YATEP - The youth addiction treatment evaluation project

Formålet med det tematiske forskningsregisteret Youth Addiction Treatment Evaluation Project (YATEP) er å være et grunnlag for forskning som kan måle effekt, kost-nytte og prosess i og etter behandling av rusavhengige i spesialisthelsetjenesten.

​YATEP er organisert under Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung, Oslo Universitetssykehus HF, og ble utviklet for å øke evidensbasert kunnskap om behandling av rusavhengighet. Forskningen er klinikknær, tverrfaglig, og etterstreber brukermedvirkning. Sammen med pasientene evaluerer vi behandlingen vi utfører, og vi forbedrer praksis i samsvar med vurderingene. Samtidig bidrar vi inn i den internasjonale fagutviklingen gjennom publisering av våre forskningsresultater i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, i media og på konferanser.

Deltagelse i registeret er frivillig og basert på informert samtykke. Delstudier som benytter registeret må først være fremlagt og godkjent av regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). De som ønsker å delta under og etter behandlingen bli intervjuet og bedt om å fylle ut ulike skjemaer for å evaluere behandlingen samt egen situasjon. Under behandling blir det spurt om humør, motivasjon, personlighetsfungering og selvfølelse. Disse spørreskjemaene blir besvart elektronisk, fordi det da blir enklere å organisere og analysere informasjonen fra mange deltagere samtidig. Denne informasjonen blir registrert og behandlet av et system som blir levert av Checkware, et firma basert i Trondheim. Etter behandling kan deltagerne bli kontaktet og forespurt om de ønsker å delta i en oppfølgings-undersøkelse etter behandling. Kunnskap om hvordan det går etter behandling er viktig for å kunne si noe om kvaliteten av behandlingen. De som ønsker å delta blir bedt om å fylle ut spørreskjema på papir, der de blir spurt om yrkesstatus, bo-situasjon, aktivitet, rusmiddelbruk, fysisk og psykisk helse, samt hva de mener om behandlingen de mottok på Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung. Registeret kan også hente data fra pasientjournal og nevropsykologisk utredning, samt at det i fremtiden kan bli aktuelt å søke om registerkobling med for eksempel dødsårsaksregisteret.

Kontakt

Leder for registeret: Espen Walderhaug
Telefon: 220 29302
E-post: espwal@ous-hf.no

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Godkjente studier som benytter registeret

Nevropsykologiske funksjoner og behandlingsforløp hos rusavhengige pasienter.

Studien er godkjent av:
Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), saksnummer: 2015/906
Personvernombudet (PVO), saksnummer: 2015/11288

Databehandleransvarlig: Oslo Universitetssykehus HF

Prosjektleder: Espen Walderhaug
Telefon: 220 29302
E-post: espwal@ous-hf.no
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Mer om prosjektet.


Hesteassistert terapi for unge rusavhengige.

Studien er godkjent av:
Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), saksnummer: 2011/1642
Personvernombudet (PVO), saksnummer: 2011/7555

Databehandleransvarlig: Oslo Universitetssykehus HF

Prosjektleder: Espen Walderhaug
Telefon: 220 29302
E-post: espwal@ous-hf.no
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Mer om prosjektet.


Frafallsforebygging for unge rusavhengige pasienter.


Studien er godkjent av:
Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), saksnummer: 2011/1745
Personvernombudet (PVO), saksnummer: 2013/11473

Databehandleransvarlig: Oslo Universitetssykehus

Prosjektleder: Espen Arnevik
Telefon: 41 20 98 98
E-post: ESARNE@ous-hf.no
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Mer om prosjektet.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.