Sykdoms/symptom karakteristika og psykososiale faktorer-beskrivelse og sammenligning av CFS/ME pasienter og friske kontroller

Prosjektleder: Elin B Strand

Prosjektleders prosjektbeskrivelse:

Kronisk utmattelse eller Myalgisk encefalopati (CFS/ME) er en kronisk lidelse uten kjent årsak, behandling eller prognose. Det er store forskjeller innad i gruppen med hensyn til utløsende faktorer, symptombilde og funksjon.

Vi ønsker å sammenligne CFS/ME pasienter med friske kontroller på bakgrunns karakteristika, helse, og psykososiale aspekter basert på innsamlede opplysninger i tematiske register. Vi vil også studere

pasientkohorten og se etter undergrupper og hvilke faktorer – både sykdoms og symptombeskrivelser, psykososiale og kliniske variabler – som kan karakterisere og ha sammenheng med sykdomsbildet i mulige undergrupper. For å studere pasientgruppen nærmere vil vi også kople registerdata med opplysninger fra pasientjournal i den hensikt å studere spesifikke problemstillinger knyttet til sykdommen.

REK 2017/375

Fant du det du lette etter?