HELSENORGE

Solberg skole

Solberg skole er en spesialskole tilknyttet Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

Barn i skolepliktig alder som er innlagt ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) får et tilbud ved Solberg skole ut fra alder og funksjonsnivå.​ Barn under skolepliktig alder får et tilbud ved spesialpedagogisk observasjonsenhet.

Skolens oppgaver

  • tilrettelegge undervisningen i samråd med foresatte og hjemskole
  • gjøre løpende observasjon gjennom skoledagen
  • jobbe tett med sykehusets tverrfaglige team
  • formidle pedagogiske ideer og funn til hjemskole/PPT
  • bidra i tverrfaglig utredning av eleven
Solberg skole - internettsiderSpesialpedagogisk observasjonsenhet ved SSE
Fant du det du lette etter?