Personvernombudet

Nedenfor finner du informasjon om hvilke oppgaver personvernobudet blant annet har ved Oslo universitetssykehus.

Personvernombudets oppgaver

 • påse at behandling av personopplysninger blir meldt til ombudet,og at meldingen inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger,
 • føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over
  behandlingene,
 • påse at dataansvarlig (sykehuset) har et system for internkontroll som tilfredstiller forordning (EU) 2016/679)
 • bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om
  behandling av personopplysninger,
 • påpeke brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig (administrerende direktør),
 • gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker,
 • holde seg orientert om utviklingen innen personvern,
 • gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av
  personopplysninger og reglene for dette.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.