HELSENORGE

Atrieflimmerregisteret

Atrieflimmer ("forkammerflimmer") er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen, og vi trenger mer kunnskap for å kunne gi best mulig behandling ved denne tilstanden.

​I Atrieflimmer-registeret har det blitt samlet opplysninger om pasienter med atrieflimmer, inklusive resultater av undersøkelser og behandling. Hensikten er å sammenstille slike opplysninger i en database for å studere effekten av behandlingen som sykehuset gir til pasienter med atrieflimmer. På denne måten kan sykehuset kvalitetssikre behandlingen og på sikt skape et bedre behandlingstilbud til pasienter med atrieflimmer. Hensikten er også å gjøre det lettere å finne frem til de pasientene som egner seg for nye behandlingstilbud eller deltagelse i nye forskningsprosjekter.

Personer som har samtykket til å delta har fylt ut et spørreskjema om symptomer, sykdommer og medisinbruk, i tillegg har relevante opplysninger fra pasientjournal blitt samlet inn og registrert. Opplysningene i atrieflimmer-registeret kan senere bli sammenstilt med Statistisk Sentralbyrås dødsårsaksregister.

Det er frivillig å delta i registeret, og deltagerne kan trekke seg på et hvilket som helst tidspunkt uten å oppgi noen grunn for dette. Allerede innsamlede opplysninger vil da bli slettet. Opplysningene som har blitt samlet inn, er lagret i et sikret elektronisk register ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Alle opplysningene vil bli behandlet avidentifisert og konfidensielt.

Registeret har konsesjon fra Datatilsynet, og er vurdert av Regional komité for forskningsetikk. Opplysningene vil bli oppbevart ut år 2030. Overlege Irene Grundvold ved Hjertemedisinsk poliklinikk er ansvarlig for registeret.

Registeret er nå avsluttet, slik at nye pasienter ikke registreres.
Forskning foregår på data som er innsamlet i registeret.

Forskningsansvarlig: Hjertemedisinsk avdeling, OUS, Ullevål.

Prosjektleder: Irene Grundvold, overlege/seksjonsleder hjertemedisinsk poliklinikk, tlf. 22119100.

Registeret brukes pt. til en studie: «Risikofaktorer for symptomer hos pasienter med atrieflimmer. REK godkjent 2016/1294. OUS godkjent 2016/10453»

Fant du det du lette etter?