HELSENORGE

Thoraxkirurgi samles på Rikshospitalet om kort tid

Ledelsen fremskynder omorganiseringen for å styrke tilbudet til pasienter som trenger behandling på Thoraxkirurgisk avdeling. Det betyr at de to seksjonene på Ullevål sykehus og Rikshospitalet slås sammen. 

​​– Flyttingen av den planlagte hjertekirugien fra Ullevål til Rikshospitalet fremskyndes for
Bilde av klinikkleder Bjørn Bendz.

Klinikkleder Bjørn Bendz. Foto: Anders Bayer/OUS

å ivareta pasientsikkerheten, sier klinikkleder Bjørn Bendz ved Hjerte-, lunge-og karklinikken.

For å ivareta regionsfunksjonene i Helse Sør-Øst og landsfunksjonene innen transplantasjon og barnehjertekirurgi, trenger vi å samle oss rundt en samlet avdeling. 

Omorganiseringen skulle egentlig skje i løpet av 2025, men på grunn av en ustabil bemanningssituasjon, med egenoppsigelser og sykefravær, velger vi å utføre flyttingen tidligere. 

Vi erkjenner at endringen har møtt motstand fra ansatte og tillitsvalgte, men vi må tåle å stå i dette for å sikre at pasientene får det tilbudet de fortjener. 

Dette er en villet endring av pasienttilbudet og er ikke begrunnet i stramme økonomiske rammer.

Thoraxkirurgisk beredskap på Ullevål vil fortsette som før med tilstedeværende hjertekirurg pluss bakvakt, 24/7.

Alle pasienter skal møte som normalt, med mindre de får beskjed om noe annet.