Hva skal skje når?

Nå skal det gamle Radiumhospitalet få en etterlengtet oppgradering. Byggearbeidene er allerede i gang. Her finner du informasjon om hva som skal skje fremover mot 2023.

 
Skisse som viser hva som skal skje når i byggeprosjektene på Radiumhospitalet

Den overordnede fremdriftplanen for byggeprosjektene på Radiumhospitalet

Færre parkeringsplasser

Renovering- og anleggsarbeider både ute og inne i eksisterende bygg gjør at mesteparten av den utendørs parkeringsplassen nå er tatt i bruk som plass for avfallscontainere og lignende, eller skal graves opp som et ledd i arbeidene med å flyttet infrastruktur. 

Pasienter, andre besøkende og ansatte vil fortsatt finne parkeringsplasser i garasjen under K-bygget (Forskningsbygget).  Ansatte vil også kunne parkere på OUS-plasser i garasjen under OCCI.

Første halvår 2019: graving i veier og rivearbeider

Det arbeides nå med å flytte infrastruktur som vann- og strømledninger. Disse skal legges lengre ned mot Ring 3 (under Ullernchauseén/Parallellveien og delvis Noreveien), slik at de ikke er i veien når tomta til protonsenteret skal graves ut.

Mars 2019 og utover

Kontrakter for flere av rive- og byggearbeidene er nå lagt ut på anbud, og planen er å ha entreprenør på plass før påske. De første rivearbeidene skal etter planen starte på forsommeren 2019, og da er byggene E, G, H, og I først ute. Bygg D og fremre del av bygg C (der hovedinngangen er i dag) rives på høsten.

Kart som viser hvilke bygg som skal rives

Disse byggene på Radiumhospitalet skal rives for å gi plass til de nye som kommer

Området i byggeperioden

Byggearbeidene vil være godt merkbare for alle som ferdes på Radiumhospitalet. Byggetomta vil gjerdes inn, og det vil lages overbygde gangveier for trygg ferdsel på området, Vi anbefaler at alle som skal hit fra etter påske 2019 og utover beregner litt ekstra tid til å finne frem

kart som viser hvordan byggetomten vil se ut

Slik blir byggetomten; beregn ekstras tid til å finne frem dit du skal når du kommer til Radiumhospitalet de nærmeste årene


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.