Søkeresultat

 

 

Blindtarmstomi hos barn63283020.10.2018 13:43:37En blindtarmstomi anlegges for skylling av tykktarmen når det er avføringsproblemer i form Noen bruker ACE-stopper (silikonpropp) i blindtarmstomien for å unngå trang stomi STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Endetarmskreft operasjon63104420.10.2018 13:43:37Dersom stomi er aktuelt vil dette bli gjennomgått nøye før operasjonen av lege/stomisykepleier/eller andre kompetente sykepleiere Dette gjelder vanligvis ikke for deg som har stomi STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tykktarmskreft - operasjon63103920.10.2018 13:43:37Dette gjelder vanligvis ikke for deg som har stomi medfører at du får utlagt tarm (stomi), enten midlertidig eller permanent, vil du få en samtale med stomisykepleier STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tykk- og endetarmskreft63141520.10.2018 13:43:37Tarmkreft er den vanligste betegnelsen på ondartet svulst i tykk- eller endetarmen Denne kreftformen kalles også Kolorektal kreft (engelsk Colorectal cancer Cirka 20% av all kreft i STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Manglende eller feilplassert endetarmsåpning - operasjon63281920.10.2018 13:43:37Hvis barnet får stomi, må det være ved barnekirurgisk avdeling til man ser at avføringen vil som regel bli fulgt opp ved Kirurgisk dagavdeling for barn bl.a. hos stomisykepleier STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Manglende eller feilplassert endetarmsåpning63282020.10.2018 13:43:37Hvis barnet får stomi, må det være ved barnekirurgisk avdeling til man ser at avføringen Hvis det ikke er noen synlig fistelåpning, må barnet få midlertidig utlagt tarm (stomi STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
CRS/HIPEC behandling63207020.10.2018 13:43:37Markere for stomianleggelse: I noen tilfeller vil det være nødvendig å legge ut tarmen (stomi) under operasjonen Dette er for å sikre praktisk plassering av stomi i mtp STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tarmkreft med spredning til bukhinnen63207120.10.2018 13:43:37Markere for stomianleggelse: I noen tilfeller vil det være nødvendig å legge ut tarmen (stomi) under operasjonen Dette er for å sikre praktisk plassering av stomi i mtp STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Endetarmskreft tilbakelegging av tarm63104520.10.2018 13:43:37Det vil si utlagt tykktarm (Colo-stomi) og det for resten av livet ernæringsfysiolog eventuelt samtale med stomisykepleier eventuelt gjennomføre rektoskopi Du vil bli tatt imot av STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Crohns sykdom - operasjon81034520.10.2018 13:43:37Du kan også gå ned i fjernet, men noen pasienter må få utlagt tarm (stomi), det vil si en pose på magen for Dersom du har fått utlagt tarm, får du oppfølgning hos stomi-sykepleier STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Alagilles syndrom79504820.10.2018 13:43:37Nyrer og nervesystemet kan også være påvirket Da kan barnet få tilbud om en gallestomi Ved gallestomi ledes noe av gallen fra gallegangen ut i en pose (stomipose) som festes på STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Eggstokkreft - operasjon63128420.10.2018 13:43:37enkelte ganger også markering med tanke på stomi (utlagt tarm) før operasjonen hvis det er det også nødvendig å legge ut tarmen permanent eller midlertidig ved en stomi (utlagt tarm STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Eggstokkreft63128520.10.2018 13:43:37Eggstokkreft er en kreftform som kan være vanskelig å oppdage ettersom symptomene kommer det også nødvendig å legge ut tarmen permanent eller midlertidig ved en stomi (utlagt tarm STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Blærekreftoperasjon63104820.10.2018 13:43:37Operasjon for muskelinfiltrerende blærekreft har frem til nylig  vært gjort med åpen teknikk Denne delen av tarmen sys mot urinlederne og legges ut på magen som en stomi STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hirschsprungs sykdom63130620.10.2018 13:43:37Hos noen barn vil det for en periode legges stomi før aganglionær tarm fjernes også manglende ganglieceller i tynntarm, vil barnet få stomi (utlagt tarm) for en periode STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hydrocefalus (vannhode) hos barn63257420.10.2018 13:43:37Hydrocephalus er en tilstand med økt hjernevæske (CSF) og utvidelse av hjernens naturlige hulrom (ventrikkelsystemet Hjernevæsken produseres i hulrommene (plexus choroideus) og STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Operasjon ved Hirschsprungs sykdom63130520.10.2018 13:43:37Ved Hirschsprung’s sykdom mangler deler av tykktarmen nerveceller (ganglieceller også manglende ganglieceller i tynntarm, vil barnet få stomi (utlagt tarm) for en periode STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Egglederkreft63191020.10.2018 