikkelig hjelp. Mange rapporterer at de er slitne. Selv om smittetallene for øyeblikket peker i riktig retning, må vi regne med en god del covid-19-pasienter i Helse Sør-Øst i ukene framover, og at trykket på intensiv i OUS vil vare fram mot jul, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

- Som følge av dette gjennomfører OUS nå en viss reduksjon i den operative driften på Ullevål for unngå for stort intensivtrykk og for å omdisponere noe personell til PO/intensiv. Et slikt nedtrekk av aktivitet gir en mer målrettet omdisponering av personell enn et flatt nedtrekk i hele OUS.

Fagmiljøene er enige om å redusere med åtte operasjonsøkter i uka på Ullevål fra og med torsdag 10. desember. Øyeblikkelig hjelp, kreft og barn blir ikke berørt av reduksjonen.

9. desember 2020 - to dødsfall

I morgentimene i dag, onsdag 9. desember, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 30. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien.

På ettermiddagen onsdag 9. desember, døde nok en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 31. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien.

Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om de avdøde.

1.desember 2020 - dødsfall

Mandag 30. november døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 29. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

29.november 2020 - dødsfall

Lørdag 28. november døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 28. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

27.november 2020 - dødsfall

Torsdag 26. november døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 27. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

26.november 2020 - dødsfall

Onsdag 25. november døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 26. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

25.november 2020 - dødsfall

Tirsdag 24. november døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 25. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

24.november 2020 - dødsfall

Mandag 23. november døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 24. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

9. november 2020 - smitte på thoraxkirurgisk (Rikshospitalet) og nukleærmedisin (Ullevål)

En ansatt ved thoraxkirurgisk intermediær og sengepost på Rikshospitalet har testet positivt på covid-19. Derfor er 13 ansatte og 4 pasienter satt i karantene, og 2 av pasientene er i karantene hjemme. Alle i karantene, unntatt den ansatte som i utgangspunktet testet positivt, har foreløpig testet negativt på covid-19.

Alle planlagte operasjoner skal gå som normalt denne uken. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og endringer i operasjonsprogrammet kan skje. Pasienter som blir påvirket av dette vil bli kontaktet av oss direkte.

---

Sent i forrige uke testet tre ansatte ved Avd. for nukleærmedisin på Ullevål positivt på covid-19. Vi venter fortsatt på resultatet av testen for en fjerde ansatt med symptomer. De tre andre i den berørte arbeidsgruppen er satt i karantene, samt en radiografstudent. Disse har ikke symptomer.

Enheten har over en periode hatt parallelle arbeidsgrupper som et smitteverntiltak. Disse har ikke hatt nærkontakt med hverandre. Derfor en det kun medlemmer av den ene gruppen som er smittet og/eller i karantene.

Dette medfører en omrokering av pasienter på nukleærmedisin på Ullevål i uken som kommer. Berørte pasienter som ikke kan undersøkes og behandles på Ullevål overføres til våre enheter på Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Vi kontakter disse pasientene direkte med informasjon om nytt oppmøtested og -tid.  

3. november 2020 - dødsfall og smitte på nyfødtintensiv (Rikshospitalet)

I går, 2. november, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 23. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

Smittetilfelle på nyfødtintensiv (Rikshospitalet)
En vikar fra Danmark som har jobbet på nyfødtintensiv avdeling på Rikshospitalet, har testet positivt på covid-19. Vikaren hadde negativ test før vedkommende gikk i arbeid på avdelingen. Vikaren har ikke vært syk og er fortsatt uten symptomer. Vikaren har brukt munnbind i arbeidet, men vi har likevel tatt ut seks ansatte i karantene og isolert fire nyfødte. Ingen av disse fremviser symptomer. Det vil bli gjennomført testing i henhold til retningslinjer. Så langt vi har erfart har alle smittevernrutiner vært fulgt. Situasjonen følges nøye opp i tett dialog med sykehusets smittevernavdeling.

2. november 2020 - Ambulansetjenesten: 54 ansatte i karantene

Over tid har flere ambulansearbeidere blitt tatt ut i karantene. Totalt er 12 ansatte bekreftet smittet og per 2. november er i tillegg 54 ansatte i karantene.

- Vi har en utfordret driftsituasjon. Ekstra smittereduserende tiltak ble iverksatt for en uke siden, for å sikre at vi løser oppdragene våre som vi skal , sier avdelingsleder for Ambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ola Borstad.

Det er rundt 600 ansatte i avdelingen.

