HELSENORGE

OUS bidrar i utviklingen av ny protonterapi

FLASH-terapi kan føre til store endringer i behandlingen av kreft i fremtiden. OUS skal være med og bidra i forskningen på den nye kreftbehandlingen.

Bildet viser to menn som gjør en avtale ved å ta hverandre i hendene.

Fra venstre klinikkleder Sigbjørn Smeland og Adam Earwicker fra Varian FLASH forward consortium. OBS! Dette bildet ble tatt før corona-utbruddet i Norge. Foto: Elin B. Øvrebø

I slutten av februar signerte Sigbjørn Smeland, leder av Kreftklinikken, på vegne av Oslo universitetssykehus avtalen med Varian om samarbeid i FlashForward Consortium. Det er tidligere bestemt at det er Varian Medical Systems som skal levere utstyr til protonterapi i Norge.

Les mer her: Signerte kontrakt om utstyr til protonsenter

Strålebehandling som varer mindre enn ett sekund

Det nye samarbeidet om forskning på FLASH-terapi ble markert med et symposium om protonterapi og FLASH på OUS.

FLASH er en ny teknologi som det fortsatt forskes på. Ved behandling med FLASH-metoden gis hele stråledosen i løpet av brøkdelen av et sekund, mens det ved konvensjonell stråleterapi tar et par minutter å gi samme dosen. FLASH er dermed-1000 ganger raskere enn vanlig strålebehandling. Pre-kliniske tester viser at FLASH stråleterapi gir mindre skader på normalvevet og like god effekt på kreftsvulstene som vanlig stråleterapi. Til nå har de fleste forsøkene blitt utført på forsøksdyr med elektronstråling fra spesialtilpassede lineærakseleratorer, men med en protonakselerator som skal installeres på Radiumhospitalet kan teknologien etter hvert også bli tilgjengelig for kreftpasienter.

Kombinert med proton

Protonbehandling er mer skånsom enn tradisjonell strålebehandling, ettersom strålingen kan tilpasses bedre til kreftsvulsten. Protonterapi innebærer dermed mindre bestråling av friskt vev, noe som reduserer følgeskader og langtidsbivirkninger fra strålebehandling. Forskerne mener at FLASH-terapi med protoner kan redusere bivirkningene ytterligere og gjøre at flere kan leve et liv med færre bivirkninger etter kreftsykdommen.
Ved konvensjonell stråleterapi går pasientene gjennom opp til 30 behandlinger over en periode på seks uker. Ved protonbehandling med FLASH mener forskerne at det er mulig at pasientene bare vil trenge en til tre behandlinger. FLASH-teknologi innebærer dermed kortere sykehusopphold for pasientene.

Protonbygg tilpasset den nye teknologien

FLASH med proton kan bare brukes ved anlegg som benytter en syklotron til akselerering av protonene, og utstyret som installeres på Radiumhospitalet er av denne typen.

— Dette er på en måte starten på den kliniske utprøvningen av protonterapi. Det er allerede bestemt hva slags bygg og maskiner vi skal ha. Nå legger vi til forskningsprosjekter, hvor vi tester ut hvordan vi skal behandle pasientene enda bedre. Innenfor protonbehandling er det mye forskning som skal gjøres. Vi har infrastruktur og fagmiljøene som gjør det mulig å gjøre denne forskningen. Gjennom dette FLASH-prosjektet har vi et godt og spennende prosjekt som kan føre til bedre stråleterapi i fremtiden, sier Sigbjørn Smeland.