HELSENORGE

Utlysning av midler til Phd og PostDoc-stilling

Utlysning av forskningsmidler fra Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn (KSSB) fra 2021

Det ligger i KSSBs mandat å støtte forskning på barn med solide svulster. KSSB åpner nå for at forskning relatert til solide svulster hos barn kan støttes finansielt. Aktuelt er både PhD og postdoc stillinger.

 

  • Forskningsprosjektet må være innen feltet barn med solide svulster, enten CNS svulster eller solide svulster utenfor CNS.
  • Forskningsprosjektet må være av nasjonal interesse
  • Det må foreligge en søknad , inkl. prosjektbeskrivelse (maks 6 sider), CV og publikasjonsliste for siste fem år av PhD kandidat og hovedveileder, tidsplan og budsjett.

 

 

Søknadene vil bli vurdert ved KSSB leder, referansegruppen og faggruppelederne. Midlene som utlyses kan tilsvare opp mot to 50% PhD stillinger årlig over 6 år (dvs. 325.000,- per år per kandidat), men det kan også være aktuelt å bruke dem som delfinansiering av flere kandidater. I tillegg kan det bevilges driftsmidler inntil 30.000,- per kandidat per år.

 

Søknadsfrist er 1.12.20

 

Søknader sendes vedlagt nødvendige dokumenter til leder av KSSB, bzeller@ous-hf.no  

 

 

 

Oslo, 29.9.20

 

Bernward Zeller, leder KSSB

 

 

Fant du det du lette etter?