HELSENORGE

Pakkeforløp og forbedringsarbeid lean

Oslo universitetssykehus bruker leanmetodikk for å møte forløpstider og pasientenes behov i de standardiserte pasientforløpene (pakkeforløp).

Tegning av menneskefigurer med streker mellom seg.

Pasientforløpsarbeidet er et viktig satsningsområde for Oslo universitetssykehus. Forbedringsarbeid  med leanmetodikk på standardiserte forløp startet i 2016 og er et langsiktig arbeid. Målet er å fjerne flaskehalser og skape bedre flyt og kvalitet gjennom hele pasientens reise.

Tenke ​helhet

Lean og kontinuerlig forbedringsarbeid handler om forenkling og forbedring av store og små interne arbeidsprosesser. For å få det til må vi ta pasientens perspektiv og tenke helhetlige løsninger, ikke forbedre hver del for seg uten tanke på sammenhengen. Vi fjerner sløsing, dobbeltarbeid og unødig kompleksitet slik at vi kan konsentrere oss om de verdifulle oppgavene i hver enkelt forløp. Problemområdene kan være intern logistikk, administrative prosesser eller kommunikasjonsflyt. Alt dreier seg om å bruke riktig kompetanse, på rett sted til rett tid.

Arbeidet med prosessforbedring henger også nøye sammen med god planlegging av ressursene og gode målinger av kvalitet og prosesstid.

Livmorhalskreft før​​st under lupen

Forløpsprosjektet – livmorhalskreft startet i februar 2016 og er første flytarbeid i så store skala ved Oslo universitetssykehus. Forbedringsarbeidet tar for seg pasientens reise fra første besøk hos fastlegen, til livmorhalskreft er påvist, behandlet og kontrollert etter avsluttet behandling.

Hvis dette forbedringsprosjektet viser seg å være en velegnet metodikk, vil Oslo universitetssykehus benytte denne tilnærmingsmåten i arbeidet med tilsvarende pasientforløpsarbeid i sykehuset.

Forløpsprosjektet er eiet av Kreftklinikken og Klinikk for radiologi og intervensjon ved Oslo universitetssykehus.

Les mer om Forløpsprosjektet – livmorhalskreft.

Fant du det du lette etter?