Palliativt nettverk i Oslo

Nettverket består av sykepleiere fra sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og andre aktører innen palliasjon og kreftomsorg i Oslo.

Oslo-nettverket av ressurssykepleiere har delt sitt nettverk i tre; Lovisenberg-, Diakonhjemmet- og Oslo universitetssykehus sektor med de tilhørende bydeler de har lokalsykehusfunksjon for. De tre bydelene som tilhører Ahus er tilknyttet nettverk for ressurssykepleiere i Akershus.

Nettverket består av representanter fra sykehjem, hjemmetjeneste, Fransiskushjelpen og sykepleiere fra aktuelle avdelinger i sykehus.
Hensikten med nettverket er å arbeide for kontinuitet og bedre samhandling mellom sykehus og sektorbydelene, og spre kompetanse innen palliasjon i hele foretaksområdet. Målgruppen er kreftpasienter og andre alvorlig syke og deres pårørende.

Nettverket ledes av en styringsgruppe og en driftsgruppe. Styringsgruppen og driftsgruppen har det overordnede ansvaret for de palliative nettverkene mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Oslo. Hvert av sykehusene har ansvar for nettverket i sitt lokalsykehusområde.

Kontaktpersoner:

Nettsideansvarlig og leder i driftsgruppa Oslo, samt nettverksleder OUS sektor: Elias David Lundereng daellu@ous-hf.no, tlf: 23026750

Nettverksleder Diakonhjemmet sektor: Lars Holtet: Lars.Holtet@diakonsyk.no

Nettverksleder Lovisenberg sektor: Liv Fuglum Sætre: lifs@lds.no

For å komme til hjemmesiden til Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst; klikk her

Årsrapporter fra styringsgruppen

Årsrapport Palliativt nettverk Oslo 2019

Årsrapport Palliativt nettverk Oslo 2018

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2017

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2016

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2015

Adresselister

Oslo Universitetssykehus sektor (pr. 10.06.20)

Palliativt nettverk Lovisenberg pr september 2019

Diakonhjemmet sektor

Kreftkoordinator i Oslo pr 1. januar 2020

Nyttige dokumenter

Avtale som regulerer nettverket, revidert september 2017

Funksjonsbeskrivelse 

Kompetanseplan

Guide for nettverksmøter

Utskrivning av den Palliative pasienten, 3 trinns modellen

CADD, CVK og VAP undervisningspakker

Eksempler fra CADD, CVK og VAP undervisningspakker

Presentasjoner fra fagdager:

Aktuelle datoer for kurs/fagdager i Oslo-området

3.- 5. mars 2021 i Oslo. Den 16. landskonferansen i palliasjon arrangeres i Oslo: Konferansen arrangeres på : Clarion Hotel The Hub i Oslo. Påmelding: http://landskonferansenipalliasjon.no/ 

17. november 2020: Felles fagdag for palliativt nettverk i Oslo. Program og påmelding kommer til høsten (Endringer kan forekomme grunnet pågående pandemi). Kontaktperson: Elias David Lundereng: daellu@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?