HELSENORGE

Norsk pandemiregister

En del av Norsk intensiv- og pandemiregister.

Norsk pandemiregister brukes som betegnelse på den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister som omhandler pandemipasienter. Du kan lese om intensivregisterdelen på nettsiden til Norsk intensivregister.

Logo Norsk Pandemiregister
Dette er informasjon til deg om hvordan dine personopplysninger behandles i Norsk pandemiregister og hvilke rettigheter du har. Vi ber om at du tar kontakt dersom du har spørsmål eller dersom noe fremstår som uklart. 

Du trenger ikke foreta deg noe med mindre du ønsker å reservere deg mot at Norsk pandemiregister samler inn opplysninger om deg, eller dersom du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter.

Rett til innsyn, retting, sletting og reservasjon

Du kan når som helst kreve innsyn i opplysningene som er registrert om deg, eller kreve at opplysningene slettes. Du kan også be om at uriktige opplysninger rettes.

Du har rett til å reservere deg mot lagring og videre bruk av person- og helseopplysninger om deg i Norsk pandemiregister. Dersom du ikke ønsker at opplysninger om deg skal lagres, kan du når som helst, uten grunn, reservere deg. Opplysningene om deg i registeret vil da bli slettet. Dette får ingen konsekvens for helsehjelpen du mottar. Dersom du velger å reservere deg vil opplysninger i registeret om deg bli slettet. Helse Bergen HF vil imidlertid fortsatt behandle opplysninger i den grad det er nødvendig for å ivareta foretaket sin plikt til å sikre at personer som har reservert seg mot registeret ikke blir inkludert på nytt. 

Du kan gjøre bruk av dine rettigheter ved å fylle ut et enkelt skjema og sende det til Norsk pandemiregister. Adressen står i skjemaet, som du kan laste ned her:

Skjema for innsyn og reservasjon (PDF)

Lover og regler

Fant du det du lette etter?