HELSENORGE

ReKS ble vinner av OUS utdanningspris i 2022

Vi er stolte over å annonsere at Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) mottok OUS utdanningspris 2022 for vår Tverrprofesjonelle Videreutdanning i Smerte (TVIS). 

Bilde av Campus USN Drammen
Universitetet i Sør-Øst Norge, campus Drammen. Foto: Universitetet i Sør-Øst Norge.
Prisen ble tildelt på følgende grunnlag:
 
«Gruppen har bygget opp et utdanningstilbud som er nyskapende og tverrfaglig. Det sikrer kompetanseutvikling med kunnskapsvekst, ferdigheter og profesjonelle handlinger med gode læringsprosesser i teori og praksis. Ved å ta i bruk observasjonspraksis og refleksjonsarbeidet er dette prosjektet godt forankret i den kliniske hverdagen.»
 
Et tverrprofesjonelt team med pedagoger og klinikere står bak utviklingen og driften av videreutdanningen i smerte: Tone Marte Ljoså (smertesykepleier, PhD), Lars-Petter Granan (lege, PhD), Unni Halvorsen (smertesykepleier), Sara Magelsen Vambheim (postdoc, førsteamanuensis) og Silje Endresen Reme (psykologspesialist, professor).Fagpersonene bak utdanningen.PNG

Ansvarlige for videreutdanningen i smertebehandling: Lars-Petter Granan, Tone Marte Ljoså, Silje Endresen Reme ​ (Foto: UiO)​, Unni Halvorsen og Sara Magelssen Vambheim.

 Utdanningen startet med første kull i 2015, og har utdannet over 170 helsearbeidere med ulik profesjonsbakgrunn som fysioterapeuter, sykepleiere, leger og psykologer. Etter fullført utdanning går studentene tilbake til sitt kliniske arbeid i primær- eller spesialisthelsetjenesten med en solid kompetanse innen smertebehandling.
 
Prisen gir oss enda mer motivasjon til å forbedre og videreutvikle videreutdanning i smerte i tråd med klinikernes kompetansebehov og til pasientenes beste. Vi håper prisen kan bidra til at flere klinikere blir oppmerksomme på denne videreutdanningsmuligheten, samt at den synliggjør hvor sentral kompetanse i smertebehandling er for en god og helhetlig helsetjeneste.