HELSENORGE

RS-barna får hjelp

Oslo universitetssykehus (OUS) har behov for å korrigere det som kom frem i nyhetssaken om RS-virus på Dagsrevyen lørdag 30.10. I OUS er det under RS-epidemien den siste uken mobilisert ekstra ressurser for å ta hånd om økningen i antall barn som må innlegges for RS-virus.

Barn med veneflon. Foto: Katrine Lunke/Apeland

- I tillegg til at sykepleiere som arbeider fast i Barneklinikken nå arbeider ekstra har sykehuset omfordelt sykepleiere fra andre enheter de neste fire uker, alle med kompetanse og erfaring med behandling av barn fra andre enheter i sykehuset. Med andre ord; hjelpen har kommet, sier medisinsk direktør Hilde Myhren.

Det er også mobilisert barneleger som skal støtte for å sikre god kvalitet og for å ta unna den store pågangen. Barna og deres foreldre skal være trygge på at det gjøres gode vurderinger og at sykehuset har kapasitet til å ta seg av de som trenger det. Sykehuset opplever at sykepleiere og leger strekker seg langt for å jobbe ekstra og at de hjelper hverandre på tvers av enheter – det gjelder både under covid og RS-epidemien så langt.
 
Vi følger situasjonen nøye og vurderer nødvendige tiltak underveis.

Les mer om behandling av RS-virus hos barn