Helsenorge

Urettferdighet (spørreskjema IEQ)

ReKS har oversatt og validert IEQ spørreskjema, som kartlegger opplevelsen av urettferdighet assosiert med langvarig smerte på grunn av skade og sykdom.

Bilde av hode

Illustrasjonsfoto: Most photos

ReKS har oversatt og validert IEQ spørreskjema, som kartlegger opplevelsen av urettferdighet assosiert med langvarig smerte på grunn av skade og sykdom. Nedenfor finner du skjema og scoringmanual, valideringsartikkel, samt presentasjon fra NOSF konferansen 2020.

1. Oversatt spørreskjema for opplevd urettferdighet (IEQ)

Ta kontakt med MAPI Research Trust for tillatelse til å bruke IEQ-N, og originalkopi av spørreskjemaet. På denne siden finner du også MAPIs bruksvilkår.

2. Scoringmanual

3. Valideringsartikkel i Scandinavian Journal of Pain

4. Presentasjon fra NOSF 2020: IEQ