HELSENORGE
Trondheimsveien 233

Ortopedisk avdeling Aker

Vi flyttet fra Storgata til bygg 40 på Aker sommeren 2023 og tar imot pasienter fra slutten av august. Aktiviteten består av poliklinikk, fysioterapi, håndterapi, operasjonsstuer, sengepost og postoperativ. Dette er en del av Ortopedisk avdeling Ullevål. Fra 1. januar 2024 blir Ortopedisk avdeling Aker en egen avdeling i Oslo universitetssykehus. 
Fant du det du lette etter?