Urettferdighet (spørreskjema IEQ)

ReKS har oversatt og validert IEQ spørreskjema om opplevd urettferdighet, som kartlegger opplevelsen av urettferdighet assosiert med langvarig smerte på grunn av skade og sykdom.

Bilde av hode

Illustrasjonsfoto: Most photos

ReKS har oversatt og validert IEQ spørreskjema om opplevd urettferdighet, som kartlegger opplevelsen av urettferdighet assosiert med langvarig smerte på grunn av skade og sykdom. Skjema og scoringmanual, samt presentasjon fra NOSF konferansen 2020 finner du nedenfor.


​1. Oversatt spørreskjema for opplevd urettferdighet (IEQ)


2. Scoringmanual


3. Presentasjon fra NOSF 2020: IEQ