Søkeresultat

 

 

Blindtarmstomi hos barn63283024.04.2019 17:14:09En blindtarmstomi anlegges for skylling av tykktarmen når det er avføringsproblemer i form Noen bruker ACE-stopper (silikonpropp) i blindtarmstomien for å unngå trang stomi STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Endetarmskreft operasjon63104424.04.2019 17:14:09Dersom stomi er aktuelt for deg vil dette bli gjennomgått nøye før operasjonen av lege/stomisykepleier/eller andre kompetente sykepleiere STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tykktarmskreft - operasjon63103924.04.2019 17:14:09medfører at du får utlagt tarm (stomi), enten midlertidig eller permanent, vil du få en samtale med stomisykepleier STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tykk- og endetarmskreft63141524.04.2019 17:14:09Behandlingsprogram, Avdeling for gastro- og barnekirurgi Tarmkreft er den vanligste betegnelsen på ondartet svulst i tykk- eller endetarmen Behandling av tarmkreft er kirurgi, og STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Manglende eller feilplassert endetarmsåpning - operasjon63281924.04.2019 17:14:09Hvis barnet får stomi, må det være ved barnekirurgisk avdeling til man ser at avføringen vil som regel bli fulgt opp ved Kirurgisk dagavdeling for barn bl.a. hos stomisykepleier STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Manglende eller feilplassert endetarmsåpning63282024.04.2019 17:14:09Hvis barnet får stomi, må det være ved barnekirurgisk avdeling til man ser at avføringen Hvis det ikke er noen synlig fistelåpning, må barnet få midlertidig utlagt tarm (stomi STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
CRS/HIPEC behandling63207024.04.2019 17:14:09Markere for stomianleggelse: I noen tilfeller vil det være nødvendig å legge ut tarmen (stomi) under operasjonen Dette er for å sikre praktisk plassering av stomi i mtp STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Endetarmskreft tilbakelegging av tarm63104524.04.2019 17:14:09Det vil si utlagt tykktarm (Colo-stomi) og det for resten av livet ernæringsfysiolog eventuelt samtale med stomisykepleier eventuelt gjennomføre rektoskopi Du vil bli tatt imot av STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tarmkreft med spredning til bukhinnen63207124.04.2019 17:14:09Markere for stomianleggelse:I noen tilfeller vil det være nødvendig å legge ut tarmen (stomi) under operasjonen Dette er for å sikre praktisk plassering av stomi i mtp STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Crohns sykdom - operasjon81034524.04.2019 17:14:09Du kan også gå ned i fjernet, men noen pasienter må få utlagt tarm (stomi), det vil si en pose på magen for Dersom du har fått utlagt tarm, får du oppfølgning hos stomi-sykepleier STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Eggstokkreft - operasjon63128424.04.2019 17:14:09enkelte ganger også markering med tanke på stomi (utlagt tarm) før operasjonen hvis det er det også nødvendig å legge ut tarmen permanent eller midlertidig ved en stomi (utlagt tarm STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Alagilles syndrom79504824.04.2019 17:14:09Nyrer og nervesystemet kan også være påvirket Da kan barnet få tilbud om en gallestomi Ved gallestomi ledes noe av gallen fra gallegangen ut i en pose (stomipose) som festes på STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Blærekreftoperasjon63104824.04.2019 17:14:09Operasjon for muskelinfiltrerende blærekreft har frem til nylig  vært gjort med åpen teknikk Denne delen av tarmen sys mot urinlederne og legges ut på magen som en stomi STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hirschsprungs sykdom63130624.04.2019 17:14:09Hos noen barn vil det for en periode legges stomi før aganglionær tarm fjernes også manglende ganglieceller i tynntarm, vil barnet få stomi (utlagt tarm) for en periode STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Eggstokkreft63128524.04.2019 17:14:09Eggstokkreft er en kreftform som kan være vanskelig å oppdage ettersom symptomene kommer det også nødvendig å legge ut tarmen permanent eller midlertidig ved en stomi (utlagt tarm STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hydrocefalus (vannhode) hos barn63257424.04.2019 17:14:09Hydrocephalus er en tilstand med økt hjernevæske (CSF) og utvidelse av hjernens naturlige hulrom (ventrikkelsystemet Hjernevæsken produseres i hulrommene (plexus choroideus) og STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hirschsprungs sykdom - operasjon94877824.04.2019 17:14:09Ved Hirschsprung’s sykdom mangler deler av tykktarmen nerveceller (ganglieceller også manglende ganglieceller i tynntarm, vil barnet få stomi (utlagt tarm) for en periode STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Egglederkreft63191024.04.2019 17:14:09Egglederkreft er en kreftform som kan være vanskelig å oppdage ettersom symptomene kommer det også nødvendig å legge ut tarmen permanent eller midlertidig ved en stomi (utlagt tarm STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Gastroschise63244624.04.2019 17:14:09Ved mangelfull lukning av bukveggen i fosterlivet kan deler av tarmen og andre bukorganer har både gastroschise og tarmatresi er det nødvendig å ha utlagt tarm (stomi) en periode STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Trykksår63281824.04.2019 17:14:09Behandlingsprogram, Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi Det kan ta lang tid før er det nødvendig å få lagt en stomi i forkant av operasjonen slik at sårområdet lett kan STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Seksjon for poliklinikk og dagbehandling 95711824.04.2019 17:14:09Seksjonen mottar pasienter til polikliniske konsultasjoner innenfor ortopedi, nevrokirurgi, urologi, og Det er både stomisykepleier og uroterapeut tilknyttet seksjonen STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Seksjon for kirurgisk dagbehandling barn69972024.04.2019 17:14:09Seksjonen mottar og behandler barn med kirurgiske lidelser innenfor nevrokirurgi, ortopedi Seksjonen har tilknyttet stomiterapeut, uroterapeut og de fleste sykepleierne har STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Kirurgisk avdeling for barn69939324.04.2019 17:14:09Kirurgisk avdeling for barn ivaretar de fleste barn og ungdommer som har behov for kirurgisk som for eksempel C-PAP, tracheostomiutstyr, gastrostomiutstyr og annen type stomiutstyr STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Onkologisk sengepost 2. etasje - Ullevål69995324.04.2019 17:14:09Du finner oss i 2. etasje på Kreftsenteret Ullevål Telefonnummer: 23 02 67 10 Dersom du man har behov for spesielt utstyr til diverse stomier og lignende bør man ta dette med STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Sengepost A6 - Radiumhospitalet69995624.04.2019 17:14:09Du finner oss i 6. etasje på Radiumhospitalet (bygg A og B Telefonnummer 22 93 57 74 og er du har behov for spesielt utstyr til stomier og lignende bør du ta dette med hjemmefra STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Stomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørende63160924.04.2019 17:14:09En tidligere stomioperert deler sin erfaringskunnskap og et tverrfaglig team deler sin aktivitet og trening - Å leve med stomi - Stell av stomi og demonstrasjon av stomiutstyr STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Urostomi, kontinent urostomi - el. ortopt blæreinstitutt - kurs for pasienter og pårørende 19. og 20. april 201863739824.04.2019 17:14:09Kurset er for personer som har likeperson - Stell av urostomi v/stomisykepleiere - Demonstrasjon av stomiutstyr og tilpasning av klær til aktivitet og fritid v/stomisykepleiere STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Urostomiopererte - kurs for pasienter som har fått urostomi og deres pårørende 04. og 05. mai 201763126724.04.2019 17:14:09Kurset anbefales som en del av likeperson - Stell av urostomi v/stomisykepleiere - Demonstrasjon av stomiutstyr v/stomisykepleiere - Informasjon om pasientforeningen v STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Læringstilbud til personer med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom63125124.04.2019 17:14:09Seksjon for Læring- og mestring (Medisinsk klinikk), Gastromedisinsk avdeling Kostveiledning v/klinisk ernæringsfysiolog Tanker rundt stomibehandling v/stomisykepleier STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tarmkreft, mestringskurs for pasienter og pårørende63161024.04.2019 17:14:09Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende kurset arrangeres jevnlig og går over to dager v/stråleterapeut - Å leve med stomi v/bruker tilknyttet pasientforeningen Norilco STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tarmkreft - kurs for pasienter som har fått behandling mot tarmkreft og deres pårørende 09. og 10. november 201763161824.04.2019 17:14:09På kurset vil du få informasjon om sykdom og behandling, råd om livsstil og råd som kan v/stråleterapeut - å leve med stomi v/Norilco (pas.foreningen) - kirurgi ved tarmkreft v STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tarmkreft - kurs for deg pasienter som får eller har fått behandling for tarmkreft og deres pårørende 31.mai og 1.juni 201863163924.04.2019 17:14:09På kurset vil du få informasjon om sykdom og behandling, råd om livsstil og råd som kan v/stråleterapeut - å leve med stomi v/Norilco (pas.foreningen) - kirurgi ved tarmkreft v STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Pasientforeninger84686024.04.2019 17:14:09I Norge finnes det 14 frivillige, selvstendige pasient- og likepersonsforeninger som representerer Norilco - Norsk forening for personer med  stomi, reservoar og mage-/tarmkreftSTS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksenterasjon ved gynekologisk kreft84738324.04.2019 17:14:09Avdeling for gynekologisk kreft er ansvarlig for bekkeneksenterasjon ved gynekologisk kreft medfører anleggelse av en eller to stomier, den er omfattende og det er vesentlig risiko STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Karrieredagen81515024.04.2019 17:14:09Lurer du på hva du skal bruke utdanningen din til, eller er du i jobb og vil gjerne prøve noe nytt Den 7. februar 2019 arrangerer Oslo universitetssykehus jobb- og karrieredag på STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)84737324.04.2019 17:14:09Norwegian National Advisory Unit on Disease Related Undernutrition Hos en syk person eller en ved diare og oppkast, stomier eller dren eller på grunn av sykdom i tarmen, lever eller STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no24.04.2019 17:14:09htmlFalseaspx806;16806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Brosjyre og program ulcerøs kolitt og Crohns sykdom H1883426301.10.2018 14:14:00Avdeling: Seksjon for helseinformasjon for pasienter og pårørende (tidligere Læresentret), Ullevål sykehus Tanker rundt stomibehandling v/stomisykepleier STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinisk service (medisin)https://oslo-universitetssykehus.no01.10.2018 14:14:00docFalsedoc806;1806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Kursbrosjyre ulcerøs kolitt og Crohns sykdom94000109.01.2019 15:11:00Avdeling: Seksjon for helseinformasjon for pasienter og pårørende (tidligere Læresentret) , Ullevål sykehus (kan ta noen dager før svar Tanker rundt stomibehandling v/stomisykepleier STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinisk service (medisin)https://oslo-universitetssykehus.no09.01.2019 15:11:00docFalsedoc806;1806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Cancer coli87296610.11.2018 09:09:53Ole Helmer Sjo, MD, PhD Avd • Bakgrunn - Utredning – Diagnostikk • Behandling - Kirurgi – Ved kurabel sykdom – Ved inkurabel sykdom – Akutt presentasjon – kirurgi • Behandling av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no10.11.2018 09:09:53pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Kreft i endetarmen87296710.11.2018 09:08:59- Stor væskeproduksjon på stomien ( «High output stomi recti – nedre 1/3 : Rectum-amputasjon. Permanent stomi (30-40%)Annen type behandling (1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no10.11.2018 09:08:59pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Brosjyre UC og Crohns sykdom H201883426401.10.2018 16:24:13Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål  Tanker rundt stomibehandling v/stomisykepleier STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinisk service (medisin)https://oslo-universitetssykehus.no01.10.2018 16:24:13pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
2019 kursbrosjyre UC-CD94000208.02.2019 14:48:16Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål  Tanker rundt stomibehandling v/stomisykepleier STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinisk service (medisin)https://oslo-universitetssykehus.no08.02.2019 14:48:16pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Utstyrsliste gastrostomi og sonde50327002.10.2017 11:19:16materiell til PEG, gastrostomi og nasalsonde PEG Y-ADAPTOR REPAIR KIT 12 FR ENFIT MIC PEG FEEDING CONNECTORS 14 FR ENFIT ENFIT Flocare Infinity ern.sett m Stomibelte , nettbandasje STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Behandlingshjelpemidler_Utstyrslisterhttps://oslo-universitetssykehus.no02.10.2017 11:19:16pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
FODMAP87270710.11.2018 09:01:14Figur: Modifisert fra Catsos P. IBS Generell malabsorpsjon og diaré • Innvirkning – «output» på stomi eller reservoir pouchitt – redusert output på stomi→ fare for obstruksjon STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no10.11.2018 09:01:14pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Kursbrosjyre Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom94504415.02.2019 11:34:56Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål  Tanker rundt stomibehandling v/stomisykepleier STS_ListItem_851https://oslo-universitetssykehus.no/PublishingImages/Sider/IBD-skolen---et-tilbud-til-deg-som-har-ulcerøs-kolitt-og-Crohns-sykdom0208-7743https://oslo-universitetssykehus.no15.02.2019 11:34:56pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Utskriving