Opplæring og undervisning

Her ligger videoer for opplæring og aktuelle powerpointer fra klinisk workshop. Presentasjoner fra fagkonferansen i differensialdiagsnostikk 29.08 er lagt ut. Flere videoressurser finner du også her.

 

Videoer fra klinisk workshop

Lenke til prosjektets video-kanal er her
Her ligger videoer om

  • GAF / GFS (Global funksjonsskåring) - Geir Pedersen, PhD
  • Autismespektrumforstyrrelse - utredning av autismespektrumlidelser, ASF, eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, psykiater, tidligere overlege ved Ullevåls personlighetspoliklinikk og tidligere leder av NAPP, Øyvind Urnes
  • HASI (Hayes ability screening index) - screening av utviklingshemning, Psykologspesialist og PhD Oddbjørn Hove
    • PDF med undervisningsmateriellet i videopresentasjonen
  • SCID-5 PF, utredning av personlighetsforstyrrelse, Elfrida H. Kvarstein
Geir Pedersen GFS workshop.png


Tilbake til hovedsiden

Andre aktuelle videoer

Tilbake til hovedsiden

Presentasjoner fra Fagkonferansen 29.08

PDF-er fra foredrag på Fagkonferansen 29.08

Differensialdiagnostikk ved alvorlig lidelse og høy risiko for selvskading
For program, se her.

Fant du det du lette etter?