13:43:37Egglederkreft er en kreftform som kan være vanskelig å oppdage ettersom symptomene kommer det også nødvendig å legge ut tarmen permanent eller midlertidig ved en stomi (utlagt tarm STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Gastroschise63244620.10.2018 13:43:37Ved mangelfull lukning av bukveggen i fosterlivet kan deler av tarmen og andre bukorganer har både gastroschise og tarmatresi er det nødvendig å ha utlagt tarm (stomi) en periode STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Trykksår63281820.10.2018 13:43:37Behandlingsprogram, Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi Det kan ta lang tid før er det nødvendig å få lagt en stomi i forkant av operasjonen slik at sårområdet lett kan STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Seksjon for kirurgisk dagbehandling barn69972020.10.2018 13:43:38Seksjonen mottar og behandler barn med kirurgiske lidelser innenfor nevrokirurgi, ortopedi Seksjonen har tilknyttet stomiterapeut, uroterapeut og de fleste sykepleierne har STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:38htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Seksjon for poliklinikk og dagbehandling69972220.10.2018 13:43:38Seksjonen mottar pasienter til polikliniske konsultasjoner innenfor Ortopedi, Øre-nese-hals, Nevrokirurgi, Urologi, og Gastrokirurgi Øre-Nese-hals har i tillegg en dagavdeling hvor STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:38htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Kirurgisk avdeling for barn69939320.10.2018 13:43:37Kirurgisk avdeling for barn ivaretar de fleste barn og ungdommer som har behov for kirurgisk som for eksempel C-PAP, tracheostomiutstyr, gastrostomiutstyr og annen type stomiutstyr STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Onkologisk sengepost 2. etasje - Ullevål69995320.10.2018 13:43:38Du finner oss i 2. etasje på Kreftsenteret Ullevål Telefonnummer: 23 02 67 10 Dersom du man har behov for spesielt utstyr til diverse stomier og lignende bør man ta dette med STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:38htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Sengepost A6 - Radiumhospitalet69995620.10.2018 13:43:38Du finner oss i 6. etasje på Radiumhospitalet (bygg A og B Telefonnummer 22 93 57 74 og er du har behov for spesielt utstyr til stomier og lignende bør du ta dette med hjemmefra STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:38htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Stomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørende63160920.10.2018 13:43:37En tidligere stomioperert deler sin erfaringskunnskap og et tverrfaglig team deler sin aktivitet og trening - Å leve med stomi - Stell av stomi og demonstrasjon av stomiutstyr STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Urostomi, kontinent urostomi - el. ortopt blæreinstitutt - kurs for pasienter og pårørende 19. og 20. april 201863739820.10.2018 13:43:37Kurset er for personer som har likeperson - Stell av urostomi v/stomisykepleiere - Demonstrasjon av stomiutstyr og tilpasning av klær til aktivitet og fritid v/stomisykepleiere STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Urostomiopererte - kurs for pasienter som har fått urostomi og deres pårørende 04. og 05. mai 201763126720.10.2018 13:43:37Kurset anbefales som en del av likeperson - Stell av urostomi v/stomisykepleiere - Demonstrasjon av stomiutstyr v/stomisykepleiere - Informasjon om pasientforeningen v STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Læringstilbud til personer med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom63125120.10.2018 13:43:37Seksjon for Læring- og mestring (Medisinsk klinikk), Gastromedisinsk avdeling Kostveiledning v/klinisk ernæringsfysiolog Tanker rundt stomibehandling v/stomisykepleier STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tarmkreft, mestringskurs for pasienter og pårørende63161020.10.2018 13:43:37Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende kurset arrangeres jevnlig og går over to dager v/stråleterapeut - Å leve med stomi v/bruker tilknyttet pasientforeningen Norilco STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tarmkreft - kurs for pasienter som har fått behandling mot tarmkreft og deres pårørende 09. og 10. november 201763161820.10.2018 13:43:37På kurset vil du få informasjon om sykdom og behandling, råd om livsstil og råd som kan v/stråleterapeut - å leve med stomi v/Norilco (pas.foreningen) - kirurgi ved tarmkreft v STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tarmkreft - kurs for deg pasienter som får eller har fått behandling for tarmkreft og deres pårørende 31.mai og 1.juni 201863163920.10.2018 13:43:37På kurset vil du få informasjon om sykdom og behandling, råd om livsstil og råd som kan v/stråleterapeut - å leve med stomi v/Norilco (pas.foreningen) - kirurgi ved tarmkreft v STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Pasientforeninger84686020.10.2018 13:43:38I Norge finnes det 14 frivillige, selvstendige pasient- og likepersonsforeninger som representerer Norilco - Norsk forening for personer med  stomi, reservoar og mage-/tarmkreftSTS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:38htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksenterasjon ved gynekologisk kreft84738320.10.2018 13:43:37Avdeling for gynekologisk kreft er ansvarlig for bekkeneksenterasjon ved gynekologisk kreft medfører anleggelse av en eller to stomier, den er omfattende og det er vesentlig risiko STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)84737320.10.2018 13:43:37Norwegian National Advisory Unit on Disease Related Undernutrition Hos en syk person eller en ved diare og oppkast, stomier eller dren eller på grunn av sykdom i tarmen, lever eller STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.10.2018 13:43:37htmlFalseaspx619;16619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Brosjyre og program ulcerøs kolitt og Crohns sykdom H1883426301.10.2018 14:14:00Avdeling: Seksjon for helseinformasjon for pasienter og pårørende (tidligere Læresentret), Ullevål sykehus Tanker rundt stomibehandling v/stomisykepleier STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinisk service (medisin)https://oslo-universitetssykehus.no01.10.2018 14:14:00docFalsedoc619;1619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Brosjyre UC og Crohns sykdom H201883426401.10.2018 16:24:13Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål  Tanker rundt stomibehandling v/stomisykepleier STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinisk service (medisin)https://oslo-universitetssykehus.no01.10.2018 16:24:13pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Utstyrsliste gastrostomi og sonde50327002.10.2017 11:19:16materiell til PEG, gastrostomi og nasalsonde PEG Y-ADAPTOR REPAIR KIT 12 FR ENFIT MIC PEG FEEDING CONNECTORS 14 FR ENFIT ENFIT Flocare Infinity ern.sett m Stomibelte , nettbandasje STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Behandlingshjelpemidler_Utstyrslisterhttps://oslo-universitetssykehus.no02.10.2017 11:19:16pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Utskriving av den Palliative pasienten, 3 trinns modellen59821409.10.2013 23:39:52o Lindrende enhet/Hospice: -avd Akerselva sykehjem og avd Ta kontakt med bestillerkontoret i din bydel o Colio/ilio stomi o Stomiutstyr, ernæringsdrikker, inkontinensutstyr STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/kompetansesenter-for-lindrende-behandling-helseregion-sor-ost-kslb/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no09.10.2013 23:39:52pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
syre base65240013.03.2018 15:24:57Arteriell blodgassanalyse gir oss: syre-base/ CO 2 - verdier samt O 2 - verdier i arterieblod HCO 3  24 mmol/l (22 - 26) BE 0 mekv/l (– 3 - + 3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no13.03.2018 15:24:57pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Forelesning; Væske- og elektrolyttbalanse55191023.01.2018 14:27:27VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBALANSE INFUSJONSVÆSKER INTRAVENØS VÆSKEBEHANDLING Baard Ingvaldsen Avdeling for anestesiologi Oslo Eksempel: diaré, stomi-tap, tarmfistel-tap, ileus STS_ListItem_851https://oslo-universitetssykehus.no/PublishingImages/Sider/Teorikurs-for-sykepleiere-i-spesialavdlinger---trinn-1https://oslo-universitetssykehus.no23.01.2018 14:27:27pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Program barn 201882889627.09.2018 08:40:06v/ Warsame Abdullahi Ali, Rådgiver NAKMI.no v/ Hilde Silkoset og Kristian Kjærnes, master i 13.15 - 14.00 Å leve med stomi - Intervju med unge voksne om deres erfaringer STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Arrangementer på tvers/Etterutdanningsukahttps://oslo-universitetssykehus.no27.09.2018 08:40:06pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
2 Sykdomsrelatert underernæring_Ingvild Paur75976112.06.2018 07:15:36Underernæring kan oppstå i alle aldre, sykdomskategorier og BMI-kategorier En ernæringssituasjon der mangel på energi, protein og/eller andre næringsstoffer forårsaker en målbar STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sykdomsrelatert-underernering-nksu/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no12.06.2018 07:15:36pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
CPOP årsrapport med CPRN 201654217808.06.2017 09:58:57Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak GURO L. ANDERSEN 1,2 , SANDRA JULSEN HOLLUNG 1,3 OG TORSTEIN VIK 2 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no08.06.2017 09:58:57pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
