Oppdateringer om koronasituasjonen ved Oslo universitetssykehus

Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon om situasjonen på Oslo universitetssykehus i forbindelse med koronautbruddet.

Tilbake til beredskapssiden

13. september 2020 - dødsfall

Søndag 13. september døde en inneliggende pasient med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det nittende dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

6. september 2020 - dødsfall

Søndag 6. september døde en inneliggende pasient med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det attende dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

5. mai 2020 - dødsfall

I dag, 5. mai, døde en inneliggende pasient med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det syttende dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

30.april 2020 - dødsfall

I dag, 30. april, døde en inneliggende pasient med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det sekstende dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

22. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I dag, 22 april, døde en inneliggende pasient med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det femtende dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

20. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I morgentimene i dag, 20 april, døde en inneliggende pasient med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det fjortende dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

19. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

Lørdag 18. april døde en inneliggende pasient med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det trettende dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

16. april 2020 - grønn beredskap, dødsfall

Nytt dødsfall

I dag døde en inneliggende pasient med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det tolvte dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

Går fra gul til grønn beredskap

Oslo universitetssykehus går fra gul til grønn beredskap i forbindelse med covid-19-pandemien. 
– Vi er nå i en situasjon der vi skal ta opp igjen mer av den elektive aktiviteten, og vi går dermed i retning av mer normal drift for en periode. Vi har også fått på plass gode planer for ytterligere opptrapping av kapasiteten for covid-19-pasienter når neste runde kommer. Det er naturlig å signalisere dette ved å gå fra gul til grønn beredskap, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Grønn beredskap innebærer at beredskapsledelsen videreføres med noen forsterkede funksjoner. Les mer.

14. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I dag døde en inneliggende pasient med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det ellevte dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

13. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I dag døde en inneliggende pasient med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det tiende dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

12. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I dag døde en inneliggende pasient med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det niende dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

10. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I dag døde en inneliggende pasient med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det åttende dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

9. april 2020 - færre pasienter

Færre kommer til sykehuset nå enn vanlig

Oslo universitetssykehus opplever en tydelig nedgang i antallet pasienter som kommer til sykehuset av andre årsaker enn koronasykdom.

- Alle som opplever symptomer, som de normalt ville tatt kontakt med sykehuset for, må fortsatt gjøre det, sier Bjørn Atle Bjørnbeth, lege og administrerende direktør ved OUS. Les mer.

3. april 2020 - god kapasitet

Kapasitet i OUS per i dag
OUS sin kapasitet per 3. april er god. Vi har ikke flere pasienter på intensivavdelinger enn det vi har til vanlig. Forskjellen er at vi har covid-19-pasienter i stedet for pasienter som trenger intensivbehandling etter øyeblikkelig hjelp eller planlagt kirurgi. Antallet pasienter fra de to sistnevnte gruppene er redusert, dels på grunn av redusert aktivitet ute i samfunnet, og dels grunnet en styrt reduksjon i elektiv virksomhet.


Vi prioriterer alle pasienter der det kan være risiko for prognosetap eller vesentlig funksjonstap, og utsetter behandlinger som kan vente. Planlagte operasjoner, der det kan være en betydelig risiko for etterfølgende behov for intensivbehandling, søker vi nå å utsette, så sant det ikke er risiko for prognosetap eller vesentlig funksjonstap.

I lys av en betydelig nedgang i nye, ordinære henvisninger, har vi fått en del bedre kapasitet enn forventet.

Vi opplever at en del pasienter «kvier» seg for å komme til time på sykehuset. Det er bekymringsverdig. Det er viktig at pasienter med kritisk sykdom eller uavklarte tilstander blir utredet i tide, og ikke unnlater å søke helsehjelp. Vi har nå etablert gode rutiner mht. smittevern og smitterisiko, så det skal være helt trygt å oppsøke sykehuset nå.

2. april 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I dag døde en inneliggende pasient med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette var det syvende dødsfallet ved vårt sykehus relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

31. mars 2020 - åndedrettsvern, forskning, helsepersonell kurses


Åndedrettsvern av typen KN95 trekkes tilbake

Et parti åndedrettsvern av typen KN95 tas ut av bruk i påvente av tilstrekkelig dokumentasjon.

- Vi er blitt kjent med at det er usikkerhet rundt kvaliteten på maskene i dette partiet, som ble anskaffet av Oslo universitetssykehus i forrige uke, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Partiet er altså ikke kommet via innkjøpsordningene til Helse Sør-Øst og Sykehusinnkjøp. Innkjøpsavdelingen trekker nå partiet tilbake fra de enhetene som mottatt maskene, i påvente av testing og innhenting av nødvendig dokumentasjon.