28.oktober 2020 - dødsfall

Onsdag 28.oktober døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 22. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

9.oktober 2020 - dødsfall

Fredag 9.oktober døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 21. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

8.oktober 2020 - dødsfall

Torsdag 8.oktober døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 20. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

13. september 2020 - dødsfall

Søndag 13. september døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 19. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

6. september 2020 - dødsfall

Søndag 6. september døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 18. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

5. mai 2020 - dødsfall

I dag, 5. mai, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 17. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

30.april 2020 - dødsfall

I dag, 30. april, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 16. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

22. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I dag, 22 april, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 15. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

20. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I morgentimene i dag, 20 april, døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 14. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

19. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

Lørdag 18. april døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 13. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

16. april 2020 - grønn beredskap, dødsfall

Nytt dødsfall

I dag døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 12. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

Går fra gul til grønn beredskap

Oslo universitetssykehus går fra gul til grønn beredskap i forbindelse med covid-19-pandemien.

– Vi er nå i en situasjon der vi skal ta opp igjen mer av den elektive aktiviteten, og vi går dermed i retning av mer normal drift for en periode. Vi har også fått på plass gode planer for ytterligere opptrapping av kapasiteten for covid-19-pasienter når neste runde kommer. Det er naturlig å signalisere dette ved å gå fra gul til grønn beredskap, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Grønn beredskap innebærer at beredskapsledelsen videreføres med noen forsterkede funksjoner. Les mer.

14. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I dag døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det ellevte dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

13. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I dag døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det tiende dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

12. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I dag døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det niende dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

10. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I dag døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det åttende dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

9. april 2020 - færre pasienter

Færre kommer til sykehuset nå enn vanlig

Oslo universitetssykehus opplever en tydelig nedgang i antallet pasienter som kommer til sykehuset av andre årsaker enn koronasykdom.

- Alle som opplever symptomer, som de normalt ville tatt kontakt med sykehuset for, må fortsatt gjøre det, sier Bjørn Atle Bjørnbeth, lege og administrerende direktør ved OUS. Les mer.

3. april 2020 - god kapasitet

Kapasitet i OUS per i dag
OUS sin kapasitet per 3. april er god. Vi har ikke flere pasienter på intensivavdelinger enn det vi har til vanlig. Forskjellen er at vi har covid-19-pasienter i stedet for pasienter som trenger intensivbehandling etter øyeblikkelig hjelp eller planlagt kirurgi. Antallet pasienter fra de to sistnevnte gruppene er redusert, dels på grunn av redusert aktivitet ute i samfunnet, og dels grunnet en styrt reduksjon i elektiv virksomhet.


Vi prioriterer alle pasienter der det kan være risiko for prognosetap eller vesentlig funksjonstap, og utsetter behandlinger som kan vente. Planlagte operasjoner, der det kan være en betydelig risiko for etterfølgende behov for intensivbehandling, søker vi nå å utsette, så sant det ikke er risiko for prognosetap eller vesentlig funksjonstap.

I lys av en betydelig nedgang i nye, ordinære henvisninger, har vi fått en del bedre kapasitet enn forventet.

Vi opplever at en del pasienter «kvier» seg for å komme til time på sykehuset. Det er bekymringsverdig. Det er viktig at pasienter med kritisk sykdom eller uavklarte tilstander blir utredet i tide, og ikke unnlater å søke helsehjelp. Vi har nå etablert gode rutiner mht. smittevern og smitterisiko, så det skal være helt trygt å oppsøke sykehuset nå.

2. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I dag døde en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette var det syvende dødsfallet ved vårt sykehus relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

31. mars 2020 - åndedrettsvern, forskning, helsepersonell kurses


Åndedrettsvern av typen KN95 trekkes tilbake

Et parti åndedrettsvern av typen KN95 tas ut av bruk i påvente av tilstrekkelig dokumentasjon.

- Vi er blitt kjent med at det er usikkerhet rundt kvaliteten på maskene i dette partiet, som ble anskaffet av Oslo universitetssykehus i forrige uke, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Partiet er altså ikke kommet via innkjøpsordningene til Helse Sør-Øst og Sykehusinnkjøp. Innkjøpsavdelingen trekker nå partiet tilbake fra de enhetene som mottatt maskene, i påvente av testing og innhenting av nødvendig dokumentasjon.

Forskningsprosjekter relatert til covid-19 på OUS

En lang rekke studier knyttet til covid-19 er planlagt eller igangsatt ved Oslo universitetssykehus.  Så langt er det ved OUS registrert 24 forskningsprosjekter samt at sykehuset er med i 4 multisenterstudier med eksterne sponsorer. Se oversikt over studier.

