HELSENORGE

PET-registeret Oslo Universitetssykehus

Kontaktinformasjon
Registrar Alexander Gul Sherwani
Avdeling for nukleærmedisin, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 23070840
Post: Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Formålet med registeret
Formålet ved registeret er å forbedre PET diagnostikken samt å evaluere nytteverdien av PET ved ulike sykdommer. Dette kan vi oppnå ved å sammenholde bildedata fra PET med klinisk informasjon. Dataene vil kunne inngå i mange ulike forskningsprosjekter.
Organisering og styring
Tematisk register for PET-forskning tilhører Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN) ved OUS. OUS ved administrerende direktør har det formelle ansvaret for registeret.
Leder av registeret er overlege ved Avdeling for nukleærmedisin Mona-Elisabeth Revheim, PhD, MHA. Registeret driftes av Avdeling for nukleærmedisin og registrar Alexander Gul Sherwani har ansvar for registrering av data.

Ønsker du å komme i kontakt med registeret, se kontaktinformasjon.

Kilder som registeret benytter pr. 23.02.2017 er:
• Folkeregisteret
• OUS sitt radiologiske informasjonssystem (RIS)
• OUS sitt bildearkiv (PACS; Picture and Archiving System)
• Pasientjournal ved OUS
Pågående forskningsstudier som benytter data fra registeret


Fant du det du lette etter?