Forskningsprosjekter relatert til COVID-19 på OUS

En lang rekke studier knyttet til COVID-19 er planlagt eller igangsatt ved Oslo universitetssykehus.  Så langt er det ved OUS registrert 24 forskningsprosjekter samt at sykehuset er med i 4 multisenterstudier med eksterne sponsorer. Se oversikt over studier.

Sykehuset forbereder seg på å behandle mange syke på en gang

OUS ruster seg til å ta imot mange pasienter på en gang, og har derfor utviklet et minikurs for leger, sykepleiere og andre spesialiteter om Covid-19.
Kurset retter seg mot leger og sykepleiere fra ulike spesialiteter, og målet er å ruste oss opp sykehuset til bemanne en intermediæravdeling hvis det blir mange Covid-19 pasienter innlagt på en gang.

29. mars 2020 - dødsfall

Nytt dødsfall

I dag døde en inneliggende pasienter med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette var det sjette dødsfallet ved vårt sykehus relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om de avdøde.

27. mars 2020 - dødsfall, studie om smitterisiko

To nye dødsfall

I dag døde to innlagte pasient med Covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det fjerde og femte dødsfallet ved vårt sykehus relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.


Ny studie om risiko for å bli smittet av koronavirus i Norge

Oslo universitetssykehus har startet en studie for å undersøke hvordan koronaviruset sprer seg i Norge og inviterer alle til å delta.

Hensikten med studien er å lære mer om koronaviruset (COVID-19) sine smitteveier. Vi vet at viruset overføres med dråper, men ingen vet hvor vi i faktisk blir smittet. Vi vil undersøke om det er det på T-banen, på fest, på handletur eller hjemme vi får koronavirus. Ved å sammenlikne svarene til de som har koronavirus med de som ikke har viruset kan vi finne ut dette.
Les mer om studien

25. mars 2020 - ny maskin for covid-19 testing


Tar i bruk testmaskin

Oslo universitetssykehus tar i bruk den en nye maskinen fra Roche; "Cobas 6800". De siste to ukene har man jobbet med å montere, teste og kalibrere maskinen ved Seksjon for molekylærdiagnostikk, virologi og serologi, Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus (Ullevål). Sammen med en tidligere installert testmaskin, kan sykehuset nå analysere 14.000 SARS-CoV-2-prøver i uken.

24. mars 2020 - tilgjengelighet respiratorer

Antall respiratorer tilgjengelig
Oslo universitetssykehus har i utgangspunktet ca. 110 respiratorer. I tillegg har sykehuset ca. 60 på lager/«i reserve» og ca. 80 anestesiapparater, primært på operasjonsstuer, som kan flyttes hvis ledige og behov tilsier det. Totalt ca. 250 apparater.

23. mars 2020 - dødsfall, OUS får koordinerende funksjon

Nytt dødsfall

Mandag 23. mars døde en innlagt pasient med Covid-19-sykdom ved Oslo universitetssykehus. Dette er det tredje dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Sykehuset kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

OUS får ansvar for koordinerende funksjon i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF har gitt Oslo universitetssykehus i oppdrag å etablere en koordinerende funksjon for intensivmedisinsk behandling i perioden med pågående pandemi. Den regionale funksjonen skal ha som oppgave å bidra til at:

 • det i størst mulig grad tas ens beslutninger om oppstart, gjennomføring og avslutning av intensivbehandling hos pasienter.
 • det brukes felles behandlingsprosedyrer der det ikke er faglige grunner til ulikhet.
 • den intensivmedisinske kapasiteten i regionen benyttes slik at det kan ytes mest mulig helsehjelp til pasienter som trenger intensivbehandling.
 • mulighet for kollegial støtte og faglige avklaringer på tvers av foretakene er tilgjengelig på en hensiktsmessig måte.
 • helseforetakene, det regionale helseforetaket og helsemyndighetene holdes oppdatert over intensivmedisinsk belegg og kapasitet i regionen.

20. mars 2020 - tester malariamedisin

Tester malariamedisin mot korona
Oslo universitetssykehus skal, sammen med flere sykehus, teste malariamedisin på norske pasienter med covid-19 i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). Det er medisinene «hydroxyklorokin» og «remdesivir» som skal testes. Remdesivir ble utviklet for ebola, men viste seg å ha dårlig effekt.

Pasientene som vil testes med denne medisinen må være innlagt og ha fått påvist covid-19. Faktorer som vil bli vurdert er om medisinene påvirker dødelighet, om pasienten må legges inn på intensivavdeling og hvor lenge det gis intensivbehandling.

Studien ble presentert under en pressekonferanse på Rikshospitalet fredag ettermiddag. Les mer.

