HELSENORGE

Tolk og tolketjenester

Lik tilgang til helse- og omsorgstjenester av god kvalitet forutsetter i mange tilfeller tilrettelagt informasjon og kommunikasjon ved hjelp av tolking.

Likeverdige tjenester til hele befolkningen er et uttalt mål for helse- og omsorgstjenesten. God kommunikasjon og gjensidig forståelse er grunnleggende i møtet mellom pasient og helsepersonell.

Fant du det du lette etter?