Søkeresultat

 

 

Fødeavdelingen34679426.01.2023 07:38:2226.01.2023 07:38:22en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling Fødeavdelingen er lokalsykehus for Oslo, regionssykehus for Helse Sør-Øst og lokalisert på STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/avdelinger{E6CD2690-13B5-4FED-AD00-C9A405528DD9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Fødselsforberedende filmer30756025.08.2022 06:28:0525.08.2022 06:28:05Har du spørsmål rundt barseltid og fødsel, men ikke mulighet til å delta på fødselsforberedende kurs Eller kanskje har du gått på kurs men ønsker repetisjon på det du lærte STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{9D29387C-EA32-4D14-A009-AE7EBB19A1A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Diabetes og svangerskap34611320.09.2020 22:05:2420.09.2020 22:05:24Har du kjent diabetes 1 eller 2 før svangerskapet bør du være godt regulert før du blir gravid fordi det forebygger Fødeavdelingen, Rikshospitalet Fødeavdelingen, Ullevål STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/behandlinger{F88C51C8-7D68-42D5-B1D7-30A7440E12CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Lite liv i svangerskapet34647712.09.2022 13:29:5912.09.2022 13:29:59tiden ikke kjenner bevegelser fra barnet ditt skal du ringe fødeavdeling din med en gang du skulle oppleve mindre liv i magen igjen, skal du ta kontakt med fødeavdelingen på nytt STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/behandlinger{0BB18B44-CA33-47CC-A919-B57A85FB17EF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Fødsel i seteleie34623519.09.2022 10:26:4819.09.2022 10:26:48ditt i seteleie anbefaler vi at du tar kontakt med fødeavdelingen når fødselen starter de samme undersøkelsene når du kommer til fødeavdelingen, som hvis barnet hadde ligget i STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/behandlinger{83C71CF2-42D9-4CF6-B6B6-6B91183E14D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Igangsetting av fødsel30785429.08.2018 10:36:5329.08.2018 10:36:53igangsettingsmetoder som benyttes på norske fødeavdelinger og hvordan det går med mor og kvaliteten på helsehjelpen som blir tilbudt ved de ulike større fødeavdelingene i Norge STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{7C0D7156-D9E8-4D98-8BAB-CBF0A4420F66}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Gynekologisk undersøkelse34628216.02.2023 08:28:0516.02.2023 08:28:05Celleforandringer i livmorhalsen Diagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer Fødeavdelingen på Rikshospitalet Radiumhospitalet Gynekologisk avdeling på Ullevål STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/behandlinger{407AC240-98EE-49FD-902F-129B9E549C59}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide47680522.03.2023 07:20:4822.03.2023 07:20:48gravide er tilknyttet Rikshospitalets Fødeavdeling, Anestesi avdeling og Kardiologisk Fødeavdelingen: Seksjonsleder/Overlege Anne-Sofie Letting; aletting@ous-hf.no  / tlf 23 07 STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{76B922A3-AD39-42C5-8BB4-9AB113B42425}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Rutine ultralyd47327622.09.2020 08:08:3122.09.2020 08:08:31Rutine ultralyd er en undersøkelse som tilbys alle gravide rundt uke 18 i svangerskapet Denne behandlingen/undersøkelsen foregår flere steder Det er ingen forberedelser før denne STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/behandlinger{15018270-25D6-4F93-B885-176E66BA6A84}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Bedret svangerskapsomsorg til kvinner i Oslo med migrantbakgrunn37993915.02.2021 15:06:5115.02.2021 15:06:51i Oslo og på tre fødeavdelinger om hvordan svangerskapsomsorgen er tilpasset en sammensatt i Oslo, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, Fødeavdelingene ved OUS og AHUS og Oslo STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{7551B55C-5022-42DF-93B5-81B12BED7C22}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen24523504.01.2021 14:35:1404.01.2021 14:35:14MRSA-status elektronisk i henvisning til fødeavdelingen, samt at det sendes dialogmelding 1 til fødeavdeling hvis positiv prøve avdekkes senere i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Samhandling0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{F3763D2B-7AB9-4F6E-AF6E-95465A08310B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Presentasjon Nye Rikshospitalet 202255715323.11.2022 13:46:2923.11.2022 13:46:29Ett funksjonelt sykehus – ikke to sykehus ved siden av hverandre : • Behandlingsfunksjoner plassert i midten • Døgnområder plassert ved siden Fødeavdeling, bygg J – plan 07 Fødeavdeling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{1579C3F9-36AD-41D0-8C8E-AEF19E308AE4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Sak 278_2022 Presentasjon Nye Rikshospitalet55719223.11.2022 13:46:2923.11.2022 13:46:29Ett funksjonelt sykehus – ikke to sykehus ved siden av hverandre : • Behandlingsfunksjoner plassert i midten • Døgnområder plassert ved siden Fødeavdeling, bygg J – plan 07 Fødeavdeling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{7350E767-EA32-4EA3-9EED-B6592ED39C20}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Pasientinformasjon-OSLO-studien-norsk13398615.03.2018 11:05:3415.03.2018 11:05:34Det planlegges en studie på vår fødeavdeling for å sammenligne kvaliteten av de to å spre informasjon til andre sykehus om kvalitetsforbedrende studier fra fødeavdelingen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-klinisk/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{41C8B2BB-6B27-474A-A559-87AC4D2AEF22}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Vedlegg Fordeling mellom lands- og regionsfunksjoner og område- og lokalfunksjoner (2012)10610626.08.2015 08:42:2526.08.2015 08:42:25Fordeling basert på registrerte aktivitetstall fra 2012 - et utgangspunkt for disk Fødeavdelingen Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjo STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{9E569850-2D2F-429C-906D-E871B5363870}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Retningslinjer for håndtering av prøver til nyfødtscreening_v202257011023.06.2022 06:53:2523.06.2022 06:53:25og klokkeslett. Prøvens avsender skal være fødeavdelingen der barnet er født, og dette må noteres på kortet. • Fødeavdelingen har fortsatt ansvar for å informere STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{04020A75-D7EA-4F9D-89FE-4D90A8AA70CB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Veilederen NGF Preeklampsi_pasinfo_NORSK_vs 5-NETTO VERSJON 200429-til medforfatterne10670729.04.2020 09:09:0629.04.2020 09:09:06Vedlegg til Norsk Gynekologisk Forening: Veileder i fødselshjelp 2020 etter svangerskapsuke 20 bør alltid fødeavdelingen kontaktes telefonisk for rådgivning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{177C8A9F-B401-4E41-AA3C-6D321997CC15}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
NYHETSBREV PreventADALL jan 201810619802.02.2018 14:12:5502.02.2018 14:12:55PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in children) Prosjektleder nådd, takket være den store innsatsen fra både deltagere og personell ved fødeavdelingene STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{D17CEC8C-8757-4FD0-AF8C-73B44251C4B8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
NYHETSBREV PreventADALL januar 201810619902.02.2018 14:12:5502.02.2018 14:12:55PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in children) Prosjektleder nådd, takket være den store innsatsen fra både deltagere og personell ved fødeavdelingene STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{99D4EC77-87A3-4E46-B17F-4D328124E075}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Vedlegg Innspill fra Institutt for klinisk medisin UiO10611801.09.2015 06:55:2201.09.2015 06:55:22Universitetet i Oslo Notat Institutt for klinisk medisin Vi benytter følgende forkortelser i vår tekst OUS-L = det nye lokalsykehuset ved OUS OUS–NG = OUS Nye Gaustad = det utbygde STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{2F7EA5A9-BF10-4C32-84A8-F5E234FBFA5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
2022 09 14 Avklaringsmøte 04 akt D - gruppe Føde og barsel NRH51898815.11.2022 07:58:0915.11.2022 07:58:09ansatte etc. og som er avgjørende for å sikre god og effektiv drift av fødeavdelingen Man begynte med en meget fragmentert fødeavdeling og det var i utgangspunktet planlagt for STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{344AFB5F-0876-4E18-B593-6BF9F611DBAF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Årsrapport forskning 2019 KVI10617328.05.2020 09:53:4128.05.2020 09:53:41Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Innhold Hilsen fra klinikkleder Marit Lieng Frem til 2016 var det kun to avdelinger: gynekologisk avdeling og fødeavdelingen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{1B1F274A-E9B9-4A3D-8257-C46FAA6FC815}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Årsrapport KVI Forskning 201943258627.05.2020 12:20:3027.05.2020 12:20:30Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Innhold Hilsen fra klinikkleder Marit Lieng Frem til 2016 var det kun to avdelinger: gynekologisk avdeling og fødeavdelingen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{D2165323-AF76-4E41-B520-AE5361097415}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Final_Årsrapport_KVI_201943258727.05.2020 12:20:3027.05.2020 12:20:30Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Innhold Hilsen fra klinikkleder Marit Lieng Frem til 2016 var det kun to avdelinger: gynekologisk avdeling og fødeavdelingen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{38790977-9B87-4ADE-8FBA-F38C274C72B7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Årsrapport forskning 2017 Kvinneklinikken10615422.05.2018 11:00:3322.05.2018 11:00:33Frem til 2016 var det kun to avdelinger: gynekologisk avdeling og fødeavdelingen Modul 6. professor II. Seksjonsleder fødeavdeling, seksjon Ullevål) 7. Kirsten Hald STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{6A1573FE-1D7A-46CD-A8D2-9383655F9EAC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Årsrapport KVI Forskning 202043258410.06.2021 06:58:4210.06.2021 06:58:42Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Innhold Hilsen fra klinikkleder Marit Lieng Ikke-krediterte foto i rapporten: Colourbox, OUS HF og UiO bildedatabaser STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{5BEED308-5009-4CFF-8D77-AFFDB1641726}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Rapport fra brukerundersøkelse flerkulturell doula10621819.06.2020 08:44:4719.06.2020 08:44:47«Hun holdt hendene mine og var akkurat som en mor Rapport fra intervjuer med brukere av tilbudet flerkulturell doula Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{7E806A2A-3159-4339-A1AE-9BF87798368D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Delrapport om Lokalsykehus 2015310810653022.09.2015 07:56:0722.09.2015 07:56:07 Delrapport om Lokalsykehus Idéfase OUS, konkretisering etter høring 31.8.15 Side 2 av 55 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Spørsmålet om det bør etableres et lokalsykehus STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{13010966-315F-461D-8F54-65B67135929B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Delrapport Virksomhetsløsninger 2014280210640220.03.2014 04:29:0420.03.2014 04:29:04OUS eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet Vurdering av omstillingsfaktorenes betydning og usikkerhet STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{4B97C3E2-0158-4946-B383-1B2C595604D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Tolkeanbefalinger10650103.11.2016 12:39:5003.11.2016 12:39:50Likeverdige helsetjenester Oslo kommune Bydeler i Oslo ”Akkurat slik vi gjør med andre spesialister” Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{608C68E8-119A-4D80-B665-6FC645747B73}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886

Fant du det du lette etter?