Spørreskjemaer til bruk i studien

Her ligger spørreskjemaene til bruk i studien Extreme challenges / Ekstrem selvskading. Passord for å åpne dokumentene er sendt til deltakende klinikere og lokale kontaktpersoner. Kontakt oss hvis du mangler passord! Avtalen om forskningsmedvirkning ligger også her.

Trinn for trinn - hvordan går jeg frem i studien?​

Under her ligger flytskjema på 1 side, samt en mer detaljert trinnvis beskrivelse.  

Flytskjema på 1 side om gangen i studien.

Bilde Flytskjema for studien til klinikere Extreme challenges oransje.png

Trinnvis beskrivelse av hvordan studien gjennomføres på avdelinger og poster: antall skjemaer, hvordan sende inn, hva skal være med, osv.

Hvordan gå frem Prosjekt ekstrem selvskading.png

Tilbake til hovedsiden

Pasientinformasjon, samtykkeskjema og avtalen om forskningsmedvirkning

Her kan du laste ned pasientinformasjon og samtykkeskjema. Skjemaet skal gis til pasient for gjennomlesning. Underskrevet samtykkeskjema skal legges ved de 4 spørreskjemaheftene når de sendes til prosjektets senter ved Ullevål HF, Oslo universitetssykehus. Postadressen står over på denne siden.

Avtale om forskningssamarbeid: Den formelle avtalen som helseforetakene skriver under når de skal delta i Prosjekt ekstrem selvskading, ligger her.

Tilbake til hovedsiden

Spørreskjemaene - utredningsheftene

Her ligger spørreskjemaene til bruk i studien. Vi anbefaler å skrive dem ut stiftet oppe og nede venstre side.

Vi sender passord til deltakende klinikere i studien slik at dokumentene kan åpnes.

  • Screening for ADHD hos voksne - MINI plus W
  • Skåringsveileder til RAADS. (Dette til bruk dersom utredende kliniker ønsker å undersøke pasients skåre på RAADS (Asperger-utredning), som ligger i Pasientskjema 2 for da evt å gå videre med autismeutredning - se "Utredningsinstrumenter utover de 2 klinikerheftene i studien" under: Intervjuguide for diagnostisk utredning av ASF hos voksne.) Se under for liste over reverserte items.

Postadresse for forsendelse av spørreskjemaer (4 stk) + samtykkeskjema = 5 vedlegg i forsendelsen:

Elfrida H. Kvarstein / Tuva Langjord
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Seksjon for personlighetspsykiatri
P.b. 4956 Nydalen
0424 Oslo

Tilbake til hovedsiden

Utredningsinstrumenter utover de 2 klinikerheftene i studien

Her ligger utredningsinstrumenter for videre diagnostisering der screening antyder diagnose.

Disse er

MINI Plus: Beslutningstre I-III Psykoselidelser og stemningslidelser, og M14-M18b i Psykotiske lidelser del 1

Her er beslutningstre I-III for MINI-utredningen i studien. Dette brukes dersom det bes om videre koding av intervjuet, slik som i M24.

Punktene M14 til M18b er falt ut av Skjema 2 for utreder. Brukes dersom full MINI plus-utredning av psykotiske lidelser skal gjøres.  

Tilbake til hovedsiden

Tilbake til prosjektets hovedside

Prosjekt ekstrem selvskadings forside

Fant du det du lette etter?