19. mars 2020 - forebereder mottak av smittede

OUS gjør flere tiltak for å forberede seg på å ta imot smittede
OUS gjennomfører nå flere tiltak for å være forberedt på å ta imot koronasmittede pasienter med behov for intensiv- og respiratorbehandling:

 • Smittede pasienter vil så langt det lar seg gjøre, samles i en avdeling. En intensivavdeling på Ullevål sykehus er bygd om med 14 plasser, og det etableres nå ytterligere 14 intensivplasser.
 • Det er satt opp to spesialintensivenheter til de aller sykeste pasientene; én på Ullevål sykehus og én på Rikshospitalet.
 • Covid-19-pasientene skal samles på en høyisolatavdeling på Kreftsenteret på Ullevål, slik at flesteparten av de koronasmittede blir konsentrert her.
 • Kreftpasienter skal flyttes fra Kreftsenteret på Ullevål til Radiumhospitalet. Målet er å holde Radiumhospitalet fritt for covid-smitte.
 • Pasienter som kan ligge på sengepost skal samles på samme sengepost slik at man reduserer risiko for smittespredning til andre pasienter på sykehuset.
 • Det bygges to gruppeisolater på intensivavdelingene på Ullevål sykehus og Rikshospitalet, der flere pasienter med smitte kan ligge på samme rom.
 • Akuttpasienter som kommer til Ullevål sykehus skal smittevurderes. Ved mistanke om koronasmitte føres pasientene inn sykehuset i et eget løp, for å redusere smitterisikoen for øvrige pasienter.
 • Sykehuset har foreløpig nok smittevernutstyr, men er avhengig av påfyll relativt snarlig.

18. mars 2020 - sentrale fagmyndigheter og OUS enige om koronahåndtering, testordning forbedres

Enighet mellom sentrale fagmyndigheter og faglinjen i OUS

Sykehuset stiller seg ikke bak uttalelsene til forsker Gunhild Alvik Nyborg i NRKs program «Debatten» tirsdag kveld.
– Jeg opplever at det er god enighet mellom sentrale fagmyndigheter og faglinjen ut i sykehusene våre, sier adm.dir. Bjørn Atle Bjørnbeth. 

Forbedrer ordningen med testing
Rutinene for testing av ansatte endret fra 18. mars. Tidligere måtte ansatte selv ringe for å avtale tid for testing. Men svært mange kom ikke gjennom på telefonlinjene.

Testing er viktig for smittesporing. Den nye ordningen gjør det enklere for ansatte og ledere. Dersom en ansatt får symptomer på akutt luftveisinfeksjon, skal vedkommende kontakte nærmeste leder. Det er nærmeste leder som skal prioritere sine ansatte for testing og vurdere indikasjon for test. Avdelingsleder beslutter og melder inn til testpoliklinikken. Ansatte skal altså ikke lenger selv kontakte testpoliklinikk for testing.

17. mars 2020 - infeksjonsmedisinsk avdeling drifttes som normalt

Infeksjonsmedisinsk avdeling drifter som normalt til tross for mange i karantene 

Mandag 16. mars ble en ansatt på Infeksjonsmedisinsk avdeling bekreftet koronasmittet. Den ansatte var ikke på jobb etter at vedkommende ble syk. Ni kollegaer ble etter dette satt i karantene.

Infeksjonsmedisinsk avdeling hadde flere i karantene fra før. Mandag 9. mars ble 10 satt i karantene etter at en pasient var bekreftet smittet. Etter de nye bestemmelsene av 12. mars om at alle som hadde vært på reise, også måtte i karantene, ble ytterligere tre ansatte i karantene. Infeksjonsmedisinsk avdeling har til sammen 102 ansatte, en del av disse i deltidsstilling.

– Vi har god drift og dette får ikke konsekvenser for tilbudet vårt til pasienter, sier Torgun Wæhre, fungerende avdelingsleder på Infeksjonsmedisinsk avdeling. Flere av de første som ble satt i karantene er tilbake om få dager. Vi har også søkt og fått innvilget unntak fra karantenen hos åtte av våre ansatte.

Unntakene fra karantenereglene som er gjort ved Infeksjonsmedisinsk avdeling er i samsvar med den nye forskriften fra Helse- og omsorgsdepartementet som trådte i kraft 15. mars. Forskriften sier at ledere etter individuell vurdering kan hente inn ansatte fra karantene dersom dette er nødvendig av hensyn til øyeblikkelig hjelp og medisinsk forsvarlig drift. Hvis en ansatt må jobbe til tross for anbefaling om karantene, anbefales ekstra strenge smitteverntiltak.

