Hva skal skje når?

Nå skal det gamle Radiumhospitalet få en etterlengtet oppgradering. Byggearbeidene er allerede i gang. Her finner du informasjon om hva som skal skje fremover mot 2023.

 
Skisse som viser hva som skal skje når i byggeprosjektene på Radiumhospitalet

Den overordnede fremdriftplanen for byggeprosjektene på Radiumhospitalet

Før jul 2018: parkeringsplassen minker

Renovering- og anleggsarbeider både ute og inne (i AU1 og AU2) gjør at mesteparten av den utendørs parkeringsplassen enten tas i bruk som plass for avfallscontainere og lignende, eller graves opp som et ledd i arbeidene med å flyttet infrastruktur. Pasienter, andre besøkende og ansatte vil fortsatt finne parkeringsplasser i garasjen under K-bygget (Forskningsbygget).  Ansatte vil også kunne parkere på OUS-plasser i garasjen under OCCI .

Desember 2018/Første halvår 2019: graving i veier og rivearbeider

Det arbeides nå med å flytte infrastruktur som vann- og strømledninger. Disse skal legges lengre ned mot Ring 3 (under Ullernchauseén/Parallellveien og delvis Noreveien), slik at de ikke er i veien når tomta til protonsenteret skal graves ut.

Mars 2019 og utover

Kontraktene for byggearbeidene er nå lagt ut på anbud, og planen er å ha entreprenør på plass fra mars. De første rivearbeidene skal etter planen starte på forsommeren 2019, og da er byggene E, G, H, og I først ute. Bygg D og fremre del av bygg C (der hovedinngangen er i dag) rives på høsten.

Kart som viser hvilke bygg som skal rives

Disse byggene på Radiumhospitalet skal rives for å gi plass til de nye som kommer

Området i byggeperioden

Byggearbeidene vil være godt merkbare for alle som ferdes på Radiumhospitalet. Byggetomta vil gjerdes inn, og det vil lages overbygde gangveier for trygg ferdsel på området, Vi anbefaler at alle som skal hit fra etter påske 2019 og utover beregner litt ekstra tid til å finne frem

kart som viser hvordan byggetomten vil se ut

Slik blir byggetomten; beregn ekstras tid til å finne frem dit du skal når du kommer til Radiumhospitalet de nærmeste årene


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.