Kontakt personvernombudet og informasjonssikkerhetsleder

Personvernombudet, informasjonssikkerhetsleder og Kompetansesenter for personvern og informasjonssikkerhet er tilknyttet Avdeling for informasjonssikkerhet og personvern i direktørens stab ved Oslo universitetssykehus.

Nye henvendelser sendes til personvern@ous-hf.no eller informasjonssikkerhet@ous-hf.no.  
Husk at man ikke skal sende sensitive eller fortrolige opplysninger pr. e-post.
For ansatte i helsesektoren: Ved arbeidsrelaterte henvendelser forutsettes at du benytter din e-post-adresse hos arbeidsgiver, ikke privat e-post-adresse.
Dersom du allerede er i kontakt med en saksbehandler, kan du kontakte vedkommende direkte:

Heidi Thorstensen

Informasjonssikkerhetsleder

Tlf: 48 01 63 49

E-post: heidi.thorstensen@ous-hf.no

Tor Åsmund Martinsen

Personvernombud

Tlf.: 23 01 50 22 / 99 53 63 09

E-post: tor.asmund.martinsen@ous-hf.no

Johan Martin Hindrum

Informasjonssikkerhetsrådgiver. Regionalt prosjekt for innføring av statistisk logganalyse (mønstergjenkjenning). Opplæring og bistand innen kontroll av oppslag i journal. Veiledning i OUS sin registeroversikt.

Tlf.: ​45 05 15 11

E-post: jomhin@ous-hf.no

Ole Johan Rasch

Informasjonssikkerhetsrådgiver. Veiledning innen informasjonssikkerhet, risikovurdering og avvikshåndtering.

Tlf.: ​22 11 75 88 / 90 78 95 98

E-post: ole.johan.rasch@ous-hf.no

Stian Moltke-Hansen Tveten

Personvernrådgiver. Veiledning innen saksbehandling og juridiske spørsmål.

Tlf.: 91 69 11 24

E – post: sttvet@ous-hf.no

Annika Mortensen

Personvernrådgiver. Veiledning innen saksbehandling og generelle spørsmål.

Tlf.: 22 11 82 78 / 91 34 42 73

E-post: annika.mortensen@ous-hf.no

Helge Grimnes

Spesialrådgiver. Faglig ledelse og bistand i regionalt prosjekt for innføring av statistisk logganalyse (mønstergjenkjenning) som kontrolltiltak. Opplæring og bistand innen kontroll av oppslag i journal.

Tlf.: 40 21 00 35

E-post: uxgrih@ous-hf.no  

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Direktørens stab / Avdeling for informasjonssikkerhet og personvern
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

 
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.