Store ambisjoner for forskningsgruppen ved SSE

Forskningsgruppen ved SSE jobber for bedre epilepsibehandling i fremtiden. Nytt fra årets forskningsseminar: Professor Torbjörn Tomson er nå tilknyttet Forskningsgruppen for kompleks epilepsi. Gruppen har en positiv utvikling og starter i høst utviklingen av en ny visjon for forskningsgruppen.

Gruppebilde av noen av forskerne i Forskningsgruppen for kompleks epilepsi. Foto: Oslo universitetssykehus
Nå kunne forskningsgruppen ved SSE møtes fysisk igjen. Forskningsleder Morten I. Lossius (foran i midten) med noen av forskerne i Forskningsgruppen for kompleks epilepsi. Foto: Oslo universitetssykehus

​Torbjörn Tomson er seniorprofessor innen nevrologi og epileptologi ved Karolinska Institutet i Sverige. Nå har han fått fast tilknytning til forskningsgruppen ved SSE.

 – På seminaret i september ble de fleste PhD-/ post doc. forskningsprosjektene våre lagt frem og diskutert, med innspill fra forskningsgruppen og professor Tomson. Han var imponert over forskningsprosjektenes design, metoder og ambisjoner, forteller professor, nevrolog og forskningsleder ved SSE, Morten I. Lossius.

Positiv utvikling i porteføljen

Tomson kommenterte også forskningsgruppens forskningsportefølje under seminaret. Han evaluerte porteføljen for tre år siden, og det har skjedd flere endringer, forteller Lossius:

  • Publikasjoner i høyere rangerte tidsskrift
  • Flere oppfølgingsstudier av forskjellige pasientkohorter
  • Betydelig økt andel av eksternt finansierte forskningsprosjekt.

– Det ble også lagt merke til at forskningsgruppen har tatt initiativ til større internasjonale prosjekter og er med på en rekke EU-søknader.

Vil utvikle ny visjon og strategi

Professor og statistiker Dag Hofoss, som ble tilknyttet forskningsgruppen i 2020, hadde også et innlegg om gode råd vedrørende koding av variabler. I tillegg begynte forskningsgruppen på en prosess for å utvikle en ny og samlet visjon og strategi. Arbeidet vil pågå utover høsten 2021 og våren 2022, med innspill fra hele forskningsgruppen og professor Tomson, forteller Lossius.

På bildet er Merete Tschamper, Caroline Lund, Siri Myklebust, Dag Hofoss , Gernot Hlauschek, Lisa Evju Hauger, Magnhild Kverneland, Karl Otto Nakken, Antonia Villagran, Morten Lossius, Kristin Alfstad, Fridny Heimisdottir, Torstein Svendsen, Torbjörn Tomson, Ellen Molteberg, Cecilie Johannessen Landmark, Marte Roa Syvertsen, Silje Alvestad, Kaja Kristine Selmer og Annette Holth Skogan. Sigrid Pedersen var ikke med på bildet.

Gruppemedlemmene Marit Bjørnvold, Kari Modalsli Aaberg, Hilde Karterud, Oliver Henning, Erik Sætre, Eli B. Kyte, Rune Markhus, Konstantin H. Kostov, Truls Vikin og Kathrine C. Haavardsholm deltok ikke på seminaret. Anette Huuse Farmen og Ine Cockerell, som også er tilknyttet forskningsgruppen, var heller ikke til stede.

Fant du det du lette etter?