PET-registeret Oslo Universitetssykehus

Kontaktinformasjon
Registrar Alexander Gul Sherwani
Avdeling for nukleærmedisin, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 23070840
Post: Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Formålet med registeret
Formålet ved registeret er å forbedre PET diagnostikken samt å evaluere nytteverdien av PET ved ulike sykdommer. Dette kan vi oppnå ved å sammenholde bildedata fra PET med klinisk informasjon. Dataene vil kunne inngå i mange ulike forskningsprosjekter.
Organisering og styring
Tematisk register for PET-forskning tilhører Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN) ved OUS. OUS ved administrerende direktør har det formelle ansvaret for registeret.
Leder av registeret er overlege ved Avdeling for nukleærmedisin Mona-Elisabeth Revheim, PhD, MHA. Registeret driftes av Avdeling for nukleærmedisin og registrar Alexander Gul Sherwani har ansvar for registrering av data.

Ønsker du å komme i kontakt med registeret, se kontaktinformasjon.

Kilder som registeret benytter pr. 23.02.2017 er:
• Folkeregisteret
• OUS sitt radiologiske informasjonssystem (RIS)
• OUS sitt bildearkiv (PACS; Picture and Archiving System)
• Pasientjournal ved OUS
Pågående forskningsstudier som benytter data fra registeret


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.