Varsel om prøvegraving og -boring 10.-14. desember

Den 10.til 15. desember 2018 skal det prøvegraves og prøvebores rundt parkeringsplassen på Radiumhospitalet. Dette gjøres som forberedelse for arbeidene med å flytte infrastruktur (som strøm- og vannledninger) som går under parkeringsplassen i dag, som må flyttes vekk fra det som skal bli byggetomta til protonsenteret.

Hva skal gjøres

Prøvegraving og prøveboring til fjell for spunt og omlegging teknisk infrastruktur

Tidspunkt

Mandag 10.12.18 - fredag 14.12.18

Hvor skal arbeidet utføres

Det skal prøvegraves tre steder.

Skisse som viser hvor det skal graves

Skisse som viser hvor den nye infrastrukturen skal legges

De blå ringene viser hvor det skal prøvegraves. 
 

Område som blir berørt

Arbeidene vil påvirke adkomst og trafikkflyt til og fra Radiumhosptialet, men vil ikke sperre av området. Det blir en-felts trafikk forbi områdene hvor det graves og bores den 12. og 13. desember. Trafikken vil dirigeres manuelt.

Det må dessuten forventes å bli en del støy og støv, som vil være spesielt merkbart i den sørlige enden av området (Forskningsbygget, hovedinngangen, A og B).

Annet

Arbeider forventes å være utført på 5 arbeidsdager

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.