HELSENORGE

Opplæring og undervisning

Her ligger videoer for opplæring og aktuelle powerpointer fra klinisk workshop. Presentasjoner fra fagkonferansen i differensialdiagsnostikk 29.08 er lagt ut. Flere videoressurser finner du også her.

Videoer fra klinisk workshop

Lenke til prosjektets video-kanal er her
Her ligger videoer om

  • GAF / GFS (Global funksjonsskåring) - Geir Pedersen, PhD
  • Autismespektrumforstyrrelse - utredning av autismespektrumlidelser, ASF, eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, psykiater, tidligere overlege ved Ullevåls personlighetspoliklinikk og tidligere leder av NAPP, Øyvind Urnes
  • HASI (Hayes ability screening index) - screening av utviklingshemning, Psykologspesialist og PhD Oddbjørn Hove
    • PDF med undervisningsmateriellet i videopresentasjonen
  • SCID-5 PF, utredning av personlighetsforstyrrelse, Elfrida H. Kvarstein
Geir Pedersen GFS workshop.png


Tilbake til hovedsiden

Andre aktuelle videoer

Tilbake til hovedsiden

Presentasjoner fra Fagkonferansen 29.08

PDF-er fra foredrag på Fagkonferansen 29.08

Differensialdiagnostikk ved alvorlig lidelse og høy risiko for selvskading
For program, se her.

Tilbake til prosjektets hovedside

Prosjekt ekstrem selvskading

Fant du det du lette etter?