Varsel om boring og sprenging i uke 15

(English below)

Omleggingsprosjektet, arbeider med å legge om infrastruktur i bakken der hvor de nye byggene på Radiumhospitalet skal stå,  har støtt på fjell tidligere enn antatt i området de nå jobber i. Entreprenøren må derfor borre og sprenge for å komme langt nok ned.

Hvor?

Bore- og sprengningsarbeidene skal foregå i området rett ved nedkjøringen til P-huset i K-bygget og oppover Noreveien til ca der gangbroen starter – se vedlagt tegning. Inn- og utkjøring til parkeringshuset vil holdes åpent.

Salvene vil være små, arbeidet vil utføres sikkert og kontrollert i området. Øvrig fjell ned mot Noreveien og mot Mærradalen vil kunne pigges (ikke sprenges), men dette vurderes fortløpende.

Når?

Sprengningsarbeidene starter tirsdag 9. april ca kl 10:00, og vil fortsette utover i uke 15. Det vil bli ca 5 sprenginger per dag, og disse vil varsles med en høy pipelyd bestående av mange små og et langt støt.

Andre arbeider i Noreveien

I tillegg skal det som et ledd i å legge om fiberkabler i bakken, gjøres noe arbeid i Noreveien lenger opp (se samme tegning).

Entreprenøren, Datek,  starter opp arbeid med subbing (rørlegging) og blåsing av fiber (kabel legging) i kummer i Noreveien og opp mot hotellet. Dette vil innebære at de må stå med bil med henger med utstyr, rør og kabler ved kummene som de skal jobbe i. Følgelig vil de måtte sperre av området rundt kummer og bil/utstyr med sperrebånd/bukker.

Vi vil ta en befaring mandag morgen for å sjekke ut hvordan dette praktisk kan løses på en best mulig måte.
De vil måtte sørge for at det er personell som til enhver tid kan sikre trafikkavvikling på en god og risikofri måte.

Noreveien vil holdes åpen hele denne perioden, med noe trafikkdirigering. Datek sitt arbeid vil ta hensyn til Helseekspressen, og deres fremkommelighet. 

***

Blasting and drilling in week 15

Starting Tuesday April 9, construction works at Radiumhospitalet will include some blasting and drilling in bedrock. Noise and vibrations should be expected. There will be approximately 5 blasts throughout the day in the next following days, and all will be preceeded by a loud signal to inform passers by of the upcoming blast. 

Kart som viser hvor det skal bores og sprenges

Kart som viser hvor det skal bores og sprenges

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.