Palliativt nettverk i Oslo

Nettverket består av sykepleiere fra sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og andre aktører innen palliasjon og kreftomsorg i Oslo.

Oslo-nettverket av ressurssykepleiere har delt sitt nettverk i tre; Lovisenberg-, Diakonhjemmet- og Oslo universitetssykehus sektor med de tilhørende bydeler de har lokalsykehusfunksjon for. De tre bydelene som tilhører Ahus er tilknyttet nettverk for ressurssykepleiere i Akershus.

Nettverket består av representanter fra sykehjem, hjemmetjeneste, Fransiskushjelpen og sykepleiere fra aktuelle avdelinger i sykehus.
Hensikten med nettverket er å arbeide for kontinuitet og bedre samhandling mellom sykehus og sektorbydelene, og spre kompetanse innen palliasjon i hele foretaksområdet. Målgruppen er kreftpasienter og andre alvorlig syke og deres pårørende.

Nettverket ledes av en styringsgruppe og en driftsgruppe. For sammensetning og medlemmer; se under fanen "adresseliste". Styringsgruppen og driftsgruppen har det overordnede ansvaret for de palliative nettverkene mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Oslo. Hvert av sykehusene har ansvar for nettverket i sitt lokalsykehusområde.

Kontaktpersoner:

Nettsideansvarlig og leder i driftsgruppa Oslo, samt nettverksleder OUS sektor: Anne Kristine Dalene: ankrda@ous-hf.no Tlf 22 93 54 87

Nettverksleder Diakonhjemmet sektor: Lars Holtet: Lars.Holtet@diakonsyk.no

Nettverksleder Lovisenberg sektor: Liv Fuglum Sætre: lifs@lds.no

For å komme til hjemmesiden til Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst; klikk her

Årsrapporter fra styringsgruppen

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2017

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2016

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2015.pdf

Adresselister

Lovisenberg sektor
Diakonhjemmet sektor
Oslo Universitetssykehus sektor
Kreftkoordinatorer i Oslo

Nyttige dokumenter

Avtale som regulerer nettverket, revidert september 2017

Funksjonsbeskrivelse

Kompetanseplan

Guide for nettverksmøter

Utskrivning av den Palliative pasienten, 3 trinns modellen

CADD, CVK og VAP undervisningspakker

Eksempler fra CADD, CVK og VAP undervisningspakker

Presentasjoner fra fagdager:

Presentasjoner fra fagdag på Diakonhjemmet 5.desember 2017:

Anne Bailey: Palliasjon til KOLS- pasienter

Bente Baklund: Nærhet og intimitet i palliativ fase

Finset, Hyldmo, Jørgensen: 4 gode vaner i kommunikasjon

Aktuelle datoer for kurs/fagdager i Oslo-området

4.desember 2018: Felles fagdag for palliativt nettverk i Oslo og andre interesserte. 

Program: Felles fagdag palliativt nettverk i Oslo 4. 12. 18.pdf

Påmelding HER .

Kontaktperson: Anne Kristine Dalene: ankrda@ous-hf.no


 Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.