Sykehuset forbereder seg på å behandle mange syke på en gang

OUS ruster seg til å ta imot mange pasienter på en gang, og har derfor utviklet et minikurs for leger, sykepleiere og andre spesialiteter om Covid-19.
Kurset retter seg mot leger og sykepleiere fra ulike spesialiteter, og målet er å ruste oss opp sykehuset til bemanne en intermediæravdeling hvis det blir mange Covid-19 pasienter innlagt på en gang.

29. mars 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I dag døde en inneliggende pasienter med covid-19-sykdom ved OUS. Dette var det sjette dødsfallet ved vårt sykehus relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om de avdøde.

27. mars 2020 - dødsfall, studie om smitterisiko

To nye dødsfall

I dag døde to innlagte pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det fjerde og femte dødsfallet ved vårt sykehus relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.


Ny studie om risiko for å bli smittet av koronavirus i Norge

Oslo universitetssykehus har startet en studie for å undersøke hvordan koronaviruset sprer seg i Norge og inviterer alle til å delta.

Hensikten med studien er å lære mer om koronaviruset (COVID-19) sine smitteveier. Vi vet at viruset overføres med dråper, men ingen vet hvor vi i faktisk blir smittet. Vi vil undersøke om det er det på T-banen, på fest, på handletur eller hjemme vi får koronavirus. Ved å sammenlikne svarene til de som har koronavirus med de som ikke har viruset kan vi finne ut dette.
Les mer om studien

25. mars 2020 - ny maskin for covid-19 testing


Tar i bruk testmaskin

Oslo universitetssykehus tar i bruk den en nye maskinen fra Roche; "Cobas 6800". De siste to ukene har man jobbet med å montere, teste og kalibrere maskinen ved Seksjon for molekylærdiagnostikk, virologi og serologi, Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus (Ullevål). Sammen med en tidligere installert testmaskin, kan sykehuset nå analysere 14.000 SARS-CoV-2-prøver i uken.

24. mars 2020 - tilgjengelighet respiratorer

Antall respiratorer tilgjengelig
Oslo universitetssykehus har i utgangspunktet ca. 110 respiratorer. I tillegg har sykehuset ca. 60 på lager/«i reserve» og ca. 80 anestesiapparater, primært på operasjonsstuer, som kan flyttes hvis ledige og behov tilsier det. Totalt ca. 250 apparater.

23. mars 2020 - dødsfall, OUS får koordinerende funksjon

Nytt dødsfall

Mandag 23. mars døde en innlagt pasient med covid-19-sykdom ved Oslo universitetssykehus. Dette er det tredje dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Sykehuset kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

OUS får ansvar for koordinerende funksjon i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF har gitt Oslo universitetssykehus i oppdrag å etablere en koordinerende funksjon for intensivmedisinsk behandling i perioden med pågående pandemi. Den regionale funksjonen skal ha som oppgave å bidra til at:

 • det i størst mulig grad tas ens beslutninger om oppstart, gjennomføring og avslutning av intensivbehandling hos pasienter.
 • det brukes felles behandlingsprosedyrer der det ikke er faglige grunner til ulikhet.
 • den intensivmedisinske kapasiteten i regionen benyttes slik at det kan ytes mest mulig helsehjelp til pasienter som trenger intensivbehandling.
 • mulighet for kollegial støtte og faglige avklaringer på tvers av foretakene er tilgjengelig på en hensiktsmessig måte.
 • helseforetakene, det regionale helseforetaket og helsemyndighetene holdes oppdatert over intensivmedisinsk belegg og kapasitet i regionen.

20. mars 2020 - tester malariamedisin

Tester malariamedisin mot korona
Oslo universitetssykehus skal, sammen med flere sykehus, teste malariamedisin på norske pasienter med covid-19 i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). Det er medisinene «hydroxyklorokin» og «remdesivir» som skal testes. Remdesivir ble utviklet for ebola, men viste seg å ha dårlig effekt.

Pasientene som vil testes med denne medisinen må være innlagt og ha fått påvist covid-19. Faktorer som vil bli vurdert er om medisinene påvirker dødelighet, om pasienten må legges inn på intensivavdeling og hvor lenge det gis intensivbehandling.

Studien ble presentert under en pressekonferanse på Rikshospitalet fredag ettermiddag. Les mer.

