HELSENORGE

Palliativt nettverk i Oslo

Nettverket består av sykepleiere fra sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og andre aktører innen palliasjon og kreftomsorg i Oslo.

Oslo-nettverket av ressurssykepleiere har delt sitt nettverk i tre; Lovisenberg-, Diakonhjemmet- og Oslo universitetssykehus sektor med de tilhørende bydeler de har lokalsykehusfunksjon for. De tre bydelene som tilhører Ahus er tilknyttet nettverk for ressurssykepleiere i Akershus.

Nettverket består av representanter fra sykehjem, hjemmetjeneste, Fransiskushjelpen og sykepleiere fra aktuelle avdelinger i sykehus.
Hensikten med nettverket er å arbeide for kontinuitet og bedre samhandling mellom sykehus og sektorbydelene, og spre kompetanse innen palliasjon i hele foretaksområdet. Målgruppen er kreftpasienter og andre alvorlig syke og deres pårørende.

Nettverket ledes av en styringsgruppe og en driftsgruppe. Styringsgruppen og driftsgruppen har det overordnede ansvaret for de palliative nettverkene mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Oslo. Hvert av sykehusene har ansvar for nettverket i sitt lokalsykehusområde.

Kontaktpers​oner:

Nettsideansvarlig og leder i driftsgruppa Oslo: Elias David Lundereng: daellu@ous-hf.no, tlf: 23027762

Nettverksleder Oslo universitetssykehus sektor: Bodil Johanne Inderhaug: bodind@ous-hf.no

Nettverksleder Diakonhjemmet sektor: Tone Oraug: Tone.Oraug@diakonsyk.no

Nettverksleder Lovisenberg sektor: Liv Fuglum Sætre: lifs@lds.no

For å komme til hjemmesiden til Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst; klikk her

Årsrapporter fra styringsgruppen

Årsrapport Palliativt nettverk Oslo 2021

Årsrapport Palliativt nettverk Oslo 2020

Årsrapport Palliativt nettverk Oslo 2019

Årsrapport Palliativt nettverk Oslo 2018

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2017

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2016

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2015

Adresselister

Ved behov for kontaktinformasjon til ressurspersoner i palliativt nettverk, ta kontakt med de lokale nettverkslederne:

Nettverksleder Oslo universitetssykehus: Bodil Johanne Inderhaug: bodind@ous-hf.no

Nettverksleder Lovisenberg Diakonale Sykehus: Liv Ida Fuglum Sætre: LivIdaFuglum.Saetre@lds.no

Nettverksleder Diakonhjemmet sykehus: Tone Oraug: Tone.Oraug@diakonsyk.no

Liste over kreftkoordinatorer i Oslo:

Kreftkoordinator i Oslo pr 08.02.22 (PDF)

​Nyttige do​kumenter

Avtale som regulerer nettverket revidert 2022

​Presentasjo​ner ​​​fra fag​dager:​​

Presentasjoner fra foredragsholdere på fagdag i Oslo-nettverket 30. november 2021:

Elias David Lundereng - Samhandling palliasjon (PDF)Trygve Sævareid - Forhåndssamtaler i sykehjem (PDF)Kristine Nordkvelle - Hvilken mat gir best livskvalitet i livets siste (PDF)Torunn Wester - Fagnettverk, utfordringsbildet - Hva ligger foran? (PDF)Inger Fossli - Palliativet nettverk - Historisk tilbakeblikk.pdf

Bilder fra fagdagen 30. november 2021:

Bilde_Torunn.jpg Bilde_Kristine.jpg 20211130_122119.jpg Bilde_Fransiskus.jpg Bilde_Elias.jpg Bilde_Trygve.jpg Bilde_Kake.jpg

​Aktuelle datoer for kurs/fagdager i Oslo-området:

11.-12. Mai: Nasjonal PRC samling på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport:

Kjære samarbeidspartnere i PRC nasjonalt

Vi ønsker å samle kollegaer og samarbeidspartnere til å oppdatere hverandre på hva vi driver med, diskutere nye prosjekter og fremtidig samarbeid. Vi inviterer derfor til nasjonal PRC samling på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 11. -12. mai 2022.

Program: Ferdig program sendes ut i forkant av samlingen.

Pris: Helpensjon m/enkeltrom (Inkl. dagpakke 11-12. mai, overnatting i enkeltrom og middag). Totalt kr 2425,- per pers.

Dagpakke for kun én av dagene (Inkl. pausebevertning og lunsj). Totalt kr 608,- per pers.

Påmelding: Innen 7. april 2022. Ønsker du å melde deg på i dag? Trykk her.

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende og at alle avbud vil bli fakturert. Opphold betales ved utsjekk. Hold av datoene og meld deg på innen 7. april.

18. og 19. mai 2022: Kurs i avansert lindrende behandling (Nivå C) for sykepleiere: "Å jobbe kunnskapsbasert og pasientsentrert i palliasjon":

Vi har gleden av å invitere til kurs i avansert lindrende behandling (Nivå C) for sykepleiere 18. -19. mai 2022. Hensikten med dagen er å gi oppdatert kunnskap innen fagområdet, og å knytte nettverk og gi inspirasjon til å arbeide med fagutvikling på egen arbeidsplass. I år blir det et todagers-kurs der overordnet tema er «Å jobbe kunnskapsbasert og pasientsentrert i palliasjon». Kurset søkes som tellende til Norsk sykepleierforbund (NSF) for godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleier.

Målgruppe: Erfarne sykepleiere med aktuell videreutdanning, eller som kan vise til minimum 5 års erfaring fra arbeid med pasienter med behov for lindrende behandling, enten på sykehus, sykehjem eller i hjemmetjenesten.
Sted: Hybridløsning: Fysisk oppmøte ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kreftsenteret bygg 11. Auditorium 1. etg. eller digitalt via Norsk Helsenett
Pris: Deltakeravgift fysisk/digitalt: kr. 1000,-
Påmelding: Innen 18. april 2022. Ønsker du å melde deg på allerede i dag? Besøk kurset hjemmeside

8. Juni 2022: Introduksjonskurs for nye ressurssykepleiere i palliativt nettverk.

Vi har gleden å invitere nye ressurssykepleiere til introduksjonskurs. Vi regner med at det blir stor pågang, og på grunn av begrenset antall plasser prioriterer vi denne omgang ikke ledere slik vi pleier. Plassene blir fordelt mellom de tre nettverkene ut ifra størrelse på nettverket. Det vil bli servert lunsj til alle deltakere, og arrangementet er gratis. Påmelding innen 01.06.22: lifs@lds.no Si i fra ved eventuelle matallergier NB: Begrenset antall plasser – vær raske!

28. September: Fagdag i OUS-nettverket: (Kommer mer info)

Vi kommer til å arrangere ny fagdag i OUS-nettverket også denne høsten. Mer informasjon om program og påmelding kommer senere. Dersom det er noen i nettverket som ønsker å bidra med noe innhold på fagdagen, ta kontakt med Elias Lundereng daellu@ous-hf.no eller Bodil Inderhaug bodind@ous-hf.no. Hold av datoen allerede nå

29. November 2022: Felles fagdag for Oslo-nettverket: (Kommer mer info)

Vi har gleden av å invitere til felles fagdag for Oslo-nettverket. Mer informasjon om fagdagen, program og påmelding kommer i løpet av sommeren. Hold av datoen allerede nå! Fagdagen vil bli avholdt på stort auditorium ved VID Høgskole.


 

Fant du det du lette etter?