Varsel om oppstart byggearbeider i uke 13

Omlegging av vei og stenging av ansattparkering

​(English summary below)

Mandag 25. mars starter de første byggearbeidene på Radiumhospitalet, som forberedelse på det nye klinikkbygget og senteret for protonterapi som skal stå klart vinteren 2023/2024.

Les mer om de planlagte byggearbeidene på Radiumhospitalet

Arbeidet som starter nå er en omlegging av viktig infrastruktur - vannrør, strømledninger, fiberkabler og lignende - som i dag går på tvers under den nedre uteparkeringsplassen foran Radiumhospitalet (parkeringsplass P1).

Parkering for besøkende og ansatte

Parkeringsplassen som stenges nå (P1) er for ansatte. Pasienter og besøkende vil fortsatt ha mulighet til å parkere i garasjen under forskningsbygget, og på merkede uteplasser.

Oslo universitetssykehus leier parkeringsplasser for ansatte i parkeringsanlegget under OCCI-bygget, i tillegg til ansatteparkeringen i garasjen under forskningsbygget. Mer informasjon om dette kan ansatte finne på sykehusets intranett.  

Dette skal gjøres i uke 13 og 14

  • Entreprenøren sperrer av og sikrer riggplass og byggeområdet (se tegning fase 1)
  • Midlertidig gangvei og parallell vei til Noreveien etableres (se tegning  fase 2)
  • Graving for ny infrastruktur i Noreveien starter (se tegning fase 2)

Arbeidet med å legge om infrastrukturen i bakken under Radiumhospitalet vil ta ca 23 uker, og forventes å være ferdig i starten av september.

***

Construction starts Monday March 25th

In preparation of ground and building works for the new clinic building and proton center (to be completed i 2023/2024), major infrastructure at Radiumhospitalet needs to be moved. Today, electricity lines, water pipes and fibre optic cables run directly below the employee parking lot, which in  a few months will be a construction site. Therefore, on Monday March 25th, workers will start fencing off and establishing the construction areas (figure #1) and to reposition the public road  - Noreveien - that runs through Radiumhospitalet. Protected walkways for pedestrians and bicycles will be established (figure #2), but some inconveniences should be expected for all who visit Radiumhospitalet in the next few years.

Patients and visitors can still park in the garage below the Research building (building K) and outdoors on remaining parking spaces.

***

Kart som viser anleggsområde, fase 1

Kartet viser anleggsområdene som gjerdes inn fra og med uke 13

Kart som viser hvor gang- og sykkelvei vil gå

Her ser du hvor det opprettes gang- og sykkelvei


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.