19. mars 2020 - forebereder mottak av smittede

OUS gjør flere tiltak for å forberede seg på å ta imot smittede
OUS gjennomfører nå flere tiltak for å være forberedt på å ta imot koronasmittede pasienter med behov for intensiv- og respiratorbehandling:

 • Smittede pasienter vil så langt det lar seg gjøre, samles i en avdeling. En intensivavdeling på Ullevål sykehus er bygd om med 14 plasser, og det etableres nå ytterligere 14 intensivplasser.
 • Det er satt opp to spesialintensivenheter til de aller sykeste pasientene; én på Ullevål sykehus og én på Rikshospitalet.
 • Covid-19-pasientene skal samles på en høyisolatavdeling på Kreftsenteret på Ullevål, slik at flesteparten av de koronasmittede blir konsentrert her.
 • Kreftpasienter skal flyttes fra Kreftsenteret på Ullevål til Radiumhospitalet. Målet er å holde Radiumhospitalet fritt for covid-smitte.
 • Pasienter som kan ligge på sengepost skal samles på samme sengepost slik at man reduserer risiko for smittespredning til andre pasienter på sykehuset.
 • Det bygges to gruppeisolater på intensivavdelingene på Ullevål sykehus og Rikshospitalet, der flere pasienter med smitte kan ligge på samme rom.
 • Akuttpasienter som kommer til Ullevål sykehus skal smittevurderes. Ved mistanke om koronasmitte føres pasientene inn sykehuset i et eget løp, for å redusere smitterisikoen for øvrige pasienter.
 • Sykehuset har foreløpig nok smittevernutstyr, men er avhengig av påfyll relativt snarlig.

18. mars 2020 - sentrale fagmyndigheter og OUS enige om koronahåndtering, testordning forbedres

Enighet mellom sentrale fagmyndigheter og faglinjen i OUS

Sykehuset stiller seg ikke bak uttalelsene til forsker Gunhild Alvik Nyborg i NRKs program «Debatten» tirsdag kveld.
– Jeg opplever at det er god enighet mellom sentrale fagmyndigheter og faglinjen ut i sykehusene våre, sier adm.dir. Bjørn Atle Bjørnbeth. 

Forbedrer ordningen med testing
Rutinene for testing av ansatte endret fra 18. mars. Tidligere måtte ansatte selv ringe for å avtale tid for testing. Men svært mange kom ikke gjennom på telefonlinjene.

Testing er viktig for smittesporing. Den nye ordningen gjør det enklere for ansatte og ledere. Dersom en ansatt får symptomer på akutt luftveisinfeksjon, skal vedkommende kontakte nærmeste leder. Det er nærmeste leder som skal prioritere sine ansatte for testing og vurdere indikasjon for test. Avdelingsleder beslutter og melder inn til testpoliklinikken. Ansatte skal altså ikke lenger selv kontakte testpoliklinikk for testing.

17. mars 2020 - infeksjonsmedisinsk avdeling drifttes som normalt

Infeksjonsmedisinsk avdeling drifter som normalt til tross for mange i karantene 

Mandag 16. mars ble en ansatt på Infeksjonsmedisinsk avdeling bekreftet koronasmittet. Den ansatte var ikke på jobb etter at vedkommende ble syk. Ni kollegaer ble etter dette satt i karantene.

Infeksjonsmedisinsk avdeling hadde flere i karantene fra før. Mandag 9. mars ble 10 satt i karantene etter at en pasient var bekreftet smittet. Etter de nye bestemmelsene av 12. mars om at alle som hadde vært på reise, også måtte i karantene, ble ytterligere tre ansatte i karantene. Infeksjonsmedisinsk avdeling har til sammen 102 ansatte, en del av disse i deltidsstilling.

– Vi har god drift og dette får ikke konsekvenser for tilbudet vårt til pasienter, sier Torgun Wæhre, fungerende avdelingsleder på Infeksjonsmedisinsk avdeling. Flere av de første som ble satt i karantene er tilbake om få dager. Vi har også søkt og fått innvilget unntak fra karantenen hos åtte av våre ansatte.

Unntakene fra karantenereglene som er gjort ved Infeksjonsmedisinsk avdeling er i samsvar med den nye forskriften fra Helse- og omsorgsdepartementet som trådte i kraft 15. mars. Forskriften sier at ledere etter individuell vurdering kan hente inn ansatte fra karantene dersom dette er nødvendig av hensyn til øyeblikkelig hjelp og medisinsk forsvarlig drift. Hvis en ansatt må jobbe til tross for anbefaling om karantene, anbefales ekstra strenge smitteverntiltak.

16. mars 2020 - gul beredskap

I gul beredskap

Sykehuset gikk fra grønn til gul beredskap 16. mars. Dette gir større rom for disponering av personell og betyr at en del aktivitet må reduseres. Det arbeides med å kartlegge kompetanse og å omdisponere stillinger, samt at det utvikles undervisningsopplegg for ansatte som omdisponeres. Det er etablert stedlige koordineringsgrupper på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker sykehus og Ullevål sykehus. Videoløsning for pasientkonsultasjoner er på plass.