CPOP årsrapport med CPRN 201782776127.09.2018 11:49:44Cerebral pareseregisteret i Norge Cerebral Parese Oppfølgingsprogram Årsrapport for 2017 med plan for forbedringstiltak GURO L. ANDERSEN 1,2 , SANDRA JULSEN HOLLUNG 1,2,3 OG STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no27.09.2018 11:49:44pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Gastrostomi hos barn59659226.10.2016 11:29:38www.oslo-universitetssykehus.no Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Austrheim (spesialsykepleier, barn og stomi) Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-habilitering-av-barn-med-spise-og-erneringsvansker/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no26.10.2016 11:29:38pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Forelesning; Lungefysiologi55202322.01.2018 13:46:51 Lungefysiologi omhandler ventilasjon, gassveksling og sirkulasjon  Respirasjonssvikt er et resultat av V/Q-forstyrrelser  TAP AV BIKARBONAT diare,fistel,stomi STS_ListItem_851https://oslo-universitetssykehus.no/PublishingImages/Sider/Teorikurs-for-sykepleiere-i-spesialavdlinger---trinn-1https://oslo-universitetssykehus.no22.01.2018 13:46:51pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
PP av foredragene52006318.09.2017 15:27:13 defined by signs - not by symptoms Symptoms have lost status – further supported by advances in medical technologies • When do symptoms constitute a disease? The STS_ListItem_851https://oslo-universitetssykehus.no/PublishingImages/arrangementer/palliativ-behandling-av-kreftpasienter-i-spesialisthelsetjenesten-2017-09-20https://oslo-universitetssykehus.no18.09.2017 15:27:13pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Basiskurs Dag 2. God ernæring til barn med spisevansker. I. Strand81948320.09.2018 14:34:13Klinisk ernæringsfysiolog Ingrid Strand Barnehabiliteringen Spiseteamet •Store motoriske vansker hos barn med alvorlig CP væske i mat): 1 liter når Stomisonde hvis langvarig STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-habilitering-av-barn-med-spise-og-erneringsvansker/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no20.09.2018 14:34:13pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Binder252006219.09.2017 14:27:51 defined by signs - not by symptoms Symptoms have lost status – further supported by advances in medical technologies • When do symptoms constitute a disease? The STS_ListItem_851https://oslo-universitetssykehus.no/PublishingImages/arrangementer/palliativ-behandling-av-kreftpasienter-i-spesialisthelsetjenesten-2017-09-20https://oslo-universitetssykehus.no19.09.2017 14:27:51pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Å være i samme båt57839428.08.2001 14:07:15Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjonerTekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonalt-kompetansesenter-for-sjeldne-epilepsirelaterte-diagnoser/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no28.08.2001 14:07:15pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Nevroendkrin kreft; Et informasjonshefte til pasienter og pårørende78913907.08.2018 11:35:40Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende 1 Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/regionalt-senter-for-nevroendokrine-svulster/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no07.08.2018 11:35:40pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Nasjonal veildeder i endokrinologi 1.utgave57099429.11.2015 20:51:13Redaktører: Anders P. Jørgensen og Kiarash Tazmini Forsideillustrasjon: Kari C. Toverud CMI (sertifisert medisinsk illustratør Årsmøtet i Norsk Endokrinologisk Forening (NEF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Medisinsk biokjemi/Hormonlaboratoriethttps://oslo-universitetssykehus.no29.11.2015 20:51:13pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Syre-base og oksygeneringsforstyyrelser57951330.11.2016 17:52:04 blodgassanalyse gir oss: syre-base/ CO 2 - verdier samt O 2 - verdier i arterieblod Normal HCO 3  24 mmol/l (22 - 26) BE 0 mekv/l (–3 - + 3 STS_ListItem_851https://oslo-universitetssykehus.no/PublishingImages/avdelinger/akuttklinikken/etterutdanningsukahttps://oslo-universitetssykehus.no30.11.2016 17:52:04pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Palliativ behandling av kreftpasienter i spesialisthelsetjenesten61743022.09.2017 12:34:21 defined by signs - not by symptoms Symptoms have lost status – further supported by advances in medical technologies • When do symptoms constitute a disease? The STS_ListItem_851https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/kompetansesenter-for-lindrende-behandling-helseregion-sor-ost-kslb/PublishingImages/Sider/Informasjon-fra-avholdte-kurshttps://oslo-universitetssykehus.no22.09.2017 12:34:21pdfFalsepdf619;15619~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.