av den Palliative pasienten, 3 trinns modellen59821409.10.2013 23:39:52o Lindrende enhet/Hospice: -avd Akerselva sykehjem og avd Ta kontakt med bestillerkontoret i din bydel o Colio/ilio stomi o Stomiutstyr, ernæringsdrikker, inkontinensutstyr STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/kompetansesenter-for-lindrende-behandling-helseregion-sor-ost-kslb/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no09.10.2013 23:39:52pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Binder285917131.10.2018 15:36:23fokus på bruk av ESAS Jon Håvard Loge Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Helse Sør-Øst, OUS Disposisjon •Symptomer – Særtrekk ved palliasjon – Symptomforståelse STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no31.10.2018 15:36:23pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
syre base65240013.03.2018 15:24:57Arteriell blodgassanalyse gir oss: syre-base/ CO 2 - verdier samt O 2 - verdier i arterieblod HCO 3  24 mmol/l (22 - 26) BE 0 mekv/l (– 3 - + 3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no13.03.2018 15:24:57pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
2 Sykdomsrelatert underernæring_Ingvild Paur75976112.06.2018 07:15:36Underernæring kan oppstå i alle aldre, sykdomskategorier og BMI-kategorier En ernæringssituasjon der mangel på energi, protein og/eller andre næringsstoffer forårsaker en målbar STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sykdomsrelatert-underernering-nksu/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no12.06.2018 07:15:36pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
CPOP årsrapport med CPRN 201654217808.06.2017 09:58:57Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak GURO L. ANDERSEN 1,2 , SANDRA JULSEN HOLLUNG 1,3 OG TORSTEIN VIK 2 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no08.06.2017 09:58:57pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
CPOP årsrapport med CPRN 201782776127.09.2018 11:49:44Cerebral pareseregisteret i Norge Cerebral Parese Oppfølgingsprogram Årsrapport for 2017 med plan for forbedringstiltak GURO L. ANDERSEN 1,2 , SANDRA JULSEN HOLLUNG 1,2,3 OG STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no27.09.2018 11:49:44pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Gastrostomi hos barn59659226.10.2016 11:29:38www.oslo-universitetssykehus.no Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Austrheim (spesialsykepleier, barn og stomi) Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-habilitering-av-barn-med-spise-og-erneringsvansker/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no26.10.2016 11:29:38pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Kreftkoordinator i Oslo pr90038626.11.2018 11:38:10Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst Velkommen til Palliativ behandling av kreftpasienter i spesialisthelsetjenesten 31.- 02. november 2018 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/kompetansesenter-for-lindrende-behandling-helseregion-sor-ost-kslb/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no26.11.2018 11:38:10pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Presentasjon av foredragene til Regional samling 201992211921.01.2019 08:19:14fremme livskvalitet ved å behandle pasienten og å støtte pårørende Palliativt team SI Hamar: • Kreftsykepleiere/koordinator 180% • Allmennlege 60% • Klinisk ernæringsfysiolog 20 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/kompetansesenter-for-lindrende-behandling-helseregion-sor-ost-kslb/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no21.01.2019 08:19:14pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Presentasjon av foredragsholderne til regional samling 201992212021.01.2019 08:19:14fremme livskvalitet ved å behandle pasienten og å støtte pårørende Palliativt team SI Hamar: • Kreftsykepleiere/koordinator 180% • Allmennlege 60% • Klinisk ernæringsfysiolog 20 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/kompetansesenter-for-lindrende-behandling-helseregion-sor-ost-kslb/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no21.01.2019 08:19:14pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Presentasjon av foredragsholderne - Regional samling 201992212521.01.2019 08:19:14fremme livskvalitet ved å behandle pasienten og å støtte pårørende Palliativt team SI Hamar: • Kreftsykepleiere/koordinator 180% • Allmennlege 60% • Klinisk ernæringsfysiolog 20 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/kompetansesenter-for-lindrende-behandling-helseregion-sor-ost-kslb/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no21.01.2019 08:19:14pdfFalsepdf806;15806~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.