Hvilke typer operasjoner er utsatt?

Det er planlagte operasjoner som først vil bli utsatt. Dette vil være operasjoner der helsetilstanden ikke vil forringes vesentlig av å vente. Øyeblikkelig hjelp, kreftsykdom og barn vil bli prioritert. Det gjøres individuelle vurderinger av hver enkelt pasient som får utsatt sin planlagte operasjon, slik at vi ikke har noen oversikt på gruppe- eller diagnosenivå enda. Det gjøres grundige vurderinger av inngrep som har stor risiko for intensivbehandling etter inngrepet. Her vil også hensyn til den generelle intensivkapasiteten tas med i vurderingsgrunnlaget.

Det gjøres en medisinsk vurdering av sykdommens alvorlighetsgrad og risiko for prognosetap ved utsettelse. Vi vil fortsatt ivareta kapasitet for å operere pasienter som trenger dette raskt for å unngå prognosetap. Hvis pasienten kan behandles andre steder vil dette vurderes. Alle pasienter som får utsatt behandling vil bli kontaktet av sykehuset, enten per brev eller telefon (hvis timen er i nær fremtid).

15. mars 2020 - Remdivisir-studien, karantenekrav, ansatte i karantene

Oppstart av antiviral studie med Remdesivir

OUS har søkt om å få starte en studie med Remdisivir for behandling av Covid-19. Avhengig av tillatelse fra Gilead Sciences er det ønskelig å starte opp denne uken. WHO oppfordrer til studier på aktuelle medikamenter som kan ha effekt i behandling av Covid-19. Remdesivir er det eneste av de aktuelle midlene som har et potensiale til direkte å kunne hemme virusreplikasjon. Derfor ønskes det å teste dette midlet nærmere.

Fravikes karantenekravene?

Ja, det store antallet ansatte som er smittet eller i karantene utgjør en utfordring for driften av sykehuset og vår evne til å yte forsvarlig helsehjelp. Derfor vil det i enkelte tilfeller bli nødvendig å fravike karantenereglene og be ansatte som er satt i karantene, men som ikke har symptomer på sykdom, om å komme på jobb. Hensynet til å yte forsvarlig helsehjelp og sikre liv og helse må i visse tilfeller gå foran karantenereglene.

Bemanningssituasjonen arbeider vi med fra dag til dag og det vurderes fortløpende hvilke muligheter som ligger i å hente inn både studenter, pensjonister og ansatte fra andre deler av helsetjenesten som ikke er direkte berørt av pandemien.

Ansatte ved Kardiologisk avdeling i karantene

Tilsammen 44 ansatte ved Kardiologisk avdeling er i dag satt i karantene. Dette inkluderer også personell med symptomer som sannsynligvis er forkjølelse og annet. Vi har fått svar på mange tester og ingen er så langt positive utover den første.

Det er kardiologisk sengepost som er hardest rammet. Vi har stoppet opp det meste av planlagte aktivitet de neste få dagene, men pasientene får tilbud om behandling om kort tid. Øyeblikkelig hjelp går som vanlig. Vi skal sørge for at pasientene er trygge. Avdelingen skal ta godt vare på pasienter med svært alvorlig hjertesykdom når andre sykehus ikke kan hjelpe dem. 

14. mars 2020 - dødsfall

Natt til lørdag 14. mars døde en eldre pasient med Covid-19-sykdom som var innlagt på Oslo universitetssykehus. Dette er det andre Covid-19-dødsfallet ved sykehuset. Sykehuset kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

13. mars 2020 - nedskalerer poliklinisk virksomhet

Stengte poliklinikker?

Det er bestemt at alle klinikker skal planlegge hvordan de kan ta ned elektiv aktivitet. Det er ikke snakk om stenge alt, men å skalere ned.

12. mars 2020 - dødsfall

Kl. 19.00

Torsdag 12. mars døde en eldre pasient med covid-19-sykdom som var innlagt på Oslo universitetssykehus. Sykehuset kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

9. mars 2020 - pasienter med covid-19

Kl. 20.00

Oslo universitetssykehus har mandag kveld totalt to pasienter med covid-19-sykdom innlagt. Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi ytterligere opplysninger om pasientene eller deres helsetilstand.

Kl. 14.00

Mandag 9. mars er en person med koronasmitte innlagt ved Oslo universitetssykehus. Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi ytterligere opplysninger om pasienten eller pasientens helsetilstand.


 

Fant du det du lette etter?