HELSENORGE

Utprøvende diagnostikk og forskningsstøtte

Seksjon for utprøvende diagnostikk og forskningsstøtte utfører vev- og cellerelaterte analyser for kliniske studier og forskningsprosjekter for en rekke ulike oppdragsgivere. I tillegg er seksjonen sentral ved implementering av ny molekylær diagnostikk innen kreft, og koordinerer den nasjonale infrastrukturen for presisjonsdiagnostikk- kreft (InPreD).

Foto: OUS


Nyheter fra seksjonen

Fant du det du lette etter?