Smerteregisteret

Registeret skal fremme og gi grunnlag for kontinuerlig kvalitetsarbeid og forskning på resultat av ulike behandlingsmetoder, prosedyrer og tiltak i forhold til pasienter med smertefulle tilstander.

Oslo universitetssykehus smerteregister for langvarige smertetilstander ble opprettet av Avdeling for smertebehandlings poliklinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) i 2015 for å bedre behandlingen av pasienter med smertefulle tilstander. OSR samler inn informasjon om pasienter med smertetilstander som blir utredet, får diagnose og eventuelt blir behandlet ved Avdeling for smertebehandlings poliklinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS).


Registerets formål

Hensikten med registeret er å gi grunnlag for og fremme kontinuerlig kvalitetsarbeid og forskning på diagnostisering, behandlingsmetoder, prosedyrer og tiltak rettet mot pasienter med langvarige smerter og som behandles i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kartlegges hvilke pasienter som henvises til Avdeling for smertebehandlings poliklinikk.


Organisatorisk tilhørighet i OUS

Oslo universitetssykehus smerteregister (OUS smerteregister) ble etablert i 2015, og er organisert under Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus.

Generell informasjon om bruken av registeret

Informasjonen som samles inn om pasientene vil bli brukt i ulike studier med formål som beskrevet over. Alle studier må forhåndsgodkjennes, av styringsgruppen til OUS smerteregister og de organer som regulerer forskning, før de kan få utlevert og bruke data fra registeret.

Opplysningene som registreres om pasientene lagres elektronisk og skal kun brukes slik som beskrevet i samtykkeerklæringen. Alle opplysninger er sikret mot innsyn fra uvedkommende og vil bli behandlet konfidensielt og avkodet. Det er kun autorisert personell knyttet til registeret som har adgang til kodelisten og som kan finne tilbake til enkeltpasienter. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpasienter i resultatene av studier når disse publiseres.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan Lars-Petter Granan ( faglig leder) eller Christopher Ekholdt (daglig leder) kontaktes direkte på e-post, henholdsvis  largra@ous-hf.no og chrekh@ous-hf.no

Registeret bruker godkjente elektroniske løsninger for innhenting av data. For mer informasjon, for eksempel årsrapport: se Smerteregisterets side under Regionalt kompetansetjeneste for smerte her.  Publikasjoner gjort med data fra Smerteregisteret registreres her.


Navn på virksomheter som evt. behandler informasjon i registeret på vegne av OUS (databehandlere)

Det er ingen eksterne behandlere av informasjon fra OUS smerteregister.

Fant du det du lette etter?