OUS nettverk for kontinuerlig forbedring

Nettverk for kontinuerlig forbedring er sykehusets overordnede råd ved bruk av lean ledelsesfilosofi i forbedringsarbeid. Nettverket har en rådgivende funksjon ovenfor ledelsen og administrerende direktør.

​I tillegg til det overordnede nettverket, har flere av sykehusets klinikker egne nettverk som støtter opp om forbedringsarbeidet i egen klinikk.

Målet er at Oslo universitetssykehus skal bruke lean ledelsesfilosofi i forbedringsarbeidet innen pasientforløpsarbeid, logistikk og prosesser i alle deler av sykehuset.

For å nå dette målet skal Nettverk for kontinuerlig forbedring gjøre dette:

 • Være arena for erfaringsutveksling: Diskusjon av felles problemstillinger og deling av kunnskap og gode ideer.
 • Videreutvikle interne undervisningspakker i metoder og verktøy innen kontinuerlig forbedring og utdanne interne kursholdere.
 • Gi faglig påfyll til medlemmene ved at det settes av tid til faste faginnslag på agendaen i nettverksmøtene. Medlemmene i nettverket skal formidle denne kunnskapen videre i klinikkene.
 • Informere både internt og eksternt om forbedringsarbeidet i OUS.
 • Etablere møtearenaer

Lean og kontinuerlig forbedringsarbeid på Oslo universitetssykehus

Kontakt oss:

e-post: oushfpbnettverkforbe@ous-hf.no

Postadresse: Nettverk for kontinuerlig forbedring, Medisinsk klinikk v/Lena Gjevert, Oslo universitetssykehus, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Nettverksgruppens medlemmer:

 • Lena Gjevert (leder), Medisinsk klinikk
 • Marit Aakvik Sønstebø, Akuttklinikken
 • Khadija Ichoutene, Barne- og ungdomsklinikken
 • Sissel Margrethe Mathisen, Barne- og ungdomsklinikken
 • Marianne Hægh Martinussen,  Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
 • Guri Aaserud Jordan,  Nevroklinikken
 • Hege Hammer, Nevroklinikken
 • Hanne Akselsen, Klinikk for laboratoriemedisin og Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
 • Kristina Nordskog, Klinikk for laboratoriemedisin og Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
 • Elisabeth Borenstein, Kreftklinikken
 • Unn Christensen Gude, Kreftklinikken
 • Torill Krøvel, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
 • Guro Kristin Marki-Pleym, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
 • Ildri Myrseth, Hjerte- og lungeklinikken
 • Aina Therese Presthus, Hjerte- og lungeklinikken
 • Håvard Roterud, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
 • Toril Selstad Waage, Kvinneklinikken
 • Hanne Knutsen, Kvinneklinikken
 • Kristin Thomassen, Medisinsk klinikk
 • Torill Langbråthen, Medisinsk klinikk
 • Ingvild Strømsholm, Medisinsk klinikk
 • Bente Børsum Bru, Ortopedisk klinikk
 • Cecilie Spilsberg, Ortopedisk klinikk
 • Anne Hydle, Oslo sykehusservice
 • Egil Brevik, Oslo sykehusservice
 • Morten Bråthen, Oslo sykehusservice
 • Olga Holmlund, Klinikk for psykisk helse og avhengighet
 • Sissel Iren Ylvisåker, Klinikk for psykisk helse og avhengighet
 • Anne Cathrine Braarud, Prehospital klinikk
 • Kim Ankersten, Prehospital klinikk
 • Catherine Bjerke, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling
 • Guri Arnekleiv Mjåland, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling
 • Camilla Stolp, Stab forskning, innovasjon og utvikling
 • Jan Åge Pedersen, Stab økonomi, juridisk og IKT
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.