HELSENORGE

Svarte på spørsmål fra naboene på Montebello

Hvordan vil byggearbeidet på Radiumhospitalet påvirke dagliglivet til dem som bor i området? 27. november inviterte Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon på Radiumhospitalet naboene i området til et informasjonsmøte.

Flere personer sitter i et auditorium.

Rundt 20 naboer møtte til informasjonsmøtet om byggingen av nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet. Foto: Elin B. Øvrebø

Nå er det ikke lenge til spaden kan settes i jorda på Radiumhospitalet. Det siste halvåret er sju gamle bygg på tomten revet for å gi plass til et nytt klinikkbygg og protonsenter. Oppstart av byggearbeidene skjer allerede over nyttår, og byggene skal stå ferdig i slutten av 2023. Protonutstyret vil gradvis tas i bruk fra 2024. De nye byggene utgjør 44.259 kvadratmeter og vil sammen med eksisterende bygg fremstå som ett sykehus.

Det er viktig at naboene i området får god informasjon om prosjektet og byggearbeidet underveis. Derfor holder OUS og Sykehusbygg informasjonsmøter jevnlig, hittil to ganger i året. Rundt 20 naboer stilte opp til informasjonsmøtet onsdag 27. november. Her fikk de informasjon om prosjektet og muligheten til å stille spørsmål om det de lurte på. Fra  Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon på Radiumhospitalet deltok prosjektsjef Pål Høylie, prosjektleder for bygg Petter Eide og prosjektleder for samhandling Hanne T. Smehaug, og prosjektleder for Radiumhospitalet ved OUS, Inger Heiberg.


2019-11-27 RAD nabomøte.pdf