HELSENORGE

Norsk nettverk for alvorlige mentale lidelser (NORSMI) generell forskningsbiobank

NORSMI er en forskningsbiobank med samlet biologisk materiale fra pasienter med psykisk lidelse i Norge, Formålet til NORSMI er å fremme nasjonal og internasjonal forskning på mentale lidelser. 

K​ontaktinformasjon

NORSMI forskningsbiobank er forankret i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus. 

Ole Andreassen (leder for SFF NORMENT) er leder for NORSMI forskningsbiobank. 

Ansvarhavende for biobank er: Ole A. Andreassen o.a.andreassenedisin.uio.no

Driftansvarlig for biobanken er: Marit Olsen (e-post oppdateres)

Databaseansvarlig for biobanken er: Thomas Bjella thomas.bjella@medisin.uio.no

Ø​nsker du å trekke ditt samtykke for NORSMI biobank, tar du kontakt med Marit Olsen

Formål

Formålet for NORSMI generell forskningsbiobank er å samle biologisk materiale fra pasienter med psykisk lidelse i Norge for å fremme nasjonal og internasjonal forskning på mentale lidelser. Forskningsbiobanken er godkjent av Regional etisk komité (REK 2017/1890)

Sk​jemaer

Mer informasjon kommer. 

Kobling mot ​​sentrale helseregistre

Ingen data er per tiden koblet mot sentrale helseregistre, men det kan på sikt være nødvendig å sammenstille resultatene fra undersøkelsene på det biologiske materialet med relevante opplysninger fra din pasientjournal og sykdomsrelaterte registre/databaser både ved norske sykehus, spesialister og fastlegen. 

Det vil også kunne være aktuelt å benytte relevante opplysninger fra landsomfattende helseregistre, som: 

 • Kreftregisteret
 • Fødselsregisteret
 • Reseptregisteret
 • Trygderegisteret
 • Vaksineregisteret
 • Smittsomme sykdommer 
 • Dødsårsaksregistre
 • Nasjonalt Pasientregister
 • Statistisk Sentralbyrås familie- og sosialregister
 • Registre i NAV
 • Forsvarets helseregister
 • Pleie og omsorgsstatistikk

Se fullstendig og oppdatert liste på nett https://helsenorge.no/om-min-helse/helseregistre. Hvis det vil være behov for å hente opplysninger fra andre sentrale og nasjonale helseregistre eller befolkningsundersøkelser vil det kun skje etter godkjenning fra REK og/eller annen myndighet hvis relevant. Det er administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus som har det overordnede ansvar for all behandling av dine data, og at personvernlovgivning følges.

Generell informasjon om bruk av NORS MI forskningsbiobank

Biobanken skal prinsipielt være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke innholdet i tråd med formålet, uavhengig av institusjonell tilknytning, med mindre dette ikke kommer i konflikt med behandling eller NORSMI generell forskningsbiobank sitt eget bruk eller behov.

Tilgang og bruk av NORSMI generell forskningsbiobank forutsetter forhåndsgodkjenning fra REK, melding til PVO eller der det er krav; DPIA eller Databehandleravtale. 

​Grunnlag for vurdering søknad om tilgang og bruk er REK-søknad, REK-godkjenning, (tilråding fra PVO), forskningsprotokoll og samtykke. 

Uthenting av data fra NORSMI f​​orsk ningsbiobank

Ved utlevering skal ansvarshavende og styringsgruppa påse at de nødvendige godkjenninger er i orden og at søknadsskjemaer, utleveringserklæring og MTA/DTA/Databehandleravtale er komplette. 

Det skal føres oversikt over prosjekter som gjør bruk av NORSMI generell forskningsbiobank.

Pågå​​​ende prosjekt

Ingen pt.

Fant du det du lette etter?