HELSENORGE

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR)

Norsk Kvinnelig Inkontinensregister er et Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som ble etablert i 1998 for å bidra til økt kunnskap om utredning og kirurgisk behandling av kvinnelig urininkontinens og dokumentasjon av resultater etter operasjonsmetoder med ukjent langtidsresultat.

​Les mer om Norsk Kvinnelig Inkontinensregister (NKIR)

NKIR har som mål å sikre kvaliteten på urininkontinenskirurgi ved norske sykehus.
Registerets formål er å bedre diagnostikk, behandling og forskning om urininkontinensoperasjoner. Dette søkes oppnådd ved å:
• Innhente subjektive og objektive data (NKIR-data) fra inkontinensopererte pasienter pre- og post-operativt
• Sammenstille NKIR-data og data fra pasientadministrative systemer (PAS- systemer)
• Utarbeide en rapport pr. avdeling som gjør det mulig for avdelingene å sammenligne egne resultater med landsgjennomsnittet og få tilbakemelding om egne operatørers resultater
• Det enkelte sykehus skal få oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede) og bruke informasjonen til forbedringsarbeid. Informasjonen kommer pasientene til nytte i form av en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

Pasientgruppen er kvinner som blir operert ved alle offentlige og private sykehus for:
1. Urinlekkasje ved host og hopp (stressinkontinens)
2. Urinlekkasje både ved host, hopp og i forbindelse med sterk trang til å late vannet (blandingsinkontinens)
Rundt 2000 kvinner blir årlig operert for urinlekkasje ved norske sykehus.

Registerets kvalitetsmål
Pasientrapporterte symptomer registreres ved hjelp av et validert spørreskjema. Dette både graderer pasientens plager og hjelper til med å kategorisere mekanismen bak pasientens urinlekkasje. Det kan så beregnes en stress- og urgency-inkontinens indeks som benyttes som kvalitetsmål og forenkler sammenlikningen før og etter operasjon. Stress- og urgency- inkontinens indeksene har minimumsverdi 0 og maksimumsverdi henholdsvis 12 og 8 og gir således et viktig bilde av pasientens lekkasjeplager (type og grad).

Skjemaer

Samtykke

Årsrapporter

Årsrapport 2015Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Les mer om NKIR organisering

Info om Norsk Kvinnelig Inkontinensregister (NKIR)
Oslo universitetssykehus (OUS) er databehandlingsansvarlig i henhold til tillatelse fra Datatilsynet.
Registeret er samtykkebasert, avidentifisert og består av subjektive og objektive pasientvariabler.
Daglig drift av registeret skal ivaretas av Urogyndata AS i henhold til databehandleravtalen og avtale om programvareleveranse og tjenesteyting mellom OUS og Urogyndata AS.
Norsk Kvinnelig Inkontinensregister har et eget Fagråd og egne vedtekter

Fagråd

NKIR fagråd består av følgende representanter:
Fagrådsleder: Ingrid Volløyhaug
Faglig representant for Helse Nord: Bjørn Holdø
Faglig representant for Helse Midt-Norge: Ingrid Volløyhaug
Faglig representant for Helse Vest: Ellen Bettina Kråkenes
Faglig representant for Helse Sør-Øst: Hjalmar Schiøtz
Faglig representant for databehandler Urogyndata: Sigurd Kulseng-Hanssen
Brukerrepresentant: Trude Lyng
Faglig leder NKIR (og representant for databehandlingsansvarlig OUS): Rune Svenningsen
Daglig leder NKIR (og representant for databehandler Urogyndata): Tomislav Dimoski

Oversikt over studier som benytter opplysninger i registeretVedtektene til Norsk Kvinnelig Inkontinens register

Les mer om NKIR resultater

Kontakt 

Kontaktpersoner:

Faglig leder
Rune Svenningsen
Mobil: 91 63 13 37
E-post: RUNSVE@ous-hf.no

Daglig leder
Tomislav Dimoski
Mobil: 97 53 50 76
E-post: tomdim@ous-hf.no

Postadresse:
OUS, Ullevål sykehus
NKIR-registeret
Postboks 4956, Nydalen
0424 OSLO

Fant du det du lette etter?