HELSENORGE

Utfasing av anti-gonadvev og anti-binyre

Seksjon for medisinsk immunologi vil fra og med mandag 4.10.2021 fase ut følgende to tester som inngår i deres polyendokrint syndrom pakke:

Foto: Shutterstock

Seksjon for medisinsk immunologi vil fra mandag 4.10.2021 fase ut følgende to tester som inngår i deres polyendokrint syndrom pakke:

 

  1. Analysen antistoff mot gonadevev i serum utgår fra vårt analyserepertoar på grunn av lav klinisk nytteverdi. Anbefalt test er anti-21-hydroksylase som utføres ved Hormonlaboratoriet, OUS og ved Haukeland universitetssjukehus. Se ellers Norsk veileder i gynekologi 2021.
  2. Analysen antistoff mot binyre i serum utgår fra vårt analyserepertoar på grunn av lav klinisk nytteverdi. Anbefalt test er anti-21-hydroksylase som utføres ved Hormonlaboratoriet, OUS og ved Haukeland universitetssjukehus. Se ellers Norsk veileder i endokrinologi 2020.

 

Kontaktperson:

Livia Bajelan, fagansvarlig overlege, Seksjon for medisinsk immunologi, OUS, telefon 22 11 88 90.