16. mars 2020 - gul beredskap

I gul beredskap

Sykehuset gikk fra grønn til gul beredskap 16. mars. Dette gir større rom for disponering av personell og betyr at en del aktivitet må reduseres. Det arbeides med å kartlegge kompetanse og å omdisponere stillinger, samt at det utvikles undervisningsopplegg for ansatte som omdisponeres. Det er etablert stedlige koordineringsgrupper på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker sykehus og Ullevål sykehus. Videoløsning for pasientkonsultasjoner er på plass.

Hvilke typer operasjoner er utsatt?

Det er planlagte operasjoner som først vil bli utsatt. Dette vil være operasjoner der helsetilstanden ikke vil forringes vesentlig av å vente. Øyeblikkelig hjelp, kreftsykdom og barn vil bli prioritert. Det gjøres individuelle vurderinger av hver enkelt pasient som får utsatt sin planlagte operasjon, slik at vi ikke har noen oversikt på gruppe- eller diagnosenivå enda. Det gjøres grundige vurderinger av inngrep som har stor risiko for intensivbehandling etter inngrepet. Her vil også hensyn til den generelle intensivkapasiteten tas med i vurderingsgrunnlaget.

Det gjøres en medisinsk vurdering av sykdommens alvorlighetsgrad og risiko for prognosetap ved utsettelse. Vi vil fortsatt ivareta kapasitet for å operere pasienter som trenger dette raskt for å unngå prognosetap. Hvis pasienten kan behandles andre steder vil dette vurderes. Alle pasienter som får utsatt behandling vil bli kontaktet av sykehuset, enten per brev eller telefon (hvis timen er i nær fremtid).

15. mars 2020 - Remdivisir-studien, karantenekrav, ansatte i karantene

Oppstart av antiviral studie med Remdesivir

OUS har søkt om å få starte en studie med Remdisivir for behandling av Covid-19. Avhengig av tillatelse fra Gilead Sciences er det ønskelig å starte opp denne uken. WHO oppfordrer til studier på aktuelle medikamenter som kan ha effekt i behandling av Covid-19. Remdesivir er det eneste av de aktuelle midlene som har et potensiale til direkte å kunne hemme virusreplikasjon. Derfor ønskes det å teste dette midlet nærmere.

Fravikes karantenekravene?

Ja, det store antallet ansatte som er smittet eller i karantene utgjør en utfordring for driften av sykehuset og vår evne til å yte forsvarlig helsehjelp. Derfor vil det i enkelte tilfeller bli nødvendig å fravike karantenereglene og be ansatte som er satt i karantene, men som ikke har symptomer på sykdom, om å komme på jobb. Hensynet til å yte forsvarlig helsehjelp og sikre liv og helse må i visse tilfeller gå foran karantenereglene.

Bemanningssituasjonen arbeider vi med fra dag til dag og det vurderes fortløpende hvilke muligheter som ligger i å hente inn både studenter, pensjonister og ansatte fra andre deler av helsetjenesten som ikke er direkte berørt av pandemien.

Ansatte ved Kardiologisk avdeling i karantene

Tilsammen 44 ansatte ved Kardiologisk avdeling er i dag satt i karantene. Dette inkluderer også personell med symptomer som sannsynligvis er forkjølelse og annet. Vi har fått svar på mange tester og ingen er så langt positive utover den første.

Det er kardiologisk sengepost som er hardest rammet. Vi har stoppet opp det meste av planlagte aktivitet de neste få dagene, men pasientene får tilbud om behandling om kort tid. Øyeblikkelig hjelp går som vanlig. Vi skal sørge for at pasientene er trygge. Avdelingen skal ta godt vare på pasienter med svært alvorlig hjertesykdom når andre sykehus ikke kan hjelpe dem. 

14. mars 2020 - dødsfall

Natt til lørdag 14. mars døde en eldre pasient med Covid-19-sykdom som var innlagt på Oslo universitetssykehus. Dette er det andre Covid-19-dødsfallet ved sykehuset. Sykehuset kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

13. mars 2020 - nedskalerer poliklinisk virksomhet

Stengte poliklinikker?

Det er bestemt at alle klinikker skal planlegge hvordan de kan ta ned elektiv aktivitet. Det er ikke snakk om stenge alt, men å skalere ned.

12. mars 2020 - dødsfall

Kl. 19.00

Torsdag 12. mars døde en eldre pasient med Covid-19-sykdom som var innlagt på Oslo universitetssykehus. Sykehuset kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

9. mars 2020 - pasienter med covid-19

Kl. 20.00

Oslo universitetssykehus har mandag kveld totalt to pasienter med Covid-19-sykdom innlagt. Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi ytterligere opplysninger om pasientene eller deres helsetilstand.

Kl. 14.00

Mandag 9. mars er en person med koronasmitte innlagt ved Oslo universitetssykehus. Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi ytterligere opplysninger om pasienten eller pasientens helsetilstand.

Fant du det du lette etter?