Kontakt personvernombudet

Personvernombudet og Kompetansesenter for personvern er tilknyttet Avdeling for informasjonssikkerhet og personvern i direktørens stab ved Oslo universitetssykehus.

Nye henvendelser pr. epost sendes til personvern@ous-hf.no.
Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger pr. e-post.
For ansatte i helsesektoren: Ved arbeidsrelaterte henvendelser forutsettes at du benytter din e-post-adresse hos arbeidsgiver, ikke privat e-post-adresse.
Dersom du allerede er i kontakt med en saksbehandler, kan du kontakte vedkommende direkte:

Heidi Thorstensen

Personvernombud, informasjonssikkerhetsleder og leder av Kompetansesenter for personvern i Helse Sør-Øst.

Tlf: 48 01 63 49

E-post: heidi.thorstensen@ous-hf.no

Tor Åsmund Martinsen

Personvernrådgiver

Tlf.: 23 01 50 22 / 99 53 63 09

E-post: tor.asmund.martinsen@ous-hf.no

Johan Martin Hindrum

Personvernrådgiver

Tlf.: ​23 01 50 26 / 45 05 15 11

E-post: jomhin@ous-hf.no

Ole Johan Rasch

Personvernrådgiver

Tlf.: ​22 11 75 88 / 90 78 95 98

E-post: ole.johan.rasch@ous-hf.no

Annika Mortensen

Personvernrådgiver

Tlf.: 22 11 82 78 / 91 34 42 73

E-post: annika.mortensen@ous-hf-no

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Direktørens stab / Avdeling for informasjonssikkerhet og personvern
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo