Kontakt personvernombudet

Personvernombudet og Kompetansesenter for personvern er tilknyttet Avdeling for informasjonssikkerhet og personvern i direktørens stab ved Oslo universitetssykehus.

Nye henvendelser pr. epost sendes til personvern@ous-hf.no.
Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger pr. e-post.
For ansatte i helsesektoren: Ved arbeidsrelaterte henvendelser forutsettes at du benytter din e-post-adresse hos arbeidsgiver, ikke privat e-post-adresse.
Dersom du allerede er i kontakt med en saksbehandler, kan du kontakte vedkommende direkte:

Heidi Thorstensen

Personvernombud, informasjonssikkerhetsleder og leder av Kompetansesenter for personvern i Helse Sør-Øst.

Tlf: 48 01 63 49

E-post: heidi.thorstensen@ous-hf.no

Tor Åsmund Martinsen

Personvernrådgiver. Veiledning innen saksbehandling og juridiske spørsmål.

Tlf.: 23 01 50 22 / 99 53 63 09

E-post: tor.asmund.martinsen@ous-hf.no

Johan Martin Hindrum

Personvernrådgiver. Veiledning innen ulovlige oppslag i journal, statistisk logganalyse (mønstergjenkjenning) og OUS sin registeroversikt.

Tlf.: ​45 05 15 11

E-post: jomhin@ous-hf.no

Ole Johan Rasch

Personvernrådgiver. Veiledning innen informasjonssikkerhet, risikovurdering og avvikshåndtering.

Tlf.: ​22 11 75 88 / 90 78 95 98

E-post: ole.johan.rasch@ous-hf.no

Stian Moltke-Hansen Tveten

Personvernrådgiver. Veiledning innen saksbehandling og juridiske spørsmål.

Tlf.: 91 69 11 24

E – post: sttvet@ous-hf.no

Annika Mortensen

Personvernrådgiver. Veiledning innen saksbehandling og generelle spørsmål.

Tlf.: 22 11 82 78 / 91 34 42 73

E-post: annika.mortensen@ous-hf.no

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Direktørens stab / Avdeling for informasjonssikkerhet og personvern
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

 
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.