HELSENORGE

Søknad om fødselsnummer

DNA-test av mor og barn ved anmodning om fødselsnummer og pass for barn født i utlandet

Noen norske utenriksstasjoner vil kreve at det samtidig med oppmøte for innlevering av søknad om norsk fødselsnummer til et barn også er bestilt en DNA-test av mor og barn. Testen bestilles ved Oslo Universitetssykehus ved å sende et utfylt bestillingsskjema på e-post til rettsgenetikk@ous-hf.no. Det som skal fremgå av skjemaet er navn og fødselsdato for mor og barn, fakturaadresse og hvilken utenriksstasjon som skal motta søknaden og ta prøver av mor og barn. Etter bestillingen får du en referanse fra OUS - et testnummer - som må oppgis til utenriksstasjonen ved oppmøtet. Testnummeret får du på e-post sammen med en faktura.

Utfylt skjemat kan også skrives ut og sendes med ordinær post til:

Oslo Universitetssykehus HF
Seksjon for rettsgenetikk -  slektskap og identitet
Postboks 4950 Nydalen
NO 0424 Oslo

 

Merk at farskapet til barnet må være dokumentert før søknadsprosessen kan iverksettes – enten ved fremlegging av ekteskapspapirer eller ved en farskapserklæring godkjent av NAV. I noen tilfeller kan far bli tilbudt å gjennomføre en farskapstest gjennom NAV for å dokumentere sitt farskap til barnet. Det kan være hensiktsmessig å kontakte den norske utenriksstasjonen i forkant av søknaden om personnummer til barnet, for å avklare behovet for dokumentasjon av farskapet.

 

Bestillingsskjema​​​

Order form


Fant du det du lette etter?