Helsenorge

Palliativt nettverk i Oslo

Nettverket består av sykepleiere fra sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og andre aktører innen palliasjon og kreftomsorg i Oslo.

Oslo-nettverket av ressurssykepleiere har delt sitt nettverk i tre; Lovisenberg-, Diakonhjemmet- og Oslo universitetssykehus sektor med de tilhørende bydeler de har lokalsykehusfunksjon for. De tre bydelene som tilhører Ahus er tilknyttet nettverk for ressurssykepleiere i Akershus.

Nettverket består av representanter fra sykehjem, hjemmetjeneste, Fransiskushjelpen og sykepleiere fra aktuelle avdelinger i sykehus.
Hensikten med nettverket er å arbeide for kontinuitet og bedre samhandling mellom sykehus og sektorbydelene, og spre kompetanse innen palliasjon i hele foretaksområdet. Målgruppen er kreftpasienter og andre alvorlig syke og deres pårørende.

Nettverket ledes av en styringsgruppe og en driftsgruppe. Styringsgruppen og driftsgruppen har det overordnede ansvaret for de palliative nettverkene mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Oslo. Hvert av sykehusene har ansvar for nettverket i sitt lokalsykehusområde.

Kontaktpersoner:

Nettsideansvarlig og leder i driftsgruppa Oslo, samt nettverksleder OUS sektor: Elias David Lundereng daellu@ous-hf.no, tlf: 23027762

Nettverksleder Diakonhjemmet sektor: Lars Holtet: Lars.Holtet@diakonsyk.no

Nettverksleder Lovisenberg sektor: Liv Fuglum Sætre: lifs@lds.no

For å komme til hjemmesiden til Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst; klikk her

Årsrapporter fra styringsgruppen

Årsrapport Palliativt nettverk Oslo 2020

Årsrapport Palliativt nettverk Oslo 2019

Årsrapport Palliativt nettverk Oslo 2018

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2017

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2016

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2015

Adresselister

Oslo Universitetssykehus sektor (pr. 10.06.20)

Palliativt nettverk Lovisenberg pr september 2019

Diakonhjemmet sektor

Kreftkoordinatorer i Oslo pr 22.04.2021

Nyttige dokumenter

Avtale som regulerer nettverket, revidert september 2017

Funksjonsbeskrivelse 

Kompetanseplan

Guide for nettverksmøter

Utskrivning av den Palliative pasienten, 3 trinns modellen

CADD, CVK og VAP undervisningspakker

Eksempler fra CADD, CVK og VAP undervisningspakker

Presentasjoner fra fagdager:

Presentasjoner fra foredragsholdere på fagdag i Oslo-nettverket 30. november 2021:

Elias David Lundereng - Samhandling palliasjon (PDF)Trygve Sævareid - Forhåndssamtaler i sykehjem (PDF)Kristine Nordkvelle - Hvilken mat gir best livskvalitet i livets siste (PDF)Torunn Wester - Fagnettverk, utfordringsbildet - Hva ligger foran? (PDF)Inger Fossli - Palliativet nettverk - Historisk tilbakeblikk (PDF)

Bilder fra fagdagen 30. november 2021:

Bilde_Torunn.jpgBilde_Kristine.jpg20211130_122119.jpgBilde_Fransiskus.jpgBilde_Elias.jpgBilde_Trygve.jpgBilde_Kake.jpg

Aktuelle datoer for kurs/fagdager i Oslo-området:

30. November 2021. Fagdag i regi av palliativt nettverk for hele Oslo-regionen. Temaer er blant annet palliasjon under en pandemi, forhåndssamtaler i sykehjem, ernæring og livskvalitet og samhandling ved utskrivelse av palliative kreftpasienter. Hybridløsning med digital og fysisk gjennomføring. VID Høgskole, store auditorium. Påmelding: daellu@ous-hf.no

2.-3. Desember 2021: PRC seminar: Next generation palliative care research:
Integration and implementation. PhD Students, Post Docs and junior researchers are invited to submit abstracts. Four of the submitted abstracts will be selected for presentation at the seminar. The selected abstracts will be included in the program as pre-recorded presentations. Palliative care organization and promotion, nutrition, implementation and integration and pain and neurophatic pain.

Fant du det du lette etter?